» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » hydroizolace » AQUA BLOCKER LIQUID

AQUA BLOCKER LIQUID

izolování staveb na bázi SMP, tekutá konzistence

AQUA BLOCKER LIQUID

Ztekucená izolace pro vodorovné konstrukce staveb ve shodě s DIN 18195, bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu. Po vyzrání je izolace vodotěsná, přemosťující trhliny až 10 mm a odolná vůči agresivní spodní vodě.

Výrobek na bázi SMP technologie Aqua Blocker, kombinuje bezpečné přemostění trhlin a vodotěsnost běžně používaných bitumenových silnovrstvých stěrek se zpracovatelskými výhodami bitumenových nátěrů. Nabízí velmi dobrou přilnavost i na slabě vlhkých podkladech.

VÝHODY, POUŽITÍ

Snadné nanášení válečkem nebo ozubenou stěrkou, vysoce flexibilní, přemosťuje trhliny do 10 mm, připravena k okamžitému nanášení pro interiér i exteriér, přilnavost na vlhké podklady, má výbornou přilnavost k bitumenovým pásům, azbestocementu, plechu i betonu, má vysokou pružnost a tažnost i za záporných teplot, použití i bez penetrace podkladu, bez rozpouštědel, bez bitumenu a silikonu, velmi rychlé schnutí, parobrzda, vhodné pro zalévání dilatačních a stykových spár v průmyslových stavbách.

APLIKACE

Vhodnými podklady jsou veškeré zdicí tvárnice, beton, OSB desky, hoblovaná P+D prkna a popískované bitumenové pásy. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin nebo ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa se předem uzavřou, resp. vyrovnají reprofilační maltou SPRAVBETON nebo FOFRBETON. Ostré hrany se upraví zaoblením. Suchý podklad se opatří penetračním nátěrem RENOGRUND PU RAPID, který se ponechá úplně vyschnout, k aplikaci izolace však musí dojít nejpozději do 36 hodin od nanesení penetrace. Je připraven k okamžité aplikaci.

IZOLACE STAVEB

Používá se pro izolace rozlehlejších vodorovných ploch jako např. základů, základových desek a jako parobrzda pod potěry s podlahovou nášlapnou vrstvou z keramických krytin v průmyslových stavbách a na balkónech a terasách. Přímo z hliníkového obalu se v potřebném množství odlije na podklad a rozprostírá se ozubenou stěrkou. Nanáší se ve dvou celoplošných a rovnoměrných vrstvách.

IZOLACE STŘECH

Před aplikací na PIB/EPDM pásy proveďte vlastní zkoušky pro ověření přilnavosti. Volně položené staré krytiny odstraňte. Vlhké podklady (i případná zateklá vlhkost) mohou způsobit tvorbu boulí a odfuků. Na plochách větších než 25 m², na plochách starých podkladů a na plochách z OSB desek se do první čerstvé vrstvy izolace zapracuje v celé ploše těsnicí vlies STŘECHOTEX s přesahem 5–10 cm, včetně překrytí koutů a rohů (vytažení na atiku) a míst napojení. Jakmile se stane první vrstva izolace pochozí, je možné nanášet druhou vrstvu. Celková tloušťka izolace musí být 2,00 mm, včetně těsnicího vliesu 2,50 mm.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití v systému cca 1,5 kg/m² / 1 mm.

UPOZORNĚNÍ

Bitumenové podklady mohou způsobit změnu barvy výrobku. Změna barvy nepředstavuje žádnou vadu nebo technické omezení funkce výrobku. Vlhké podklady mohou být v oblasti střech příčinou vzniku boulí a odfuků. Při nedodržení předepsané minimální tloušťky vrstvy může dojít ke vzniku trhlin a struktury materiálu. zabraňte migraci změkčovadel apod. mezi izolovaným podkladem a výrobkem. Využití výrobku při sanacích střech je potřeba chápat pouze jako udržovací práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +35 °C, nejlépe +15 °C až do +25 °C
barva
světle šedá
doba tuhnutí
mezi 1. a 2. vrstvou 8 hodin (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
doba tvrdnutí
plná zatížitelnost po 25 hod (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
faktor difúzního odporu
4290
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
speciální informace
čistitelná nitroředidlem C 6000
třída reakce na oheň
B2 (normálně zápalné)

BALENÍ

balenícena Kč
14 kg 2×7 kg alusáčekna dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?