» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » na co se ptáte

540. Vlhké zdivo spojené hliněnou maltou

Vyhledávání v dotazech a odpovědích
Chtěl bych provést injektáž cihlového zdiva. Z dostupných info jsem se dozvěděl, že je tohle možné pouze u cihlového zdiva spojené vápennou maltou. Já mám cihle spojené maltou hliněnou. Jaký mám zvolit postup?
Názory na vhodnost injektáže do tohoto typu zdiva jsou různé. Různé jsou i principy injektáží, některé kapiláry utěsňují a jiné kapiláry hydrofobizují. Ty, co kapiláry utěsňují (např. BOSTIK W202) opravdu pro svou chemickou reakci opravdu potřebují maltové spáry. Ale pro samotnou bázi produktu VYSUŠ ZEĎ KRÉMU, která kapiláry hydrofobizuje, platí, že co je nasákavé je nasákavé i pro aktivní látky injektážních emulzí. A tak obecným problémem spíše bývá samotné zhotovení vrtů, které bez předchozího přespárování zdiva bývá skoro neproveditelné – směr vrtání bude ujíždět, možná se malta bude i sypat. Pokud by se původní spáry vyškrábali alespoň do hloubky 20 mm a znovu vyspárovali např. produktem VODOTĚS, pak je provedení vrtů a jejich vyplnění injektážním krémem realizovatelné. Vysoušení zdiva bude probíhat pozvolna až do stavu rovnovážné vlhkosti. Jinak máte pravdu, že také diskuze o tomto typu zdiva jsou různé a tím se dostanete i k diskuzi o tom, jaké jiné postupy k dispozici jsou. Hlína jako stavební materiál je u nás již poměrně dlouho, ale stále se ještě učíme s tímto materiálem zacházet. Tradiční nepálené cihly se dodnes vyskytují spíše v nízkopodlažní zástavbě a v dnešní novodobé nepálené cihly jsou určeny především pro nenosné a výplňové zdi. I když tyto cihly mají teoretickou pevnost v tlaku srovnatelnou s běžnými zdicími materiály, jejich parametry jsou dům od domu jiné, a hodnoty jejich pevnosti se proto uvažují spíše nižší. Pevnost nepálených cihel zvyšuje prostup vodních par, a proto nastává otázka, zda vlastně samotná injektáž objektu prospěje nebo spíše uškodí. Nakonec nastává filozofická otázka, zda tento typ přírodního a ekologického materiálu zatížit něčím jako je injektážní emulze. Z těchto důvodů se přistupuje i k sanaci zdiva nepřímými metodami jako je např. účinný provětrávaný systém. Případně se lze poradit i s hydrogeologem o opatřeních snižující přísun vody k domu.
VODOTĚSVYSUŠ ZEĎ KRÉM
««   všechny dotazy   »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.

S pozdravem Stavbě zdar! na Vaše otázky odpovídá technické oddělení HASOFTU.

© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?