» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » VODOTĚS

VODOTĚS

univerzální vodotěsná opravná malta

VODOTĚS

VODOTĚS je maltová směs určená zejména na zhotovení hydroizolační vrstvy na betonovém podkladu. Uplatnění nalézá rovněž při opravách prosakujících betonových a železobetonových konstrukcí. Na povrchu betonové konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod. Na maltu VODOTĚS může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce. Malta se dodává v jedné zrnitosti s potlačenou stékavostí pro aplikaci na svislé povrchy a podhledy.

VODOTĚS je jednosložková hydroizolační maltová směs s obsahem krystalizační těsnicí přísady (utěsňuje póry v betonu růstem speciálních krystalů).

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před nanášením odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený beton musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

VODOTĚS je dodáván v podobě vhodné přímo pro suchý nástřik a její strojní nanášení nevyžaduje na staveništi obvykle žádná opatření. Pro ruční nanášení se malta připravuje pouze smísením s vodou pomocí pomaloběžného míchadla. Mísicí poměr je uvedený v tabuce.

POUŽITÍ

VODOTĚS je možné nanášet ručně nebo strojně suchým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout maximální tloušťku udané v tabulce. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřípustné povrch finalizovat za mokra. Opravené plochy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku a vydal potvrzení o vykonání zkoušky v rámci určení typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou maltou VODOTĚS nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
50–60 min / 20 °C
hmotnost sypná
1520 ± 40 kg/m³
měrná spotřeba
1,7–1,8 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
3,45–3,95 l / 25 kg
mrazuvzdornost
min. T100
pevnost v tahu za ohybu – 28 dní
min. 7,5 MPa
pevnost v tahu za ohybu – 7 dní
min. 5,5 MPa
pevnost v tlaku – 28 dní
min. 45 MPa
pevnost v tlaku – 7 dní
min. 30 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple
> 2,0 MPa
přídržnost k podkladu – počáteční
> 2,0 MPa
schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách
není stanoveno
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
statický modul pružnosti v tlaku
max. 32 GPa
vodotěsnost
bez průsaku

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 147
25 kg 621
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Spárovnání řezaného přírodního kamene
Dalo by se s lepidlem na bazény i spárovat řezaný přírodní kámen o tloušťce 3 cm, šíře…
krok za krokem Oprava betonového jezírka
Ráda bych se zeptala na opravu betonového jezírka 2 m délka x 1 m šířka a 1 m hloubka. Jsou v…
krok za krokem VYSUŠ ZEĎ a cihlové zdivo
V případě aplikace Vysuš zeď na cca 50 % obvodového cihlového asi 70 cm silného zdiva, kde…
krok za krokem Propouštějící skruže
Mám na zahradě dvě betonové skruže na jímání dešťové vody, kterou používám na…
krok za krokem Sanace
Pochopila jsem správně, že po roztání patron Vysuš zeď musím otvory zaplnit Vodotěsem? Mám…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT nahoru