» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » STAVLEP

STAVLEP

drží a nepustí

STAVLEP

STAVLEP je silně lepivá disperze s prodlouženou dobou lepivosti, která slouží jako adhezní můstek pro lepší přikotvení následné vrstvy, jako penetrace a pro zpevnění povrchu s univerzálním použitím, především pak pro předúpravu povrchu pro většinu našich produktů. Uplatnění nalézá zejména při vytváření adhezní vrstvy mezi podkladním betonem a reprofilačními hmotami řady SPRAVBETON, při opravách poškozených betonových a železobetonových povrchů, dále při opravách betonových podlah a také jako vhodná příprava povrchu pro STĚNUSPRAV. Vhodné je i použití STAVLEPU k penetraci podkladu ve spojitosti s LEPENKOU V KÝBLU.

STAVLEP je jednosložková kapalná lepivá kompozice na bázi vodou ředitelné modifikované akrylátové disperze k náležitému přikotvení cementových a polymercementových hmot k podkladnímu betonu.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton a povrch betonu nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STAVLEP je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací na povrch betonu nijak upravovat.

POUŽITÍ

Před aplikací adhezního můstku STAVLEP je žádoucí povrch betonu mírně provlhčit, a to zejména tam, kde se jedná o prostředí s výrazně sníženou relativní vlhkostí a vyššími teplotami. Vlastní aplikace kompozice se provádí válečky, asfaltérským koštětem, případně štětcem, nedoporučuje se kompozici nanášet nástřikem. U mimořádně savých a suchých podkladů je žádoucí nanesení adhezního můstku opakovaně provést 2× až 3×, a to vždy s technologickou přestávkou minimálně 120 minut. První nátěr provádíme STAVLEPEM zředěným vodou v poměru 1:5, další nátěry již ředíme méně. V případě použití STAVLEPU jako penetrace je plně dostačující ředění 1:5. Do nanesené adhezní vrstvy se bez prodlení aplikuje reprofilační malta, nově nanášený beton, stěrka apod. K nanesení kotvených vrstev by mělo dojít nejpozději do 24 hodin od nanesení poslední vrstvy adhezního můstku. Po tuto dobu je nutno zamezit zaprášení povrchu, znečištění látkami snižujícími lepivost kompozice apod.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou. Po vytvoření lepivého filmu je kompozice ve vodě zcela nerozpustná a její mechanické odstranění je prakticky neschůdné.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s jednosložkovým adhezním můstkem STAVLEP nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při práci je nutno dodržovat BOZ platné pro práce s disperzními nátěrovými hmotami. Je především nutno vhodnými prostředky osobní ochrany zamezit kontaminaci sliznic a kůže. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při náhodném požití je nutno vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Kompozice je nejedovatá, nicméně je nepoživatelná. Při ukončení či přerušení práce je nutno potřísněnou pokožku okamžitě omýt vodou a mýdlem a posléze ji ošetřit vhodným regeneračním krémem, např. NAMAŽSE. Veškeré nářadí je nutno ihned po ukončení práce dokonale umýt vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
mléčně bílá
hmotnost objemová
1014 ± 35 kg/m³
měrná spotřeba
0,15–0,30 l/m²; 0,03–0,06 l/m² (adhezní můstek; penetrace)
obsah sušiny
47 ± 5 %
otevřený čas
24 hodin
přídržnost
min. 1,5 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
speciální informace
47% koncentrát, lze ředit vodou v poměru 1:5 (5× vyšší vydatnost)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy

BALENÍ

balenícena Kč
1 l 229
5 l 1 097
10 l 2 170
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Otlučené rohy betonového schodiště
Mám otlučené rohy betonového schodiště, chci se zeptat, čím se to dá opravit, aby se to…
krok za krokem BARVA NABETON a podklad
Jak musí být připravený podklad pro BARVU NABETON?…
krok za krokem Oprava betonu v kotelně
Chtěl bych provést opravu betonu v kotelně rodinného domu směsí štukbeton - vydrolené místa…
krok za krokem Zajištění vzduchotěsnosti v pasivním domě v prostupu zdvojených kleštin
Řeším zajištění vzduchotěsnosti v pasivním domě v prostupu zdvojených kleštin OSB 3…
krok za krokem Vyrovnání a zároveň nalepení betonových parapetních desek na betonvou zídku
Je možno použít pro vyrovnání a zároveň nalepení betonových parapetních desek na betonovou…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?