» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » FOFRBETON

FOFRBETON

…spěchej, tvrdne rychle

FOFRBETON
rychle tvrdnoucí beton FOFRBETON při utěsňování průchodu šachty.rychle tvrdnoucí beton FOFRBETON při utěsňování průchodu šachty.rychle tvrdnoucí beton FOFRBETON při utěsňování průchodu šachty.

Rychletuhnoucí nestékavá opravná a kotevní vysokopevnostní malta určená pro opravy železobetonových konstrukcí, lokálních poškození schodů, podlah, balkonů, lodžií a prefabrikátů. Směs se vyznačuje velmi krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevností. Po 6 hodinách je směs zatížitelná lehkým provozem, po 24 hodinách je možno opravené plochy vystavit plnému zatížení. Na povrchu betonové, popřípadě zděné konstrukce vytváří izolační vrstvu nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpouštědla, ropné produkty apod.

Jednosložková nestékavá jemnozrnná hydroizolační opravná a kotevní malta na bázi portlandského cementu s obsahem těsnicí krystalizační přísady a s polypropylenovými vlákny.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu se musí odstranit veškerý nesoudržný, uvolněný či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to min. 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Směs je jednosložková a smíchává se pouze s vodou. V případě menšího množství lze směs zamíchat vrtulovým míchadlem poháněným vhodnou elektrickou vrtačkou, větší objemy je nutno připravit v míchačce s nuceným oběhem. K 25 kg směsi (1 pytel) se přidává 3,25 až 3,75 l vody. Směs lze aplikovat rovněž strojně tzv. suchým nástřikem. K přípravě směsi nemohou být s ohledem na krátkou dobu tuhnutí použity klasické samospádové míchačky. Při přípravě většího množství materiálu je nutno mít na zřeteli, že doba zpracovatelnosti při teplotě 20 ºC je 10 až 15 minut.

POUŽITÍ

FOFRBETON je možné nanášet ručně či strojně suchým či mokrým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ nejlépe suchým ocelovým, dřevěným nebo plastovým hladítkem. Při finalizaci nesmí být do povrchu vnášena dodatečně voda.

Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Optimální je zakrytí povrchu geotextiliemi udržovanými trvale ve vlhkém stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+1 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
10–15 minut (+20 °C)
hmotnost sypná
1600 ± 40 kg/m³
koeficient filtrace
2,5.10⁻¹² m/s
koeficient teplotní roztažnosti
11,0 ± 0,5.10⁻⁶ K⁻¹
měrná spotřeba
1,8 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
3,25–3,75 l / 25 kg
mrazuvzdornost
min T100
odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek (CHRL)
> 75
pevnost v tahu za ohybu
> 2,50 MPa; > 5,00 MPa; > 7,50 MPa; > 9,00 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)
pevnost v tlaku
10,0 MPa; 25,0 MPa; 50,0 MPa; 55,0 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou
> 1,5 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou
> 1,5 MPa
přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech
> 1,5 MPa
přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple
> 1,5 MPa
přídržnost k podkladu – počáteční
> 1,5 MPa
schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách
není stanoveno
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců v PE obalech
statický modul pružnosti v tlaku
max. 28 GPa
vodotěsnost
bez průsaku

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HLUBOŇ – hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 303
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?