» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » SPRAVBETON

SPRAVBETON

sroste s poškozeným povrchem

SPRAVBETON

SPRAVBETON je jednosložková suchá maltová směs určená zejména na opravy poškozených betonových a železobetonových horizontálních povrchů a podlah. Na maltu SPRAVBETON může být nanášen přímo vhodný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

SPRAVBETON je jednosložková plastifikovaná suchá maltová směs s obsahem redispergovatelných polymerů a rozptýlenou PPR mikroarmaturou.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETON se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém promíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

Za účelem dosažení optimální zpracovatelnosti lze doporučenou dávku vody upravit, přičemž přídavek vody překračující 10 % doporučeného množství výrazně zvyšuje riziko vzniku trhlin a současně může vést k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITÍ

SPRAVBETON je možné nanášet strojně či ruční pokládkou. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout max. tloušťky udané v tabulce. Finalizace povrchu se provádí vibrační lištou v kombinaci se strojním nebo ručním hlazením. Je nepřípustné při finalizaci do povrchových vrstev vnášet dodatečně vodu. Opravené povrchy je nezbytné okamžitě po dokončení začít ošetřovat. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Jakmile to tuhnutí směsi dovolí, je nejvýhodnější zakrýt plochy trvale vlhčenou geotextilií.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou sanační maltou SPRAVBETON nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
50–60 minut (+20 °C)
hmotnost objemová suché zatvrdlé směsi
2230 ± 50 kg/m³
hmotnost sypná
1560 ± 40 kg/m³
kapilární absorpce
≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5
koeficient teplotní roztažnosti
11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹
měrná spotřeba
1,8–1,9 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
3,40–3,55 l / 25 kg
mrazuvzdornost
min T100
nebezpečné látky
splňuje 5.4
obsah chloridových iontů
≤ 0,05 %
odolnost proti karbonataci
dk ≤ kontrolní beton (MC(0,45))
pevnost v tlaku
≥ 38 MPa
protismykové vlastnosti
není stanoveno
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
soudržnost
≥ 2,0 MPa
statický modul pružnosti v tlaku
≥ 15 GPa
tepelná slučitelnost
≥ 1,5 MPa
třída reakce na oheň
A1
vodotěsnost
V12

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

BARVA NABETON
používá se ve spojení s barvičem pro finální barevnou úpravu povrchu
HLUBOŇ
hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
STAVLEP
zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem
TEKUTÁ DLAŽBA
vytvoří otěruvzdornou finální povrchovou úpravu povrchu

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 142
25 kg 603
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Vyrovnání a zároveň nalepení betonových parapetních desek na betonvou zídku
Je možno použít pro vyrovnání a zároveň nalepení betonových parapetních desek na betonovou…
krok za krokem Podlaha v kotelně
Potřeboval bych poradit s podlahou v kotelně. Jedná se o soudržný beton s většími zrny…
krok za krokem Trhlina a výtluk v překladu
Lze na opravu trhliny a výtluku v železobetonovém prefa překladu použít spravbeton či…
krok za krokem Oprava staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu
V rodinném domě řeším opravu staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu. Mezi…
krok za krokem Vyrovnání povrchu betonového chodníku
Chtěla bych vás požádat o radu týkající se vyrovnání povrchu betonu. Potřebovali bychom…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?