» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » STĚNUSPRAV

STĚNUSPRAV

stěnu vyhladí, díru vyplní

STĚNUSPRAV

STĚNUSPRAV je materiál speciálně vyvinutý pro plošné vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů. Výborně drží na všech porézních a savých materiálech, jako je např. omítka, sádrokarton, beton, porobeton nebo různé druhy dřevocementových a dřevoštěpkových desek. STĚNUSPRAV obsahuje speciální celulózová vlákna, která slouží jako mikroarmatura snižující riziko vzniku smršťovacích trhlin a také usnadňují a urychlují prosychání materiálu. STĚNUSPRAV je možné používat jako podkladovou vrstvu pod malby nebo tapety. Díky sjednocení savosti, vysoké bělosti a hladkému povrchu se sníží výsledná spotřeba barvy a zvýší barevná stálost.

STĚNUSPRAV je jednosložková namíchaná hmota sestávající z polymerní disperze, plniva, celulózových vláken a dalších speciálních aditiv pro plošné vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před nanášením odstraněny veškeré nesoudržné, uvolněné, zvětralé či jinak viditelně poškozené části omítek. Vhodné podklady jsou všechny savé stavební materiály, především omítky, vláknocementové, dřevocementové a sádrokartonové desky, dřevotříska, beton, porobeton a jiné savé podklady. Je vhodné všechny povrchy, na které nanášíme STĚNUSPRAV, napenetrovat materiálem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Díky tomu podklad nejen odprášíme, ale také zpevníme. U silně savých materiálů, jako je např. porobeton, je penetrace nezbytná!

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STĚNUSPRAV je již od výrobce namíchán do optimální hustoty. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

STĚNUSPRAV nanášíme přiloženou stěrkou, hladítky nebo stříkacím zařízením. Nanášíme dle potřeby v několika vrstvách s tím, že další vrstvy nanášíme až po proschnutí předchozí vrstvy. Sílu jednotlivých vrstev volíme max. do 5 mm. Pro dobré vyrovnání podkladu doporučujeme více slabších vrstev. Před úplným zaschnutím lze povrchové nerovnosti vzniklé při nanášení vyhladit navlhčenou houbou. Po úplném zaschnutí, které je závislé na síle vrstvy, teplotě, relativní vlhkosti a savosti podkladu, je možné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem pro dokonalé vyhlazení všech nerovností vzniklých při nanášení. Vzhledem k jednotné savosti a dokonalé hladkosti se sníží spotřeba barev při nátěru.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 227.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem STĚNUSPRAV nevyžaduje žádná hygienická opatření. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
bílá
doba tuhnutí
30–60 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
ekvivalentní difuzní tloušťka Sd; H2O
< 1,40 m
hmotnost objemová
1720 kg/m³
měrná spotřeba
1,6–1,8 kg/m²/mm
přídržnost
min. 0,4 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
zbytek na sítě > 90 µm
15 %

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HLUBOŇ – hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
ARMOVACÍ PÁSKA NA SÁDROKARTON – výztužná páska přes spáry, trhliny a poruchy v omítce k dokonalému zapravení

BALENÍ

balenícena Kč
1,8 kg 70
9 kg 288
18 kg 454
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem STĚNUSPRAV a vápenné omítky
Da sa pouzit stenusprav aj na vapene omietky?…
krok za krokem Opravy v otvorů v panelech a omítce
Který z Vašich produktů byste mi prosím doporučili na vyplnění spár mezi betonovými panely…
krok za krokem Zakrytí odpadního potrubí
Potřebuji zakrýt odpadní potrubí, které je vedeno v koupelně těsně u zdi. Pokud by měl…
krok za krokem STŘECHUSPRAV a staré betonové tašky
Lze použít STŘECHUSPRAV na staré betonové tašky jako zpevnění a zamezení nasákavosti…
krok za krokem Rekonstrukce sprchového koutu v podkroví
Rekonstruuji sprchový kout v podkroví. Konstrukce ze sádrovláknitých desek. Část koutu…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru