» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » ŠTUKBETON

ŠTUKBETON

fachman žasne, kutil kouká, matroš hladký jako mouka

ŠTUKBETON

ŠTUKBETON je jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy a vytmelení poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů. Na stěrku ŠTUKBETON může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

ŠTUKBETON je jednosložková plastifikovaná suchá maltová směs s obsahem redispergovatelných polymerů.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Povrch betonu nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Před aplikací stěrky musí být celý opravovaný povrch zbaven prachu, nejlépe opláchnutím tlakovou vodou.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

ŠTUKBETON se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. K míchání je nezbytné používat pomaloběžnou míchačku s nuceným oběhem. Poměr mísení je udán v tabulce.

POUŽITÍ

ŠTUKBETON je možné nanášet strojně či ruční pokládkou. Ruční nanášení stěrky se provádí natahováním. Stěrka se nanáší v jedné vrstvě, jejíž tloušťka by neměla přesáhnout hodnoty udané v tabulce. Finalizace se provádí po „zavadnutí“ stěrkové hmoty nejlépe suchým polyuretanovým či polystyrenovým hladítkem. Opravené povrchy je nezbytné okamžitě po dokončení začít ošetřovat. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Jakmile to tuhnutí směsi dovolí, je nejvýhodnější zakrýt plochy trvale vlhčenou geotextilií po dobu prvých 3 dnů po opravě.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou sanační maltou ŠTUKBETON nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní žlutošedá
doba zpracovatelnosti
50–60 minut (+20 °C)
koeficient teplotní roztažnosti
12,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹
měrná spotřeba
1,6–1,7 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
5,00–5,75 l / 25 kg
mrazuvzdornost
T150
nebezpečné látky
splňuje 5.4
obsah chloridových iontů
≤ 0,05 %
odolnost proti karbonataci
vyhovuje
pevnost v tlaku
> 25 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
soudržnost
> 1,5 MPa
statický modul pružnosti v tlaku
≥ 15 GPa
třída reakce na oheň
A1

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

DRSOŇ – zlepšuje přilnavost na nesavých podkladech
HLUBOŇ – hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 150
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Rychlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT nahoru