» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » opravy a přilnavost » SPRAVBETON TH

SPRAVBETON TH

…je navíc nestékavý

SPRAVBETON TH
kamenná zídka potřebuje opravit spáry.kamenný taras opět jako nový.díky potlačené stékavosti ideální na vyrovnání soklu.

SPRAVBETON TH je jednosložková suchá maltová směs určená zejména na opravy poškozených betonových a železobetonových vertikálních povrchů a podhledů. Na maltu SPRAVBETON TH může být nanášen přímo vhodný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce, například LEPENKA V KÝBLU.

SPRAVBETON TH je jednosložková suchá maltová směs s obsahem redispergovatelných polymerů a PP vláken s přísadou na potlačení stékavosti, vhodná především pro svislé konstrukce.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu se musí odstranit veškerý nesoudržný, uvolněný či jinak viditelně poškozený beton. Korodující výztuž musí být šetrně uvolněna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to minimálně 120 minut před aplikací správkového materiálu. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETON TH se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém promíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

Za účelem dosažení optimální zpracovatelnosti lze doporučenou dávku vody upravit, přičemž přídavek vody překračující 10 % doporučeného množství výrazně zvyšuje riziko vzniku trhlin a současně může vést k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITÍ

SPRAVBETON TH je možné nanášet ručně či strojně suchým či mokrým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout max. tloušťky udané v tabulce. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřípustné povrch finalizovat za mokra. Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o.č.1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou sanační maltou SPRAVBETON TH nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
50–60 minut (+20 °C)
hmotnost objemová suché zatvrdlé směsi
2200 ± 50 kg/m³
hmotnost sypná
1540 ± 40 kg/m³
kapilární absorpce
≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5
koeficient teplotní roztažnosti
11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹
měrná spotřeba
1,7–1,8 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
3,70–3,95 l / 25 kg
mrazuvzdornost
min T100
obsah chloridových iontů
≤ 0,05 %
odolnost proti karbonataci
dk ≤ kontrolní beton (MC(0,45))
pevnost v tlaku
≥ 36 MPa
protismykové vlastnosti
není stanoveno
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
soudržnost
≥ 2,0 MPa
statický modul pružnosti v tlaku
≥ 15 GPa
tepelná slučitelnost
≥ 1,5 MPa
třída reakce na oheň
A1
vodotěsnost
V12

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

BARVA NABETON
používá se ve spojení s barvičem pro finální barevnou úpravu povrchu
HLUBOŇ
hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
STAVLEP
zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem
TEKUTÁ DLAŽBA
vytvoří otěruvzdornou finální povrchovou úpravu povrchu

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 145
25 kg 650
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Utěsnění praskliny v betonové jímce na dešťovou vodu
Lze SPRAVBETON TH výrobek použít na utěsnění praskliny v betonové jímce na dešťovou vodu…
krok za krokem Otlučené rohy betonového schodiště
Mám otlučené rohy betonového schodiště, chci se zeptat, čím se to dá opravit, aby se to…
krok za krokem Úpravu kamenné zídky
Jaký druh betonu či malty mám použít na úpravu kamenné zídky, ze které se drolí beton ze…
krok za krokem Oprava betonu na balkoně
Prosím o radu, jak správně opravit nášlapovou plochu u balkonu rod. domku, který není…
krok za krokem Trhlina a výtluk v překladu
Lze na opravu trhliny a výtluku v železobetonovém prefa překladu použít spravbeton či…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?