» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » TEKUTÁ DLAŽBA

TEKUTÁ DLAŽBA

vydlážděte verandu, garáž, sklad či dílnu bez dlaždic

TEKUTÁ DLAŽBA
barevný vsyp cihlově červený.barevný vsyp cihlově červený.barevný vsyp šedý.barevný vsyp šedý.barevný vsyp zelený.barevný vsyp cihlově červený.barevný vsyp světle hnědý.barevný vsyp šedý.barevný vsyp zelený.barevný vsyp bílý.barevný vsyp žlutý, objednávka min. 100 kg.barevný vsyp modrý.barevný vsyp černý, objednávka min. 100 kg.i schody do sklepa mohou být krásné a protiskluzné.i schody do sklepa mohou být krásné a protiskluzné, zde s Barvou nabeton a proužky Tekuté dlažby.

TEKUTÁ DLAŽBA je alternativa jak vytvořit zátěžovou a vysoce estetickou nášlapnou vrstvu v různých barevných modifikacích. V kombinaci se širokou barevnou škálou žárově probarvených křemičitých písků umožňuje profesionálovi i kutilovi „vydláždit“ verandu, garáž, sklad či dílnu bez dlaždic. Kromě toho nalézá uplatnění jako spojovací (adhezní) můstek pod stěrky a povlaky z epoxidových polymermalt a betonů a dále je určena pro tlakovou (silovou) injektáž trhlin v betonových a železobetonových konstrukcích.

TEKUTÁ DLAŽBA je speciálně formulovaná nízkoviskózní a nízkomolekulární epoxidová pryskyřice modifikovaná netoxickým reaktivním ředidlem. Patří do systému s produktem BAREVNÝ VSYP, což jsou žárově probarvené křemičité písky SiO2 z cca 95 %, přičemž oxid železa tvoří asi 0,15 %. Velikost zrna je v rozmezí 0,63–1,25 mm. Zaoblená monokrystalická struktura dává zrnům mimořádnou odolnost mechanickou, proti teplu (-20 ºC až +300 ºC), proti ropným derivátům, proti kyselinám (H2SO4 pH 1,0) a zásadám (NaOH pH 12,0).

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý (max. 4 % vlhkosti), nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Pro zajištění dobré přilnavosti je potřeba podklad napenetrovat kompozicí, která se připraví smísením složek v předepsaném poměru (viz níže), v množství cca 100 až 150 g/m² v závislosti na savosti podkladu. Penetrace by neměla na povrchu betonu tvořit lesklý film.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

TEKUTÁ DLAŽBA je dodávána již ve stanoveném poměru složky A a B, který činí 2:1 hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že ke složce A se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky B. K míchání lze použít běžné pomaloběžné vrtulové míchadlo.

POUŽITÍ

TEKUTÁ DLAŽBA se po dokonalém vytvrzení penetrace, obvykle po 24 hodinách, rozprostírá na podklad štětkou, válečkem nebo speciální zubovou stěrkou na epoxidové pryskyřice. Takto položená pryskyřice se rovnoměrně posype BAREVNÝM VSYPEM (nejlépe cedníkem). Po 24 hod. se z podlahy důkladně odstraní (smete) nadbytečné nepřikotvené plnivo. Na takto vytvořenou vrstvu je nutné aplikovat uzavírací vrstvu, jejíž tloušťka ovlivňuje hrubost výsledné podlahy. Kompozice se na vytvrzenou vrstvu rozlévá a rozprostírá širokým plastovým hladítkem na vrstvu o síle cca 0,5 mm, popř. se nanáší válečkem v množství cca 450–600 g/m².

Pracovní pomůcky lze očistit běžným ředidlem na dvousložkové epoxidy S 6300.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s dvousložkovým systémem TEKUTÁ DLAŽBA vyžaduje přiměřená hygienická opatření obvyklá při práci s hmotami na epoxidové bázi. Především je nutno se řídit příslušnými ustanoveními ČSN 64 1301. Pracoviště musí být řádně odvětráno, pracovníci musí mít odpovídající prostředky osobní ochrany, při práci není dovoleno jíst, pít ani kouřit. Při kontaminaci oka je nutno oči vypláchnout čistou vodou a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Při náhodném požití je nezbytné vyvolat okamžitě zvracení a bez otálení vyhledat lékařskou pomoc. Při potřísnění pokožky je nutno postižené místo důkladně umýt vlažnou vodou a mýdlem a místa ošetřit vhodným reparačním krémem. TEKUTÁ DLAŽBA je z hlediska požární bezpečnosti hořlavinou IV. třídy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+10 °C až do +30 °C
barva
čirá nažloutlá kompozice s barevným vsypem
doba zpracovatelnosti
10 min
hustota
1135 ± 25 kg/m³
měrná spotřeba
0,9–1,5 kg/m²
odolnost proti otěru metodou BCA
třída AR0,5
odolnost v rázu
IR min. 10 Nm
pevnost v tahu za ohybu
třída F30
pevnost v tlaku
třída C50
přídržnost
třída B2,0
rázová houževnatost
34,0 kJ/m²
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
tažnost
14 %
třída reakce na oheň
F
viskozita
< 180 mPas

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

SPRAVBETON
používá se pro vyrovnání podkladu ve vrstvě 5-12 mm
ŠTUKBETON
používá se pro vyrovnání podkladu ve vrstvě 2-4 mm

BALENÍ

balenícena Kč
9 kg (6 kg a 3 kg) 10 377
vsyp 8 kg cihlově červenýna dotaz
vsyp 8 kg světle hnědý288
vsyp 8 kg šedý288
vsyp 8 kg tmavě modrý288
vsyp 8 kg zelený288
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem TEKUTÁ DLAŽBA a poškozený betonový vjezd do garáže
Dá udělat stříkaná nebo tekutá dlažba na poškozený betonový vjezd do garáže?…
krok za krokem TEKUTÁ DLAŽBA a venkovní betonové schody
Chtěla bych použít tekutou dlažbu na venkovní betonové schody, ale není mi jasné, jak…
krok za krokem BARVA NA BETON a schody
Když natřu barvou na beton venkovní schody, nebudou klouzat?…
krok za krokem Oprava terasy a TEKUTÁ DLAŽBA
Můžu tekutou dlažbu použít na opravu terasy, která je částečně krytá, aniž bych…
krok za krokem Oprava staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu
V rodinném domě řeším opravu staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu. Mezi…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?