» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT

jednosložková vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby

SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT je jednosložková pružná hydroizolační membrána pod keramické obklady a dlažby lepené flexibilními lepidly. Díky pružnosti překryje trhliny v podkladech stavebních materiálů.

SPRCHOVÝ IZOLANT se nehodí na podklady z umělých hmot! Nehodí se pro těžké provozní zatížení, do chemicky agresivního prostředí a na překrytí aktivních trhlin a dilatačních spár bez použití prvků TĚSNICÍHO SYSTÉMU. Nelze použít jako finální vrstvu bez ochrany proti otěru. Pro lepení obkladů a dlažeb se nesmí používat lepidla s obsahem rozpouštědel.

Pro všechny náročné aplikace, kdy je podklad vlhký, předpokládáme trvalé zatížení vodou nebo pro venkovní použití je třeba použít dvousložkovou LEPENKU V KÝBLU.

SPRCHOVÝ IZOLANT je směs disperzních pojiv, velmi jemných vápenců, tříděných písků, pigmentů, plniv a chemický zušlechťujících přísad ve vhodném složení pro zlepšení vlastností. Díky tomu dosahuje nejvyšší třídy DM O2P mezi disperzními hydroizolacemi podle EN 14891.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

Pro zajištění dobré přilnavosti u savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. U silně savých materiálů, jako je např. porobeton, sádrokarton apod., je penetrace nezbytná!

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

SPRCHOVÝ IZOLANT je již od výrobce namíchaný do optimální hustoty. Neředit! Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

Po zaschnutí penetrace provádíme v dalším technologickém kroku první nátěr v celé ploše. Do této první souvislé vrstvy se v exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch) vkládají prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY) podle technologického postupu příslušného k těmto prvkům. Dbejte na dokonalé proschnutí první vrstvy! Následně (cca po 24 hod.) při normálních klimatických podmínkách je možné provést druhý nátěr – nejlépe křížem na nátěr první. Konečná úprava pod obklady a dlažby by měla dosahovat tloušťky cca 1 mm. Po dokonalém vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokládat dlažbu nebo obklad s použitím flexibilního lepidla min. třídy C2 (dle EN 12004).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +25 °C
barva
modrá
doba zpracovatelnosti
chránit před vysycháním
měrná spotřeba
1,3–1,5 kg/m² (2 vrstvy nátěru)
odolnost proti teplu
-20 °C až do +70 °C
přídržnost tahová po cyklech zmrazení - rozmrazení
≥ 0,5 N/mm²
přídržnost tahová po tepelném stárnutí
≥ 0,5 N/mm²
přídržnost tahová počáteční
≥ 0,5 N/mm²
schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách
≥ 0,75 mm
schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20 °C)
≥ 0,75 mm
skladování
v suchu při +5 °C až +30 °C
skladovatelnost
24 měsíců
tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou
≥ 0,5 N/mm²
tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou
≥ 0,5 N/mm²
tahová přídržnost po kontaktu s vodou
≥ 0,5 N/mm²
uvolňování nebezpečných látek
viz BL
vodotěsnost
žádný průnik a přírůstek hmotnosti ≤ 20 g

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
KOUPELNOVÁ IZOLACE – voňavá jednosložková vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby
SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS – k utěsnění přechodu/spojů materiálů, například odtokového žlábku
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem
TĚSNICÍ PÁS PROFI – zajistí pružné utěsnění podlahy a stěny
VNITŘNÍ ROH PROFI – těsnicí pás tvarovaný pro rychlou práci v rozích

BALENÍ

balenícena Kč
7 kg 550
21 kg na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

    Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

    Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


    © 2003–2024 HASOFT nahoru
    Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?