» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT

jednosložková vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby

SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT je jednosložková vnitřní pružná membrána a izolace proti stékající vodě pod keramické obklady a dlažby lepené flexibilními lepidly. Díky pružnosti překryje trhliny v podkladech stavebních materiálů.

SPRCHOVÝ IZOLANT slouží pouze pro nenáročné aplikace v interiéru. Nehodí se pro těžší provozní zatížení, pro izolaci ploch trvale vystavených vlhkosti nebo umístěných pod vodou, do chemicky agresivního prostředí ani na překrytí aktivních trhlin a dilatačních spár. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a UV záření. Nelze ji také použít pro nanášení na trvale vlhké podklady a na podklady, které mohou uvolňovat oleje nebo plastifikátory. Pro všechny náročné aplikace, kdy je podklad vlhký, předpokládáme trvalé zatížení vodou nebo pro venkovní použití je třeba použít dvousložkovou LEPENKU V KÝBLU.

SPRCHOVÝ IZOLANT je směs vodné akrylátové disperze, dispergovaných plniv a aditiv, neobsahuje těžké kovy.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

Pro zajištění dobré přilnavosti u savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. U silně savých materiálů, jako je např. porobeton, sádrokarton apod., je penetrace nezbytná!

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

SPRCHOVÝ IZOLANT je již od výrobce namíchaný do optimální hustoty. Neředit! Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

Po zaschnutí penetrace provádíme v dalším technologickém kroku první nátěr v celé ploše. Do této první souvislé vrstvy se v exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch) vkládají prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY) podle technologického postupu příslušného k těmto prvkům. Dbejte na dokonalé proschnutí první vrstvy! Následně (cca po 24 hod.) při normálních klimatických podmínkách je možné provést druhý nátěr – nejlépe křížem na nátěr první. Konečná úprava pod obklady a dlažby by měla dosahovat tloušťky cca 1 mm. Po dokonalém vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokládat dlažbu nebo obklad s použitím flexibilního lepidla min. třídy C2 (dle EN 12004).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je prováděna běžná nezávislá kontrola a dozor nad systémem jakosti.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem SPRCHOVÝ IZOLANT nevyžaduje žádná hygienická opatření. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +25 °C
barva
modrá
doba zpracovatelnosti
chránit před vysycháním
hmotnost objemová
1350 kg/m³
hodnota pH
8,5–9,0
měrná spotřeba
0,8–1,0 kg/m² (2 vrstvy nátěru)
obsah sušiny
60 %
přídržnost
min. 0,80 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +30 °C
skladovatelnost
36 měsíců
speciální informace
přídržnost flex. lepidla (např. DLAŽBULEP) k izolaci min. 0,7 MPa

BALENÍ

balenícena Kč
7 kg 862
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru