» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » STŘECHOTEX

STŘECHOTEX

STŘECHOTEX

STŘECHOTEX slouží k vyztužení nátěru STŘECHUSPRAVU u obzvláště namáhaných nebo poškozených částí střechy.

STŘECHOTEX je speciálně upravená netkaná textilie vyrobená z polypropylenu s UV stabilizací a úpravou, která zajišťuje zvýšenou hydrofilitu (nasákavost). Díky vysoké pružnosti ve všech směrech dokáže zpevnit nátěr STŘECHUSPRAVU na více jak dvojnásobek pevnosti v tahu ve všech směrech při zachování výtečné pružnosti.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Příprava podkladu je dána konkrétním použitím. U systémově doporučované kombinace se STŘECHUSPRAVEM jsou vhodnými podklady popískované asfaltové pásy, azbestocementové šablony, plech a polyuretan. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin a ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. smísením STŘECHUSPRAVU se dvěma až třemi díly vhodného plniva, např. mikromletého vápence apod. Ostré hrany se upraví zaoblením.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Pásy STŘECHOTEXU se používají jednak pro lokální zpevnění a vyztužení nátěru STŘECHUSPRAVU u velmi poškozených nebo silně namáhaných partií střechy. Další možností použití je celoplošné překrytí původních soudržných vrstev a kompletní rekonstrukce střešního pláště. Na zajištění rohových partií styku vodorovných a svislých ploch je určený především pás šíře 0,2 m. Kromě toho je také možné STŘECHUSPRAVEM v kombinaci se STŘECHOTEXEM pojistit sváry stávajících, nebo nově položených bitumenových pásů.

POUŽITÍ

Do živého nátěru STŘECHUSPRAVU položíme pás STŘECHOTEXU a rovnoměrně ho zapracujeme do podkladního nátěru. Důkazem dobrého zapracování je prosakování STŘECHUSPRAVU na povrch STŘECHOTEXU. K zapracování použijeme molitanový váleček nebo váleček s krátkým chlupem. Pro malé plochy je vhodný i plochý štětec. Po zapracování STŘECHOTEXU je vhodné neprodleně aplikovat druhou vrstvu nátěru STŘECHUSPRAVU, aby se spojila s podkladním nátěrem. Po dokonalém zaschnutí tohoto souvrství provedeme třetí vrstvu nátěru. Pokud klademe pásy STŘECHOTEXU vedle sebe, dbáme na to, aby se překrývaly nejméně o 5 cm.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s výše uvedeným materiálem nepřináší žádná zdravotní rizika. STŘECHUSPRAV neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat standardní hygienické zásady a používat rukavice a ochranný oděv. Při kontaktu nátěru s pokožkou nebo sliznicemi je třeba potřísněná místa omýt nebo vypláchnout proudem vody. Při náhodném požití je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva
černá
hmotnost plošná
0,050 kg/m²
odolnost proti teplu
-35 °C až do +80 °C
pevnost v tahu
> 90 N / 50 mm
prodloužení při přetržení
> 50 %
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost
neomezená

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

GUMOTĚS
univerzální tekutá gumová izolace, tekutá guma
STŘECHUSPRAV
hydroizolační nátěr na střechu typu tekutá lepenka, na opravu střech

BALENÍ

balenícena Kč
1000 mm / 10 m 201
1000 mm / 50 m 896
200 mm / 50 m 203
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

  NA CO SE PTÁTE

  krok za krokem Oprava střechy
  Potřeboval bych poradit s opravou střechu (při velkém dešti už se dělá v kuchyni mokrý flek…
  krok za krokem Plochá střecha
  Lze použít tento nátěr na plochou střechu, která má nástřik polyuretanový a nátěr…
  krok za krokem STŘECHUSPRAV a STŘECHOTEX
  Jelikož jsem začátečník, prosím o rad jak postupovat, když použiji nátěr i střechotex. Co…
  krok za krokem Popraskaná IPA na garáži
  Mám popraskanou ipu na garáži a potřebuji nátěr, který by zacelit praskliny. Máte prosím…
  krok za krokem Oprav střechy z materiálu YPA
  Potřebuji provést opravu střechy z materiálu YPA, je po několika letech popraskaná a podkladem…
  všechny dotazy »»

  Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

  Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


  © 2003–2023 HASOFT nahoru
  Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?