» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » TĚSNIČ PÁSKA

TĚSNIČ PÁSKA

ve vodě bobtná

TĚSNIČ PÁSKA
utěsnění KG potrubí - TĚSNIČ PÁSKU umístíme na potrubí, upevníme lehce lepicí papírovou páskou....... papírová páska zabrání uvolnění TĚSNIČE PÁSKY v průběhu lití betonu.utěsnění betonového průchodu proti průsakům - TĚSNIČ PÁSKA má dokonalý kontakt s rovnou plochou na jedné straně....utěsnění betonového průchodu proti průsakům - TĚSNIČ PÁSKA má dokonalý kontakt s rovnou plochou na jedné straně....okolí je vyplněno rychletvrdnoucím betonem FOFRBETON, takže se TĚSNIČ PÁSKA bude mít při expanzi o co rozepřít.

TĚSNIČ PÁSKA je ekologický materiál přírodního původu speciálně upravený a dodávaný ve formě pásek. Hlavní oblast použití spočívá ve využití jeho schopnosti mimořádně zvětšovat svůj objem ve styku s vodou – bobtnat a vytvářet při tom vysoce plastickou a vaznou hmotu, která má skvělé hydroizolační vlastnosti.

TĚSNIČ PÁSKA je jednosložková hmota ve formě pásků, která díky své schopnosti mimořádně zvětšovat svůj objem ve styku s vodou slouží jako ideální materiál k těsnění prostupů, průchodů, pracovních spár apod. Aktivní složka TĚSNIČE – bentonit – je ryze přírodního původu, odolává UV záření a je zcela stabilní, netečná a snášenlivá vůči kyselinám, zásadám, alkáliím, rostlinným i minerálním olejům, ropným derivátům apod.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

TĚSNIČ PÁSKA se neaplikujte na plochy, na nichž se vyskytuje stojící voda. Voda musí být z povrchu zcela odstraněna a do následné betonáže musí být povrch pásky chráněn před vodou.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

TĚSNIČ PÁSKU je možná řezat nebo stříhat do libovolného požadovaného tvaru. Pro aplikaci do stávajících spár je možné použít i mechanické prostředky (kladivo apod.). TĚSNIČ PÁSKA není vhodná do otevřených spár.

POUŽITÍ

TĚSNIČ PÁSKA má jednoduchou montáž. Položíme ji na podkladovou betonovou plochu tak, aby byl zajištěn dokonalý kontakt s podkladem (v případě nerovného povrchu je vhodné použít k vyrovnání i přilepení TĚSNIČ TMEL), přeložíme TĚSNIČ MŘÍŽKOU (pokud existuje nebezpečí vychýlení kupř. betonáž s použitím čerpadla z velké výšky) a po cca 25 cm ocelovými hřeby připevníme. Betonování může být provedeno bezprostředně po kladení. Minimální síla betonu v okolí TĚSNIČE nesmí být menší než 7 cm.

TĚSNIČ musí být pro optimální funkci v uzavřeném prostoru, aby při aktivaci mohl vyvinout tlak na spáru. Pro krátkodobou ochranu v otevřených spárách musí být chráněn před mechanickými vlivy, neboť není určen pro mechanické namáhání (otěr, obrus apod.). Obecně vzato TĚSNIČE nejsou vhodné pro aplikace, kde může dojít k odtlačení, nadzvednutí nebo deformaci konstrukce bobtnací silou. Taktéž nedoporučujeme TĚSNIČE pro dilatační spáry ani spáry, které se významně a opakovaně pohybují.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem TĚSNIČ nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva
černá
hmotnost objemová
1250 kg/m³
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
změna objemu ve volném prostoru po 10 dnech
min. 200 %

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

TĚSNIČ TMEL
lepí, těsní, bobtná

BALENÍ

balenícena Kč
10×15 mm / 8m 857
150×1,5 mm / 2 m na dotaz
150×1,5 mm / 20 m na dotaz
20×15 mm / 5 m 803
20×25 mm / 5 m 1 232
23×18 mm / 5 m 1 082
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

  NA CO SE PTÁTE

  krok za krokem Prostup trubky vrtu do šachty vrtané studny
  Chtěl bych vás poprosit o radu s utěsněním prostupu trubky vrtu do šachty vrtané studny…
  krok za krokem Utěsnění prostupu plastové KG roury
  Chtěl bych se zeptat, jak nejlépe utěsnit prostup plastové KG roury 110 mm do betonové nádrže…
  krok za krokem Otvor v základech domu
  V základech domu mám otvor o velikosti 25 cm s průchodkou a kabelem. Montažní pěna nepomáhá…
  všechny dotazy »»

  Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

  Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


  © 2003–2023 HASOFT nahoru
  Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?