» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » ZESILOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVÉ IZOLACE

ZESILOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVÉ IZOLACE

když síla rozhoduje

ZESILOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVÉ IZOLACE
savý povrch se napenetruje ZÁKLADOVOU IZOLACÍ ředěnou vodou 1:1.kašovitá směs se snadno nanáší navlhčeným zubovým hladítkem.zuby se ihned stáhnou hladítkem nahladko a vrstva se nechá proschnout.

ZESILOVAČ VRSTVY po smíchání se ZÁKLADOVOU IZOLACÍ v poměru 1:3 vytváří hustou polymerasfaltovou nestékavou hmotu, která dokonale přilne ke všem stavebním podkladům (beton, cihly, dřevo, kov apod.). Je určena pro styk se zeminou, kde slouží jako silnovrstvá izolace základů staveb, stěn sklepů, opěrných zdí a mostů proti zemní vlhkosti, proti netlakové i tlakové vodě. Hmotu je možné použít i k lepení ochranných polystyrenových desek. Není vhodná na vytváření pochůzných vrstev. Vzhledem k tomu, že i po vyzrání je hmota lehce lepivá, je dobré tam, kde může dojít k příležitostnému kontaktu, zasypat nátěr křemičitým pískem.

ZESILOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVÉ IZOLACE je cementobentonitová směs v podobě zelenošedého vsypu. Po smíchání se ZÁKLADOVOU IZOLACÍ vytváří nestékavou hustou, zásaditou, černou, voděodolnou, mimořádně přilnavou hmotu.

VÝHODY, POUŽITÍ

ZESILOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVÉ IZOLACE umožní:

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušeny. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Ostré hrany se upraví zaoblením. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou VODOTĚS. Savé podklady napenetrujte ZÁKLADOVOU IZOLACÍ naředěnou s vodou v poměru 1:1.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

ZESILOVAČ VRSTVY se zpracovává za studena dokonalým promísením se ZÁKLADOVOU IZOLACÍ ve stanoveném poměru práškové a emulzní složky, který činí 1:3 hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že k emulzní složce se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky práškové, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. K míchání je nutné použít pomaloběžné vrtulové míchadlo. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 5 % vody. Při případném dořeďování nátěru je nutno směs dokonale promíchat, až vznikne homogenní směs bez hrudek. Nelze mísit s jinými suspenzemi. Nářadí, pracovní pomůcky a potřísněná místa očistěte vodou neprodleně. Po zaschnutí je nutné použít rozpouštědlo, např. benzín.

POUŽITÍ

ZESILOVAČ VRSTVY se ve směsi se ZÁKLADOVOU IZOLACÍ nanáší pomocí zubového hladítka navlhčeného předem vodou, a to minimálně ve dvou vrstvách. Pro nanášení každé vrstvy doporučujeme použít zuby 6×6 mm (při zemní vlhkosti a netlakové vodě), resp. 8×8 mm (při tlakové vodě a izolaci vodorovných ploch zakrytých zeminou). Materiál se v obou pracovních krocích vždy natáhne výše doporučenou ozubenou stěrkou a hned, nahladko, stáhne hladítkem a nechá schnout. Každá vrstva musí být proschlá (test navlhčeným prstem, který se po otření o nátěr nesmí obarvit). V oblastech s rizikem vzniku trhlin (rohy stěn, napojení stěn a podlahy apod.) a při opravách zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev a skladeb instalujte do mokré první vrstvy výztužnou skelnou tkaninu (200–250 g/m²). Proti dešti je nanesená vrstva odolná asi po 5 hodinách, úplné zatvrdnutí po 1–3 dnech podle teplotních podmínek. Po vyschnutí i poslední vrstvy, kdy je dosaženo konečných vlastností izolace, je nutné izolaci chránit před mechanickým poškozením, a to vhodnými ochrannými drenážními nebo izolačními deskami (nopové fólie, polystyren apod.), které následně nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
odolnost proti vodě
vyhovuje
ohebnost za nízké teploty
vyhovuje
reakce na oheň
třída E
rozměrová stálost při zvýšené teplotě
vyhovuje
vodotěsnost
třída W1

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

ZÁKLADOVÁ IZOLACE – tekutá složka pro vytvoření silnovrstvé izolace

BALENÍ

balenícena Kč
3 kg 148
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?