» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » STŘECHUSPRAV

STŘECHUSPRAV

oprava a údržba střech

STŘECHUSPRAV
na očištěný podklad naneseme hydroizolační nátěr STŘECHUSPRAV například válečkem.na očištěný podklad naneseme hydroizolační nátěr STŘECHUSPRAV například válečkem.

STŘECHUSPRAV je určený pro hydroizolaci střešních krytin na mírně šikmých střechách. Podkladem mohou být jak asfaltové pásy nejrůznějších typů, tak azbestocementové šablony, krytina z pozinku nebo polyuretanové nástřiky. Po vyzrání je pochozí a trvale odolný vodě i veškerým povětrnostním vlivům. Při správné aplikaci a běžném zatížení je jeho životnost minimálně 8 let.

STŘECHUSPRAV je jednosložková, trvale pružná, vodotěsná nátěrová suspenze sestávající z vodné polymerní disperze mikronizovaných minerálních plniv, speciálních aditiv a pigmentů.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodnými podklady jsou popískované asfaltové pásy, azbestocementové šablony, plech a polyuretan. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin nebo ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. smísením STŘECHUSPRAVU se dvěma až třemi díly vhodného plniva, např. mikromletého vápence apod. Ostré hrany se upraví zaoblením.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STŘECHUSPRAV se dodává jako jednosložkový. Jeho příprava spočívá pouze v promísení vhodným ručním míchadlem, případně vrtulovým pomaloběžným elektrickým míchadlem.

POUŽITÍ

Hydroizolační nátěr se aplikuje na připravené podklady natíráním štětkou, válečkem, asfaltérským kartáčem nebo stříkací pistolí. Hmota se nanáší ve dvou až třech vrstvách podle kvality podkladu a způsobu expozice, a to ve dvanácti až dvacetičtyřho­dinových intervalech. Na plochách větších než 25 m², na plochách starých podkladů a na plochách s defekty se do první čerstvé vrstvy izolace zapracuje v celé ploše tkanina STŘECHOTEX s přesahem 5–10 cm, včetně překrytí koutů a rohů (vytažení na atiku) a míst napojení. Doba zasychání nátěru je cca 4 hod. Jakmile se stane první vrstva izolace pochozí, je možné nanášet druhou vrstvu. Připravený nátěr je vhodné chránit před prudkým vyschnutím.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s hydroizolačním nátěrem STŘECHUSPRAV nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Hmota neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat standardní hygienické zásady a používat rukavice a ochranný oděv. Při kontaktu nátěru s pokožkou nebo sliznicemi je třeba potřísněná místa omýt nebo vypláchnout proudem vody. Při náhodném požití je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+8 °C až do +35 °C
barva
šedá
ekvivalentní difuzní tloušťka sd
< 1,40 m
měrná spotřeba
1,2 kg/m²/mm
pevnost v tahu
> 1,50 MPa
přídržnost
> 1,40 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
součinitel difúze radonu D
9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s
tažnost
150 %
třída reakce na oheň
C1
vodotěsnost
0,0 l/m²
vydatnost
1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)
zasychání
4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK SILVER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
STŘECHOTEX – vyztužuje nátěr STŘECHUSPRAVU na poškozeném podkladu

BALENÍ

balenícena Kč
7 kg 1 033
14 kg 2 058
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Oprava střechy s asfaltovým pásem
Dala by se Vaše tekutá dvousložková lepenka použít na opravu střechy, podklad je asfaltový…
krok za krokem Co na Ipu
Prosím o vysvětlení rozdílu hmoty POLYUREA a LEPENKA V KÝBLU. Co je lepší na střechu…
krok za krokem Prosakující asfaltová podlaha na balkóně
Mám na balkoně asfaltovou podlahu s bílými kamínky (asfaltový potěr), prosakuje voda, a…
krok za krokem Prodloužení životnosti střechy pokryté starším kanadským šindelem
Řešíme prodloužení životnosti střechy pokryté starším kanadským šindelem. Šlo by…
krok za krokem STŘECHUSPRAV a stříbrná reflexní barva
V systému pro opravy plochých střech (Střechusprav) postrádám vrchní reflexní (stříbrný)…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT nahoru