» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » STŘECHUSPRAV

STŘECHUSPRAV

oprava a údržba střech

STŘECHUSPRAV
na očištěný podklad naneseme hydroizolační nátěr STŘECHUSPRAV například válečkem.na očištěný podklad naneseme hydroizolační nátěr STŘECHUSPRAV například válečkem.

STŘECHUSPRAV je určený pro hydroizolaci střešních krytin na mírně šikmých střechách. Podkladem mohou být jak asfaltové pásy nejrůznějších typů, tak azbestocementové šablony, krytina z pozinku nebo polyuretanové nástřiky. Po vyzrání je pochozí a trvale odolný vodě i veškerým povětrnostním vlivům. Při správné aplikaci a běžném zatížení je jeho životnost minimálně 8 let.

STŘECHUSPRAV je jednosložková, trvale pružná, vodotěsná nátěrová suspenze sestávající z vodné polymerní disperze mikronizovaných minerálních plniv, speciálních aditiv a pigmentů.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodnými podklady jsou popískované asfaltové pásy, azbestocementové šablony, plech a polyuretan. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin nebo ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. smísením STŘECHUSPRAVU se dvěma až třemi díly vhodného plniva, např. mikromletého vápence apod. Ostré hrany se upraví zaoblením.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STŘECHUSPRAV se dodává jako jednosložkový. Jeho příprava spočívá pouze v promísení vhodným ručním míchadlem, případně vrtulovým pomaloběžným elektrickým míchadlem.

POUŽITÍ

Hydroizolační nátěr se aplikuje na připravené podklady natíráním štětkou, válečkem, asfaltérským kartáčem nebo stříkací pistolí. Hmota se nanáší ve dvou až třech vrstvách podle kvality podkladu a způsobu expozice, a to ve dvanácti až dvacetičtyřho­dinových intervalech. Na plochách větších než 25 m², na plochách starých podkladů a na plochách s defekty se do první čerstvé vrstvy izolace zapracuje v celé ploše tkanina STŘECHOTEX s přesahem 5–10 cm, včetně překrytí koutů a rohů (vytažení na atiku) a míst napojení. Doba zasychání nátěru je cca 4 hod. Jakmile se stane první vrstva izolace pochozí, je možné nanášet druhou vrstvu. Připravený nátěr je vhodné chránit před prudkým vyschnutím.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s hydroizolačním nátěrem STŘECHUSPRAV nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Hmota neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat standardní hygienické zásady a používat rukavice a ochranný oděv. Při kontaktu nátěru s pokožkou nebo sliznicemi je třeba potřísněná místa omýt nebo vypláchnout proudem vody. Při náhodném požití je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+8 °C až do +35 °C
barva
šedá
ekvivalentní difuzní tloušťka sd
< 1,40 m
měrná spotřeba
1,2 kg/m²/mm
pevnost v tahu
> 1,50 MPa
přídržnost
> 1,40 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
součinitel difúze radonu D
9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s
tažnost
150 %
třída reakce na oheň
C1
vodotěsnost
0,0 l/m²
vydatnost
1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)
zasychání
4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK SILVER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
GUMOTĚS
vygumuj netěsnost
STŘECHOTEX
vyztužuje nátěr STŘECHUSPRAVU na poškozeném podkladu

BALENÍ

balenícena Kč
7 kg 1 103
14 kg 2 172
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem STŘECHUSPRAV a rozmezí teplot při aplikaci
Chci se zeptat, za jakých rozmezí teplot se může střechusprav nanášet? A může se nanášet…
krok za krokem Oprava střechy
Potřeboval bych poradit s opravou střechu (při velkém dešti už se dělá v kuchyni mokrý flek…
krok za krokem Barva STŘECHUSPRAVU
STŘECHUSPRAV je po zaschnutí bílý, nebo transparentní? Barevný se prodává nebo se dá…
krok za krokem Střechu z trapézových plechů
Mám střechu z trapézových plechů v ploše cca 50 m². Zatéká mi tam po špatně provedené…
krok za krokem Plochá střecha
Lze použít tento nátěr na plochou střechu, která má nástřik polyuretanový a nátěr…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?