» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » STŘECHUSPRAV

STŘECHUSPRAV

oprava a údržba střech

STŘECHUSPRAV
nově vedle tradičního šedého odstínu máme též STŘECHUSPRAV červenohnědý.na očištěný podklad naneseme hydroizolační nátěr STŘECHUSPRAV například válečkem.STŘECHUSPRAV – hydroizolační nátěr typu tekutá lepenka na střechu.hydroizolace střech speciálním odolným a pružným nátěrem.na renovace a opravy střech štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí.Střechusprav je tzv. tekutá lepenka na střechu nebo také tekutá guma na střechu.je vodotěsný, pružný, odolný a vhodný na plechové střechy, asfaltové pásy, beton, azbestocement aj..

STŘECHUSPRAV je určený pro hydroizolaci střešních krytin na mírně šikmých střechách. Podkladem mohou být jak asfaltové pásy nejrůznějších typů, tak azbestocementové šablony, krytina z pozinku nebo polyuretanové nástřiky. Po vyzrání je pochozí a trvale odolný vodě i veškerým povětrnostním vlivům. Při správné aplikaci a běžném zatížení je jeho životnost minimálně 8 let.

STŘECHUSPRAV je jednosložková, trvale pružná, vodotěsná nátěrová suspenze sestávající z vodné polymerní disperze mikronizovaných minerálních plniv, speciálních aditiv a pigmentů.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodnými podklady jsou popískované asfaltové pásy, azbestocementové šablony, plech a polyuretan. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin nebo ostrých hran. Podklad musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Podklad odmastěte tlakovou vodou (WAP) s přídavkem speciálního systémového prostředku ODMAŠŤOVAČ a následně oplachněte čistou vodou. Po odmaštění a omytí musí podklad opět vyschnout. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. smísením STŘECHUSPRAVU se dvěma až třemi díly vhodného plniva, např. mikromletého vápence apod. Ostré hrany se upraví zaoblením.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

STŘECHUSPRAV se dodává jako jednosložkový. Jeho příprava spočívá pouze v promísení vhodným ručním míchadlem, případně vrtulovým pomaloběžným elektrickým míchadlem.

POUŽITÍ

Hydroizolační nátěr se aplikuje na připravené podklady natíráním štětkou, válečkem, asfaltérským kartáčem nebo stříkací pistolí. Hmota se nanáší ve dvou až třech vrstvách podle kvality podkladu a způsobu expozice, a to ve dvanácti až dvacetičtyřho­dinových intervalech. Na plochách větších než 25 m², na plochách starých podkladů a na plochách s defekty se do první čerstvé vrstvy izolace zapracuje v celé ploše tkanina STŘECHOTEX s přesahem 5–10 cm, včetně překrytí koutů a rohů (vytažení na atiku) a míst napojení. Doba zasychání nátěru je cca 4 hod. Jakmile se stane první vrstva izolace pochozí, je možné nanášet druhou vrstvu. Připravený nátěr je vhodné chránit před prudkým vyschnutím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+8 °C až do +35 °C
barva
šedá; červenohnědá
ekvivalentní difuzní tloušťka sd
< 1,40 m
měrná spotřeba
1,2 kg/m²/mm
pevnost v tahu
> 1,50 MPa
přídržnost
> 1,40 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
součinitel difúze radonu D
9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s
tažnost
150 %
třída reakce na oheň
C1
vodotěsnost
0,0 l/m²
vydatnost
1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)
zasychání
4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

ODMAŠŤOVAČ – účinně odstraňuje mastnoty ropné, rostlinné oleje i živočišné tuky
VÁLEČEK SILVER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
GUMOTĚS – vodotěsná tekutá guma na izolaci spojů, spár, komínů, žlabů, okapů...
STŘECHOTEX – vyztužuje hydroizolační nátěr STŘECHUSPRAVU na poškozeném podkladu

BALENÍ

balenícena Kč
7 kg 1 103
7 kg červenohnědý1 103
14 kg 2 172
14 kg červenohnědý2 172
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?