» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » ZÁKLADOVÁ IZOLACE

ZÁKLADOVÁ IZOLACE

polymerasfaltová tekutá hydroizolace

ZÁKLADOVÁ IZOLACE

Používá se pro izolace sklepů, základů staveb a nádrží proti zemní vlhkosti. Dále k opravám zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev staveb a skladeb střech.

ZÁKLADOVÁ IZOLACE je jednosložková trvale pružná polymerasfaltová těsnicí hmota, zasychající na velmi elastickou izolační vrstvu schopnou překlenutí trhlin.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušeny. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Ostré hrany se upraví zaoblením. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou VODOTĚS. Savé podklady napenetrujte ZÁKLADOVOU IZOLACÍ naředěnou s vodou v poměru 1:1.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

ZÁKLADOVÁ IZOLACE je již od výrobce namíchána do optimální hustoty, postačí pouze krátké promíchání obsahu. Nářadí, pracovní pomůcky a potřísněná místa očistěte vodou neprodleně. Po zaschnutí je nutné použít rozpouštědlo, např. benzín.

POUŽITÍ

Nanáší se provádí pomocí štětce nebo stěrkou navlhčenými předem vodou, a to ve 2 rovnoměrných vrstvách (izolace proti zemní vlhkosti), nebo 4 rovnoměrných vrstvách (opravy asfaltové střešní krytiny). Každá vrstva musí být proschlá (test navlhčeným prstem, který se po otření o první nátěr nesmí obarvit). V oblastech s rizikem vzniku trhlin (rohy stěn, napojení stěn a podlahy apod.) a při opravách zestárlých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev a skladeb instalujte do druhé vrstvy povlaku výztužnou skelnou tkaninu.

Při nanášení a schnutí nesmí být izolace vystavená dešti. Po vyschnutí i poslední vrstvy, kdy je dosaženo konečných vlastností izolace, je nutné izolaci chránit před mechanickým poškozením, a to vhodnými ochrannými drenážními nebo izolačními deskami (nopové fólie, polystyren apod.), které následně nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

VYDATNOST

použití spotřeba počet vrstev
proti zemní vlhkosti a nezadržované, prosakující vodě 0,7 kg/m² 2
zadržovaná, prosakující voda (dle ČSN 73 0606) 3,0 kg/m²
u vyztužených povlaků (dle ČSN 73 0606) 4,0 kg/m²
izolace střech 1,4 kg/m² 4

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je prováděna běžná nezávislá kontrola a dozor nad systémem jakosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
černá
měrná spotřeba
0,7 kg/m² (2 vrstvy nátěru)
obsah netěkavých složek
50%
schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách
≥ 4 mm
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
speciální informace
ředitelnost vodou vyhovuje PZME č. 123/A
zaschnutí nátěru na stupeň 1
5 h

BALENÍ

balenícena Kč
3 kg 261
9 kg 727
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE


© 2003–2019 HASOFT nahoru