» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » TĚSNICÍ FÓLIE PROFI

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI

fofr izolace

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI je určena jako izolace proti stékající vodě, na překrytí trhlin v podkladech stavebních materiálů. Lze ji použít jako pružnou membránu pod keramické obklady a dlažby. Používá se jako těsnicí vrstva pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, na balkonech, terasách, ve wellness zařízeních, v plaveckých halách a průmyslových provozech se zvýšenou vlhkostí. Je použitelná jako parozábrana pro podklady citlivé na vlhko (sádrokarton, dřevo…). Na TĚSNICÍ FÓLII PROFI nelze pohlížet jako na estetickou finalizaci povrchu.

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI je hydroizolační fólie z měkkého polyethylenu oboustranně potažená speciálním vliesem.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad nesmí být zejména zaprášen. Vyrovnání podkladu je nutné provádět před pokládkou TĚSNICÍ FÓLIE PROFI. Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Pro samotnou pokládku TĚSNICÍ FÓLIE PROFI je důležitý výběr lepicí malty pro tenkovrstvé lepení. Lepicí malta musí dobře přilnout k podkladu a musí mechanicky ukotvit vlies na TĚSNICÍ FÓLII PROFI. Systémově je doporučována lepicí malta DLAŽBULEP (C2 TE S1). Na podklad se nanáší zubovou stěrkou 4×4 mm.

POUŽITÍ

Do nanesené lepicí malty DLAŽBULEP se celoplošně uloží TĚSNICÍ FÓLIE PROFI. K zatlačení se doporučuje hladká strana zubové stěrky nebo lépe plastové hladítko. Doporučujeme vyhlazování TĚSNICÍ FÓLIE PROFI od středu směrem ven. Je nutno zabránit tvorbě vzduchových bublinek a protržení a dodržet dobu zpracovatelnosti lepidla.

Doba zpracovatelnosti je dána použitím lepicí malty. U systémově doporučovaného DLAŽBULEPU je po namíchání zpracovatelnost při 20 °C 6–8 hodin, po tenkovrstvé aplikaci cca 30 min. Tato doba se však může zkrátit při velmi savém podkladu, nižší vlhkosti vzduchu nebo venkovním použití. Odsátí záměsové vody podkladem můžeme zabránit penetrací povrchu STAVLEP nebo HLUBOŇ.

Je třeba dbát s maximální pozorností na řešení jednotlivých detailů a aby návaznost jednotlivých pásů TĚSNICÍ FÓLIE PROFI byla tzv. „po vodě“. TĚSNICÍ FÓLIE PROFI se navzájem přelepí přesazením o 100 mm nebo se spojí na sraz a přelepí TĚSNICÍ PÁSKOU PROFI 120 mm. Stále používáme lepicí maltu DLAŽBULEP. Na exponovaných podlahách přetřeme spoje hydroizolací HASOFT, a to dle konkrétního případu. Na exteriér použijeme LEPENKU V KÝBLU a na interiér KOUPELNOVOU IZOLACI.

V exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch, dilatační spáry) se vkládají prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY).

Pokládka obkladů a dlažby pomocí lepidla DLAŽBULEP je možná po technologické přestávce 24 hodin.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva
červená
ekvivalentní difuzní tloušťka Sd; H2O
< 40 m
hmotnost plošná
0,226 kg/m²
pevnost v tahu
> 155 N / 50 mm
prodloužení při přetržení
> 49 %
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost
neomezená
speciální informace
přídržnost lepidla C2 (ČSN EN 12004) k fólii 0,6 MPa
tloušťka celková
0,3 mm
třída reakce na oheň
C3
vodotěsnost
> 8 bar (80 m vodního sloupce)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

DLAŽBULEP – lepicí malta C2TES1 pro tenkovrstvé lepení, v interiéru i exteriéru
LEPENKA V KÝBLU – tekutý hydroizolační nátěr na exponovaná místa a utěsnění prostupů hydroizolační fólií
SPRAVBETON – používá se pro vyrovnání podkladu ve vrstvě 5-12 mm
TĚSNICÍ PÁS PROFI – k přelepení spojů pásů těsnící fólie, pokud jsou tyto spojovány na sraz

BALENÍ

balenícena Kč
750 mm / 10 m 950
750 mm / 50 m 4 376
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

    Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

    Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


    © 2003–2024 HASOFT nahoru
    Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?