» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » LEPIDLO NA BAZÉNY

LEPIDLO NA BAZÉNY

spojí i sklo s betonem – vodotěsně a pružně

LEPIDLO NA BAZÉNY
hydroizolační lepidlo vhodné díky mrazuvzdornosti pod dlažbu i v exteriéru.síla vrstvy nesmí přesáhnout 10 mm, po vyzrání změní lepidlo barvu na bílou.fontána v Brně-Židenicích s vodotěsným Lepidlem na bazény, zde již v plném provozu.bílé vodotěsné lepidlo vhodné na lepení mozaiky, dlažby, obkladů i ve velkých bazénech.je trvale vodotěsné a má vynikající přídržnost, tudíž je vhodné i pro extrémně namáhané a náročné aplikace.dokonalé utěsnění proti vodě a přilepení dlažby v bazénech, prostě Lepidlo na bazény.

LEPIDLO NA BAZÉNY je určené k lepení nejrůznějších obkladových prvků, včetně skleněných, vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Používá se jako těsnicí a lepicí mezivrstva zejména pod speciální obklady ve vodárenství, v čistírnách odpadních vod, v potravinářském průmyslu a speciálních hydrotechnických stavbách. Používá se i pod obklady v koupelnách a bazénech, na balkónech a lodžiích – zkrátka všude tam, kde je třeba s nejvyšší jistotou zajistit trvalou vodotěsnost a přídržnost obkladu.

LEPIDLO NA BAZÉNY je dvousložkový, trvale pružný polymercementový lepicí tmel sestávající ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované polymerní disperze.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPIDLO NA BAZÉNY je dodáváno již ve stanoveném poměru suché a kapalné složky, který činí 2,5 dílu suché složky : 1 dílu kapalné složky hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že k tekuté složce se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky suché, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. K míchání lze použít běžné vrtulové míchadlo. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody. Při případné úpravě konzistence tmelu je nutno směs opět dokonale zhomogenizovat.

POUŽITÍ

LEPIDLO NA BAZÉNY je možné nanášet v případě lepení hřebenovou stěrkou, při stěrkování nerezovým hladítkem. Síla vrstvy nesmí přesáhnou 10 mm. Spárování není možné provádět dříve než po 24 hodinách (při teplotách pod +10 °C se tato doba výrazně prodlužuje). Plné zatížení je možné po 28 dnech. Po celou dobu zpracování a zrání nesmí teplota malty klesnout pod +5 °C. Případná znečištění kovových lišt a kovových prvků je nutné ihned očistit, jinak na nich zůstanou trvalé skvrny.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje TZÚS Praha. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s dvousložkovým LEPIDLEM NA BAZÉNY nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek (suchá složka) obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
bílá
doba zavadnutí
≥ 20 min
doba zpracovatelnosti
90 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
hmotnost sypná
1610 ± 50 kg/m³ (suchá složka)
měrná spotřeba
1,6–2,0 kg/m²/mm
obsah Cr⁶
≤ 0,0002%
obsah sušiny
48 ± 5 % (kapalná složka)
pevnost v tahu
> 1,7 MPa
přídržnost tahová po cyklech zmrazení - rozmrazení
> 1,1 MPa
přídržnost tahová po ponoření do vody
> 1,2 MPa
přídržnost tahová po tepelném stárnutí
> 1,5 MPa
přídržnost tahová počáteční
> 1,6 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
skluz
< 0,5 mm
statický modul pružnosti v tlaku
0,1 GPa
tažnost
> 40 %
třída reakce na oheň
E
vodotěsnost
bez průsaku (> 0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)
vysoce deformovatelné lepidlo: průhyb
≥ 5 mm

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HLUBOŇ
hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
SPRAVBETON
sroste s poškozeným povrchem
STAVLEP
zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem

BALENÍ

balenícena Kč
21 kg (15 kg a 6 l) 1 991
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Impregnace sprchového koutu
Prosím o radu na impregnaci sprchového koutu 90×90 stěny zelený sádrokarton, zástěna a…
krok za krokem Zhlaví k vrtané studni na pitnou vodu
Potřebuji udělat zhlaví k vrtané studně na pitnou vodu (75 m vrt). V projektu jsou betonové…
krok za krokem Více vrstev konstrukčních desek
Chtěl by se zeptat na způsob zateplení terasy položením více vrstev konstrukčních desek…
krok za krokem Plocha okolo bazénu se slanou vodou
Rád bych Vás zeptal na radu ohledně opravy betonové plochy kolem bazénu se slanou vodou. V…
krok za krokem LEPENKA V KÝBLU a jímka
Lze použít lepenku v kýblu na izolaci jímky na fekální odpad? Jímka je nově vystavena ze…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?