» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » LEPIDLO NA BAZÉNY

LEPIDLO NA BAZÉNY

spojí i sklo s betonem – vodotěsně a pružně

LEPIDLO NA BAZÉNY
hydroizolační lepidlo vhodné díky mrazuvzdornosti pod dlažbu i v exteriéru.síla vrstvy nesmí přesáhnout 10 mm, po vyzrání změní lepidlo barvu na bílou.fontána v Brně-Židenicích s vodotěsným Lepidlem na bazény, zde již v plném provozu.bílé vodotěsné lepidlo vhodné na lepení mozaiky, dlažby, obkladů i ve velkých bazénech.je trvale vodotěsné a má vynikající přídržnost, tudíž je vhodné i pro extrémně namáhané a náročné aplikace.dokonalé utěsnění proti vodě a přilepení dlažby v bazénech, prostě Lepidlo na bazény.

LEPIDLO NA BAZÉNY je určené k lepení nejrůznějších obkladových prvků, včetně skleněných, vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Používá se jako těsnicí a lepicí mezivrstva zejména pod speciální obklady ve vodárenství, v čistírnách odpadních vod, v potravinářském průmyslu a speciálních hydrotechnických stavbách. Používá se i pod obklady v koupelnách a bazénech, na balkónech a lodžiích – zkrátka všude tam, kde je třeba s nejvyšší jistotou zajistit trvalou vodotěsnost a přídržnost obkladu.

LEPIDLO NA BAZÉNY je dvousložkový, trvale pružný polymercementový lepicí tmel sestávající ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované polymerní disperze.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPIDLO NA BAZÉNY je dodáváno již ve stanoveném poměru suché a kapalné složky, který činí 2,5 dílu suché složky : 1 dílu kapalné složky hmotnostně. Vlastní příprava se provádí tak, že k tekuté složce se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky suché, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. K míchání lze použít běžné vrtulové míchadlo. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody. Při případné úpravě konzistence tmelu je nutno směs opět dokonale zhomogenizovat.

POUŽITÍ

LEPIDLO NA BAZÉNY je možné nanášet v případě lepení hřebenovou stěrkou, při stěrkování nerezovým hladítkem. Síla vrstvy nesmí přesáhnou 10 mm. Spárování není možné provádět dříve než po 24 hodinách (při teplotách pod +10 °C se tato doba výrazně prodlužuje). Plné zatížení je možné po 28 dnech. Po celou dobu zpracování a zrání nesmí teplota malty klesnout pod +5 °C. Případná znečištění kovových lišt a kovových prvků je nutné ihned očistit, jinak na nich zůstanou trvalé skvrny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
bílá
doba zavadnutí
≥ 20 min
doba zpracovatelnosti
90 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
hmotnost sypná
1610 ± 50 kg/m³ (suchá složka)
měrná spotřeba
1,6–2,0 kg/m²/mm
obsah Cr⁶
≤ 0,0002%
obsah sušiny
48 ± 5 % (kapalná složka)
pevnost v tahu
> 1,7 MPa
přídržnost tahová po cyklech zmrazení - rozmrazení
> 1,1 MPa
přídržnost tahová po ponoření do vody
> 1,2 MPa
přídržnost tahová po tepelném stárnutí
> 1,5 MPa
přídržnost tahová počáteční
> 1,6 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
skluz
< 0,5 mm
statický modul pružnosti v tlaku
0,1 GPa
tažnost
> 40 %
třída reakce na oheň
E
vodotěsnost
bez průsaku (> 0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)
vysoce deformovatelné lepidlo: průhyb
≥ 5 mm

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HLUBOŇ – hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
SPRAVBETON – sroste s poškozeným povrchem
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem

BALENÍ

balenícena Kč
21 kg (15 kg a 6 l) 1 991
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?