» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU

jednosložková flexibilní hydroizolační stěrka / antikarbonatační nátěr

LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU se používá k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod. Dále nachází uplatnění jako těsnicí vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveném z pórobetonových dílců, popř. pálených cihel, na sádrokartonových deskách a dalších nosných podkladech. Osvědčuje se jako pojistná hydroizolace pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, vodních nádržích a jiných konstrukcích. Výhodou je také mimořádná odolnost stěrky vůči prostupu CO2, a tím pádem ochrana konstrukce vůči karbonataci. Stěrka je současně velmi prostupná pro vodní páry, čímž umožňuje konstrukci dýchat. S ohledem na snadný prostup vodních par je LEPENKA V PRÁŠKU vhodná i na podklady se sníženou mrazuvzdorností v exteriérových aplikacích.

LEPENKA V PRÁŠKU je jednosložková, trvale pružná polymercementová těsnicí suspenze určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být provlhčený, nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V PRÁŠKU je dodávána v suchém stavu. Vlastní příprava se provádí tak, že se k suché složce postupně přidává za stálého míchání příslušné množství vody, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. Optimální množství vody je 0,2–0,3 litru/kg suché složky, tzn 0,6–0,9 litrů vody na balení 3 kg, 1,8–2,7 litru vody na balení 9 kg a 3,6–5,4 litru vody na balení 18 kg. Při případném dořeďování stěrky je nutno směs dokonale promíchat.

POUŽITÍ

LEPENKA V PRÁŠKU se nanáší štětcem nebo válečkováním, a to nejméně ve dvou až třech vrstvách. Nanášení je vhodné provádět tzv. křížem (tahy štětce v navzájem kolmých směrech). Druhou, resp. třetí vrstvu je možno nanášet vždy po zatuhnutí předcházející vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. tloušťka nátěru pro protiradonovou nebo parotěsnou izolaci je 2 mm. Minimální tloušťka nátěru exponovaného tlakové vodě musí činit 1,5 mm. V ostatních případech činí min. tloušťka 1 mm. Je třeba dbát, aby čerstvý nátěr příliš rychle nevyschnul, protože pak nestačí polymerní složka vytvořit dostatečně pevné vazby a materiál má sníženou pružnost. Doporučujeme proto aplikovat LEPENKU V PRÁŠKU při vhodném počasí. Je také vyloučené po aplikaci jakýmkoliv způsobem přidávat záměsovou vodu, rosit nebo vlhčit čerstvý nátěr. Veškeré praskliny v podkladu, rohy, napojení a další specifické partie je třeba řešit pomocí TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s hydroizolačním nátěrem LEPENKA V PRÁŠKU nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
šedá
difúzní odpor Rd; CO2
> 250 m/s
difúzní odpor Rd; H2O
< 1 m/s
doba zpracovatelnosti
60 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
měrná spotřeba
1,5–1,7 kg/m² (2 vrstvy nátěru; 1 mm nátěru)
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou
1,72 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou
1,75 MPa
přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech
1,73 MPa
přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple
1,807 MPa
přídržnost k podkladu – počáteční
1,82 MPa
schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách
≥ 1 mm
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
24 měsíců
tažnost
> 30 %
vodotěsnost
bez průsaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

LEPENKA V KÝBLU
dvousložková hydroizolace, která toho umí víc
SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS
k utěsnění přechodu/spojů materiálů, například beton-kov
STAVLEP
zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem
TĚSNICÍ PÁS PROFI
zajistí pružné utěsnění podlahy a stěny
VNITŘNÍ ROH PROFI
těsnicí pás tvarovaný pro rychlou práci v rozích

BALENÍ

balenícena Kč
3 kg 387
9 kg 1 088
18 kg 2 163
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Impregnace sprchového koutu
Prosím o radu na impregnaci sprchového koutu 90×90 stěny zelený sádrokarton, zástěna a…
krok za krokem Izolace proti vodě vyvýšených záhonů
Lze některý Vámi nabízený produkt použít jako izolaci proti vodě na vnitřní stranu…
krok za krokem Aplikace na vodou nasáklý beton
Může se KOUPELNOVÁ IZOLACE aplikovat na vodou nasáklý beton.…
krok za krokem LEPENKA V KÝBLU pod omítkou
Může se aplikovat na LEPENKU V KÝBLU nebo V PRÁŠKU venkovní omítka? Jde mi o pokud možno…
krok za krokem Rozdíl mezi LEPENKOU V PRÁŠKU a LEPENKOU V KÝBLU
Jaký je rozdíl mezi Lepenkou v prášku a Lepenkou v kýblu? Která je lepší na opravu nekryté…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?