» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » proti vodě » LEPENKA V KÝBLU

LEPENKA V KÝBLU

dvousložková hydroizolace, která toho umí víc

LEPENKA V KÝBLU

LEPENKA V KÝBLU je dvousložková, trvale pružná polymercementová těsnicí hmota určená k hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství a jako těsnicí vrstva pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech a vodních nádržích. Má dobrou přilnavost ke kovovým podkladům, které je schopna svou alkalitou chránit před rozběhem korozních procesů. Lze ji použít jako trvale účinnou protiradonovou ochranu. Je použitelná na nátěry nádrží a potrubí na pitnou vodu. LEPENKA V KÝBLU není určená pro estetickou finalizaci povrchu.

LEPENKA V KÝBLU je dvousložková, trvale pružná hydroizolační hmota sestávající ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované polymerní disperze.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být provlhčený, nesmí být zaprášený. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V KÝBLU je dodávána již ve stanoveném poměru suché a kapalné složky, který činí 2,8 : 1 hmotnostní (objemově tomu odpovídají 2 díly suché složky na 1 díl kapalné složky). Vlastní příprava se provádí tak, že k tekuté složce se postupně přidává za stálého míchání příslušné množství složky suché, až je dosaženo kašovité konzistence vhodné pro nanášení. K míchání lze použít běžné pomaloběžné vrtulové míchadlo. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody. Při případném dořeďování nátěru je nutno směs dokonale promíchat.

POUŽITÍ

LEPENKA V KÝBLU se nanáší štětcem nebo válečkováním, a to nejméně ve dvou až třech vrstvách. Nanášení je vhodné provádět tzv. křížem (tahy štětce v navzájem kolmých směrech). Druhou, resp. třetí vrstvu je možno nanášet vždy po zatuhnutí předcházející vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. tloušťka nátěru pro protiradonovou nebo parotěsnou izolaci je 2 mm. Minimální tloušťka nátěru exponovaného tlakové vodě musí činit 1,5 mm. V ostatních případech je min. tloušťka nátěru 1 mm. Ve styku s pitnou vodou je použitelný pod podmínkou, že bude aplikován u větších nádrží (ev. vodovodních trubek větších rozměrů) tak, aby poměr ošetřené plochy k objemu vody byl minimálně 1 ku 10 (ošetřená plocha v cm² ku objemu vody v cm³). Ve styku s bazénovou vodou lze tento materiál použít bez omezení. Je třeba dbát na to, aby čerstvý nátěr příliš rychle nevyschnul, protože pak nestačí polymerní složka vytvořit dostatečně pevné vazby a materiál má sníženou pružnost. Doporučujeme proto aplikovat LEPENKU V KÝBLU při vhodném počasí. Je také vyloučené po aplikaci jakýmkoliv způsobem přidávat záměsovou vodu, rosit nebo vlhčit čerstvý nátěr. Veškeré praskliny v podkladu, rohy, napojení a další specifické partie je třeba řešit pomocí TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY).

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční zkoušky výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s dvousložkovým hydroizolačním nátěrem LEPENKA V KÝBLU nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek (suchá složka) obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
šedá
doba zpracovatelnosti
60 minut (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
ekvivalentní difuzní tloušťka sd
< 4,0 m
hmotnost sypná
1550 ± 50 kg/m³ (suchá složka)
měrná spotřeba
1,6–2,0 kg/m² (2 vrstvy nátěru; 1 mm nátěru)
obsah sušiny
43 ± 5 % (kapalná složka)
pevnost v tahu
> 1,50 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou
1,72 MPa
přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou
1,75 MPa
přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech
1,73 MPa
přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple
1,807 MPa
přídržnost k podkladu – počáteční
1,82 MPa
schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách
≥ 1 mm
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PP vědrech
součinitel difúze radonu D
9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s (srovnatelný difuzní odpor jako např. u fólie PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE)
tažnost
> 30 %
vodotěsnost
bez průsaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HLUBOŇ – hloubkově zpevní a sjednotí savost podkladu
SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS – k utěsnění přechodu/spojů materiálů, například beton-kov
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem
TĚSNICÍ PÁS PROFI – zajistí pružné utěsnění podlahy a stěny
VNITŘNÍ ROH PROFI – těsnicí pás tvarovaný pro rychlou práci v rozích

BALENÍ

balenícena Kč
4,1 kg (3 kg a 1,1 kg) 406
9,5 kg (7 kg a 2,5 kg) 646
20,4 kg (15 kg a 5,4 kg) 1 414
34 kg (25 kg a 9 kg) 2 400
34 kg (25 kg a 9 kg) pytel2 230
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem LEPENKA V KÝBLU a WPC dlažba
Je možné montovat WPC dlažbu přímo na aplikovanou lepenku v kýblu?…
krok za krokem Betonová podlaha ve sklepě
Je možné tento produkt použít jako nátěr na suchou betonovou podlahu ve sklepě proti…
krok za krokem Izolace proti radonu a ZÁKLADOVÁ IZOLACE
V létě jsem rekonstruoval 35 roční rodičovský rodinný dům, kde jsem dělal hydroizolaci…
krok za krokem Doba vyzrání LEPENKY V KÝBLU
Po akej dobe od nanesenia lepenky v kyblu (2 vrstvy) mozem podlahu natriet alkyduretanovou farbou na…
krok za krokem Hydroizolace a podklad
Hydroizolace se nanáší na suchý podklad nebo může být vlhký? Musí být podklad…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz

© 2003–2021 HASOFT nahoru