» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » barvy a pigmenty » BARVA NABETON

BARVA NABETON

zkrášluj, chraň a natírej, barvu k tomu vybírej

BARVA NABETON
podlaha po třetí vrstvě BARVY NA BETON (tónování na jednu BARVU NA BETON 8 kg dva ks pigmentu BARVIČ černý).BARVA NA BETON (tónování na jednu BARVU NA BETON 8 kg dva ks pigmentu BARVIČ černý).

BARVA NABETON účinně chrání betonové povrchy před karbonatací vzdušným CO2, pronikáním vody i sprašováním. Je vhodná pro povrchovou úpravu betonových podlah ve skladech, garážích, pro nátěry balkónů a teras. Pro venkovní použití není vhodná pro nátěry trvale zatěžované vodou. Je také vhodná k nátěrům materiálů LEPENKA V KÝBLU, SPRAVBETON, VODOTĚS a DRŽTOFEST.

BARVA NABETON je jednosložková směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, hydrofobního a biocidního prostředku.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad nesmí být zejména zaprášen.

Savý podklad je velmi vhodné napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ, čímž dosáhneme odprášení povrchu a zároveň zajistíme dokonalé spojení podkladu s nátěrem. Nový a hlazený betonový podklad je nutné obrousit nebo zdrsnit.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

BARVA NABETON se před použitím musí vždy natónovat pomocí BARVIČE. Takto připravená barva se může naředit max. 5 % vody. Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

Nanáší se štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je cca 4–24 hodin v závislosti na klimatických podmínkách. Na více zatěžované plochy (garáže, sklady…) je vhodné provést 3 vrstvy nátěru.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Je prováděna běžná nezávislá kontrola a dozor nad systémem jakosti.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s materiálem BARVA NABETON nevyžaduje žádná hygienická opatření. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody. Vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Výrobce neručí za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologického postupu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +25 °C
barva
nestandardní bílá
hmotnost objemová
1360 kg/m³
hodnota pH
8,5–10,5
měrná spotřeba
0,35–0,50 kg/m² (2 vrstvy nátěru)
obsah sušiny
40 %
propustnost oxidu uhličitého
> 50 m
propustnost pro vodní páry
třída I
rychlost pronikání vody v kapalné fázi
< 0,1 kg/m2.h0.5
skladování
v suchu při +5 °C až +35 °C
skladovatelnost
24 měsíců
soudržnost odtrhovou zkouškou
≥ 2,0 N/mm²
vytvrzování
7 dní
zasychání
5 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
BARVIČ – slouží k tónování barvy do požadovaného odstínu
PVC PÁSKA UV MASKOVACÍ RÝHOVANÁ – pro vymaskování prostoru při použití v interiéru a exteriéru

BALENÍ

balenícena Kč
4 kg 765
8 kg 1 497
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Podlaha v barvě slonové kosti
Uvadite, ze je treba vzdy pouzit barvice. Pokud by mi postacila "nestandartni bila" dle popisu…
krok za krokem BARVA NABETON a špatný beton na terase
Mám špatný beton na terase, který jsem opravil klasickou perlinkou a fasádním lepidlem. Povrch…
krok za krokem Vydrolenou zeď pod pletivem u zahrádky
Jak opravit betonovou vydrolenou zeď pod pletivem u zahrádky?…
krok za krokem TEKUTÁ DLAŽBA a rekonstruované balkóny
Máme v plánu dát TEKUTOU DLAŽBU na rekonstruované balkony v domě - bude tam nový…
krok za krokem BARVA NABETON a beton, který není izolován od zemní vlhkosti
Je vhodná BARVA NABETON i na beton, který není izolován od zemní vlhkosti? Jde o betonovou…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz

© 2003–2021 HASOFT nahoru