» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » barvy a pigmenty » BARVA NABETON

BARVA NABETON

zkrášluj, chraň a natírej, barvu k tomu vybírej

BARVA NABETON
podlaha po třetí vrstvě BARVY NA BETON (tónování na jednu BARVU NA BETON 8 kg dva ks pigmentu BARVIČ černý).BARVA NA BETON (tónování na jednu BARVU NA BETON 8 kg dva ks pigmentu BARVIČ černý).i schody do sklepa mohou být krásné a protiskluzné.i schody do sklepa mohou být krásné a protiskluzné, zde s Barvou nabeton a proužky Tekuté dlažby.

BARVA NABETON účinně chrání betonové povrchy před karbonatací vzdušným CO2, pronikáním vody i sprašováním. Je vhodná pro povrchovou úpravu betonových podlah ve skladech, garážích, pro nátěry balkónů a teras. Pro venkovní použití není vhodná pro nátěry trvale zatěžované vodou. Je také vhodná k nátěrům materiálů LEPENKA V KÝBLU, SPRAVBETON, VODOTĚS a DRŽTOFEST. Díky certifikátu pro styk s potravinami ji můžete použít v potravinářských provozech, kuchyních, laboratořích, nemocnicích, pivovarech apod.

BARVA NABETON je jednosložková směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, hydrofobního a biocidního prostředku.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý. Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál. Podklad nesmí být zejména zaprášen. Povrch také nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Zamaštění povrchu znemožňuje zakotvení nátěrové hmoty, proto je nutné před nátěrem mastné skvrny odstranit. K tomuto účelu je vhodné použít výrobek ODMAŠŤOVAČ s následným oplachem čistou vodou. Po odmaštění a omytí musí podklad opět vyschnout.

Savý podklad je velmi vhodné napenetrovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ, čímž dosáhneme odprášení povrchu a zároveň zajistíme dokonalé spojení podkladu s nátěrem. Nový a hlazený betonový podklad je nutné obrousit nebo zdrsnit.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

BARVA NABETON se před použitím musí vždy natónovat pomocí BARVIČE. Takto připravená barva se může naředit max. 5 % vody. Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci vlažnou vodou.

POUŽITÍ

Nanáší se štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je cca 4–24 hodin v závislosti na klimatických podmínkách. Na více zatěžované plochy (garáže, sklady…) je vhodné provést 3 vrstvy nátěru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +25 °C
barva
nestandardní bílá
hmotnost objemová
1360 kg/m³
hodnota pH
8,5–10,5
měrná spotřeba
0,35–0,50 kg/m² (2 vrstvy nátěru)
obsah sušiny
40 %
propustnost oxidu uhličitého
> 50 m
propustnost pro vodní páry
třída I
rychlost pronikání vody v kapalné fázi
< 0,1 kg/m2.h0.5
skladování
v suchu při +5 °C až +35 °C
skladovatelnost
24 měsíců
soudržnost odtrhovou zkouškou
≥ 2,0 N/mm²
vytvrzování
7 dní
zasychání
5 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

ODMAŠŤOVAČ – účinně odstraňuje mastnoty ropné, rostlinné oleje i živočišné tuky
VÁLEČEK KILLER PROFI – pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrchy
BARVIČ – k tónování barvy na beton do požadovaného odstínu
STAVLEP – zajistí skvělou přípravu a spojení s podkladem
PVC PÁSKA MASKOVACÍ RÝHOVANÁ – pro vymaskování prostoru při použití v interiéru a exteriéru

BALENÍ

balenícena Kč
4 kg 978
8 kg 1 912
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?