» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » barvy a pigmenty » BÍLÁ BARVA

BÍLÁ BARVA

váš byt rozsvítí, špínu vymýtí

BÍLÁ BARVA
Čím nejlépe vymalovat byt?.Bílá barva na zeď má vysokou bělost, kryvost a otěruvzdornost.

BÍLÁ BARVA je vodou ředitelná barva vysoké bělosti a kryvosti určená zejména na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy. Barvu je možné probarvovat běžnými tónovacími pastami. Pokud jsou k probarvení použity zdravotně nezávadné koncentráty (pasty), je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu, jako jsou školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

BÍLÁ BARVA je směsí plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv. Neobsahuje formaldehyd ani těžké kovy. Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, který je možné probarvovat malířskými pastami.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad je nutné očistit, nesoudržné nátěry odstranit; pro plošné vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů je možno použít materiál STĚNUSPRAV. Na omítku nanášíme barvu až po úplném vyzrání podkladu.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

BÍLÁ BARVA je dodávána v optimální hustotě pro nanášení štětcem, válečkem nebo stříkáním. V případě nutnosti je možno ji ředit vodou, nejvíce však 0,1 l vody na 1 kg barvy. Ředění barvy snižuje její kryvost a otěruvzdornost.

POUŽITÍ

Barva se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s výše uvedeným materiálem nepřináší žádná zdravotní rizika. Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není též hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 650201. Může však mít dráždivé účinky, především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 10–15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
bílá
bělost
95
ekvivalentní difuzní tloušťka sd
0,05 m
hustota
1600 kg/m³
kryvost
1
měrná spotřeba
8–12 m² v jedné vrstvě z 1 kg
obsah netěkavých složek
min. 60 %
přilnavost
min. 1,0 MPa
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
36 měsíců
speciální informace
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998) třída 5 (není odolná)
zasychání
1 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

VÁLEČEK KILLER PROFI – nepouští vlákna a sestřižené boky nezanechávají více barvy na krajích
BARVIČ
obarví barvu dle vašeho přání
STĚNUSPRAV
slouží ke snadné opravě nerovností na stěnách a stropech
KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACÍ DO 60 °C – chrání okolní povrchy před nátěrem barvy

BALENÍ

balenícena Kč
15 kg 520
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Za jak dlouho po aplikaci VYSUŠ ZEĎ je možné nanášet další povrchovou úpravu?
Za jak dlouho po Vysušzdi můžu použít Lepenku v kýblu, pak za jak dlouhou můžu použít…
krok za krokem Je malířská páska na trhliny po přemalování vidět?
Chtěl bych se zeptat, jestli je malířská páska na trhliny po přemalování vidět? Splyne…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?