» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » lepicí pásky » proč používat parotěsné pásky?

Proč používat parotěsné pásky

Proč lepit parozábrany speciální páskou?

Parotěsná lepicí páska je páska, která se používá k parotěsnému spojování parotěsných fólií. Všimněte si výrazu „parotěsná“. Abychom pochopili proč je nutné, aby i lepicí páska spojující parotěsné fólie byla parotěsná, vysvětlíme si nejdříve funkci samotné parotěsné fólie.

Parotěsná fólie, neboli parozábrana se do střešní (nebo jakékoliv jiné stavební konstrukce, která vyžaduje její použití) umísťuje mezi interiér a tepelnou izolaci. Jejím úkolem je zabránit pronikání vodní páry (a tím pádem i kondenzování vody) do tepelné izolace a dalších částí konstrukce.

použití parotěsných pásek

Pokud bychom parotěsnou fólii ze skladby např. střechy vypustili, dostala by se nám do stavební konstrukce vodní pára, která by se kondenzací změnila na vodu. V tomto okamžiku dochází jednak k poškození tepelné izolace – zejména k plesnivění a černání a jednak tepelná izolace ztrácí své tepelně-izolační schopnosti (s rostoucím procentem vlhkosti klesá její tepelný odpor). Může také dojít k oslabení nosnosti střešní konstrukce a v krajním případě i k jejímu narušení.

A k čemu je tedy parotěsná páska…

Ke stejné situaci může dojít i tehdy, když použijete nekvalitní lepicí pásku – pásku, kterou po přilepení na parozábranu lehce odtrhnete, nebo pokud fólii protrhnete, nebo netěsně napojíte větrací kanálky a jiné prostupy. Abyste si zajistili správnou funkci parotěsné fólie, je potřeba ji spojit trvale a parotěsně. To platí i o prostupech. K tomu všemu slouží naše speciální parotěsné pásky.

Zdá se Vám parotěsná páska pořád drahá?

Jestli ano, tak počítejte – na začátku Vaší investice do střešní konstrukce zaplatíte poměrně hodně peněz za parotěsnou fólii i tepelnou izolaci a ušetříte v porovnání s touto investicí pár korun za spojovací pásku. Fólii slepíte oboustrankou papírovou, nebo kobercovou. Počítejte s tím, že fólie spojená touto páskou se Vám rozlepí a přestane plnit svoji – tedy parotěsnou funkci. Teď už se pomalu dostáváme do situace, kterou jsme si už popsali – tedy do úplně stejné, jako by jsme nepoužili parozábranu vůbec. Nejenže si můžete poškodit nosnou konstrukci krovu, ale hlavně pokud Vám přestane fungovat tepelná izolace, mnohem více protopíte. Sečteno a podtrženo – přišli jste o investici do parozábrany, do izolace, a navíc doplácíte každý měsíc za vytápění, ale ušetřili jste nějakou tu korunu na speciální lepicí pásce.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?