» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » dokumentácia » video » » lepiace pásky

LEPIACE PÁSKY

LEPIDLO V SPREJI – lepidlo, čo letí

LEPIDLO V SPREJI je univerzálne kontaktné lepidlo v spreji na lepenie fólií na sadrokartónové profily. Používa sa tiež na lepenie širokej škály materiálov vrátane dreva, kovov, gumy, tkaniny, molitanu, väčšiny plastov, lepenky, polyetylénu a betónu, ako aj dekoratívnych laminátov. Je ideálny na trvalé spoje, ktoré vyžadujú dobrú počiatočnú pevnosť spoja. Vždy vyskúšajte zlepiť najskôr malú vzorku materiálu, aby ste zistili vhodnosť výrobku na danú aplikáciu. Používa sa na univerzálne lepenie v interiéri a exteriéri.

PENA PUR V PÁSKE – expanzná tesniaca penová páska

PENA PUR V PÁSKE 300 PA je samolepiaca tesniaca penová páska určená na tesnenie škár proti hluku, prudkému dažďu, prievanu a tepelným stratám. Používa sa pri utesňovaní styčnej škáry pásových okien, dilatačných škár medzi otvorovou výplňou a priľahlou konštrukciou alebo ako tesniaca vymedzovacia páska. Je komprimovaná (od toho prezývka kompriband), stlačená, impregnovaná av mnohých prípadoch tesnenie praktickejšie, rýchlejšie, funkčnejšie a estetickejšie ako pur pena.

Lepení parotěsné fólie – montáž parozábrany pod sádrokarton

Parotesná fólia čiže parozábrana chráni tepelnú izoláciu pred vodnou parou z interiéru. Postup montáže: Na CD profily sa fólia lepí obojstrannou vzduchotesnou páskou Lepidlo v páske profi alebo špeciálnym Lepidlom v spreji. Priechody pre kabeláž treba tiež vyriešiť parotesne, na to slúži Pružný samolepiaci priechod. Spoje pásov fólie sa prelepia na to určenou Parotesnou páskou PE profi. Prierazy a poškodenie parozábrany do 1 cm môžete prelepiť Parotesnou páskou PE profi, od 1 do 6 cm je možné Parotesnou záplatou PE profi, nad 15 cm je nutné vymeniť celý pás fólie. Ako posledný krok sa parotesná fólia prilepí na stenu špeciálnym tmelom Fortax. Ešte všetky spoje pásov pritlačiť, skontrolovať detaily a môžete zaklopiť sadrokartónom alebo OSB doskou.

LEPIDLO VE SPREJI – čalounické lepidlo na molitany, textil, dřevo...

LEPIDLO V SPREJI je univerzálne lepidlo na drevo, látku, koženku, kožu, gumu, molitan, polystyrén, fólie, kov a mnohé ďalšie. Používa sa na lepenie v interiéri a exteriéri. Čalúnici oceňujú, že nepresakuje, drží hneď a je pružné.

LEPIDLO V PÁSCE PROFI – oboustranná páska na lepení parozábrany na SDK profily

Profesionálna, kvalitná obojstranná lepiaca páska s vysokou priľnavosťou, odolnosťou a trvanlivosťou vám poslúži ideálne pri montáži parotesnej fólie na obvodové sadrokartónové lišty. Práca s páskou je presná a čistá. Na zvyšok CD profilov je výhodnejšie použiť Lepidlo v spreji, umožňuje totiž rýchlo naniesť samolepiacu vrstvu, a to na celú plochu sadrokartónových profilov.

LEPIDLO VE SPREJI – lepení parozábrany na CD profily

Ako prirobiť parotesnú fóliu na sadrokartónové kovové profily? Efektívne a rýchlo to ide s naším Lepidlom v spreji. Pri montáži parozábrany sa na obvodové lišty používa obojstranná lepiaca páska (kvôli čistote omietok) a na zvyšok profilov už pohodlne Lepidlo v spreji. Lepidlo má navyše špeciálnu trysku, ktorá umožňuje nastavenie šírky lúča a jeho orientácie (horizontálne alebo vertikálne).

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI – lepení spojů parozábrany

Vysoko kvalitná a odolná, profesionálna páska na parozábrany alebo spoje dosiek pri pasívnych domoch. Má silne lepivé polyakrylátové lepidlo s veľmi vysokou dotykovou lepivosťou a odolnosťou proti starnutiu, páska je tiež odolná proti pretrhnutiu. Je vhodná na všetky typy fólií, hliníkových plechov, OSB aj MFD dosiek. V tomto prípade je použitá pri montáži parozábrany pod sadrokartón, na zlepenie spojov jednotlivých pásov fólie.

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX – lepidlo na parozábranu v kartuši

Posledným krokom inštalácie parozábrany na CD profily je prilepenie jej presahu na steny. Na to slúži na tieto účely vyvinutý špeciálny lepiaci tmel Fortax, ktorý je trvalo lepivý a pružný.

PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD – parotěsná průchodka pro kabely skrz parozábranu

Aby izolačná vata fungovala správne, nesmie sa do nej dostať vlhkosť. Z interiérovej strany to zaisťuje parozábrana. A aby táto fólia plnila svoju funkciu, je nutné, aby boli všetky spoje, priechody, napojenie na steny a otvory a prípadné poškodenia vyriešené tiež parotesne.

BUTYLOVÁ ŠNÚRA – takto pekne to z kartuše nevytlačíš

Vodotesná, vzduchotesná butylkaučuková páska, šírky 4 mm, 6 mm alebo 8 mm. S veľmi vysokou dotykovou lepivosťou a odolnosťou proti starnutiu. Odolná teplotám –30 °C až do +80 °C. Čomu neodoláva je mechanické namáhanie a oleje a organické rozpúšťadlá. Butylová šnúra je ideálna na trvalé utesňovanie spojov a škár proti vzniku tepelných mostov a prenosu vlhkosti, napríklad pri výrobe vozidiel, prístrojov, lodí a kontajnerov. Je vhodná na drevo, kov, sklo, fólie, murivo, omietky, betón a mnohé ďalšie.

SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS – butylová hydroizolační páska

Tesniaca samolepiaca hydroizolačná páska do kúpeľne, na utesnenie odtokového žliabku, na montáž balkónových profilov a na utesňovanie a prelepovanie spojov nesúrodých materiálov: betón, kov, drevo, murivo ai. Vďaka textilnému povrchu sa skvele zapracuje v ďalších stavebných krokoch, pretrie hydroizolačným náterom tekutou lepenkou, spojí s maltou či lepidlom na obklady a pod. Pás je vodotesný, parotesný, odoláva starnutiu a má dobrú priľnavosť. Vhodný do interiéru aj exteriéru.

Oboustranné BUTYLOVÉ PÁSKY – lepící, těsnící

Butylová páska je vhodná nielen na lepenie fólií, napr. parozábrany na drevo, kov, sklo, fólie, murivo, omietky či betón. Používa sa všade tam, kde je potrebné zamedziť vzniku tepelného mosta a prenosu vlhkosti – na utesňovanie spojov a škár. Páska je vzduchotesná, parotesná a vodotesná a kvalitné butylkaučukové lepidlo je vysoko lepivé a odoláva starnutiu. Aký je rozdiel medzi butylovou páskou bez nosiča a butylovou páskou s nosičom? Páska bez nosiča je veľmi flexibilná a prispôsobí sa akémukoľvek tvaru povrchu. S nosičom je páska pevnejšia a pre niektoré aplikácie vhodnejšia.

PROSTUPOVÁ a BUTYLOVÁ SUPERFLEXIBILNÍ PÁSKA – těsnící butylové pásky na prostupy

Dva druhy extrémne tvárnych butylových pások na parotesné a vodotesné olepovanie priechodov v stenách a podlahách. Ideálne pre prestupy rúrok a iných tvarovo náročných miest, kde na utesnenie uplatníte ich veľkú pružnosť a prispôsobivosť. BUTYLOVÁ PÁSKA SUPERFLEXIBILNÁ patrí do systému Gerband rooftite pre obvodové plášte budov, je vzduchotesná podľa DIN 4108–7, a je teda tiež vhodná na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupu pary v oblasti šikmých striech.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?