» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » lepiace pásky » lepia obojstranne » LEPIDLO V SPREJI

LVS

LEPIDLO V SPREJI

lepidlo, čo letí

LEPIDLO V SPREJI
špeciálnou tryskou nastavujete natočenie a šírku lúča.kvalitné lepidlo v optimálnej profi receptúre.ideálny na čalúnenie, lepenie sendvičov z molitanu.kontaktné lepidlo v spreji nielen na molitan a drevo.na papier, kartón, laminát a mnohé ďalšie.stredný lúč s natočením zvisle.univerzálne lepidlo v spreji vhodné na lepenie fólií na kovové profily.oproti obojstrannej páske nanesiete lepidlo rýchlo a v plnej ploche CD profilu.otvorená doba lepidla umožňuje korekcia nalepenia fólie.

LEPIDLO V SPREJI je určené na lepenie fólií na sadrokartónové profily. Používa sa tiež na lepenie širokej škály materiálov vrátane dreva, kovov, gumy, tkaniny, molitanu, väčšiny plastov, lepenky, polyetylénu a betónu, ako aj dekoratívnych laminátov. Je ideálny na trvalé spoje, ktoré vyžadujú dobrú počiatočnú pevnosť spoja. Vždy vyskúšajte zlepiť najskôr malú vzorku materiálu, aby ste zistili vhodnosť výrobku na danú aplikáciu. Používa sa na univerzálne lepenie v interiéri a exteriéri.

Nepoužívajte na flexibilné pvc a teflón. Nepoužívať tam, kde bude spoj dlhodobo vystavený vyššej než povolenej teplote 80 °C.

LEPIDLO V SPREJI je kontaktné rozpúšťadlové lepidlo v tlakovej nádobe.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy lepených materiálov musia byť zbavené nečistôt, prachu, látok negatívne ovplyvňujúcich súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Pred použitím postačí dobre pretrepať a nastaviť trysku podľa potreby.

POUŽITIE

Pri aplikácii udržujte nádobu v zvislej polohe a na podklad striekajte zo vzdialenosti 15–20 cm. V prípade neporéznych podkladov stačí naniesť lepidlo na jednu stranu podkladu, v prípade lepenia poréznych materiálov je nutná aplikácia lepidla obojstranne. Natočením trysky je možné ovplyvniť šírku nanášania lepidla. Po odvetraní (2–30 minút) sa musia lepené diely pevne pritlačiť k sebe. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota spomaľujú zavädnutie, schnutie a zrenie lepidla.

ĎALŠIE PRÁCE

Po aplikácii očistite trysku – plechovku otočte dnom hore a krátko stlačte ventilček, až bude vychádzať iba čistý hnací plyn.

Znečistené povrchy ľahko očistíte výrobkom ČISTIČ.

Nepokladajte LEPIDLO V SPREJI na studenú podlahu. Nízke teploty môžu spôsobiť neodstrániteľnú separáciu zložiek lepidla.

BEZPEČNOSŤ

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť.

Výrobok obsahuje: Prekurzory výbušnín podliehajúce ohlasovaniu. Sprístupnenie, dovoz, držba a použitie podľa nariadenie (EÚ) 2019/1148, článok 9. Všetky podozrivé transakcie a významné zmiznutia a krádeže by mali byť oznámené príslušnému národnému kontaktnému miestu.

Kompletné bezpečnostné informácie v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+15 °C až +35 °C
farba
semitransparentná
báza
polychloropren
obsah sušiny
< 50 %
skladovanie
v suchu pri +15 °C až +35 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť
24 mesiacov

SÚVISIACE PRODUKTY

ČISTIČ – lepidlo rozpustí a odstráni, prírodne a šetrne k podkladu
PRÍTLAČNÝ VALČEK 4,5 CM – zvýši prítlak pri lepení a zlepší priľnutie

BALENIE

cena EUR

kusov v kartóne

8,29

12

Uvedené ceny sú bez DPH.

E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?