» obchodné podmienky  » poučenie  » dopravné náklady  » paletové hospodárstvo  » kontakty  

titulná stránka » e-shop » Paletové hospodárstvo

Paletové hospodárstvo

Výrobky a tovar sú dodávané voľne uložené alebo na drevených paletách s rozmerom 80 × 60 cm, 120 × 80 cm a EUR 120 × 80 cm, ktorých cena je uvedená v cenníku predávajúceho. Za predanú paletu (obal) je kupujúcemu účtovaná cenníková cena, ktorá je splatná vždy s cenou výrobkov, tovaru a služieb. Kupujúci má právo palety, ktoré nakúpil od predávajúceho, ak sú nepoškodené a na ďalšie expedície použiteľné, vrátiť (odpredať) predávajúcemu do 6 mesiacov od nákupu. Pri vrátení (odpredaní) nepoškodených paliet bude kupujúcemu odpočítané jednorazové opotrebenie vo výške 3,75 € bez DPH za paletu (platí pre palety 80 × 60 cm, 120 × 80 cm a EUR 120 × 80 cm).

Palety sa vracajú voľne uložené na seba podľa jednotlivých rozmerov a druhov. Odkúpenie opotrebovaných paliet a ich vrátenie bude prebiehať súhrnne vždy za obdobie kalendárneho mesiaca alebo po vzájomnej dohode v iných intervaloch. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie paliet v prípade ich poškodenia a nemožnosti ďalšieho použitia alebo po uplynutí 6 mesiacov od vystavenia daňového dokladu.

Palety neprevzaté na sklad (t. j. tie palety, ktoré predávajúci z vyššie uvedených dôvodov neprevzal späť) budú uskladnené maximálne po dobu 10 kalendárnych dní na sklade predávajúceho. V tejto lehote si ich môže kupujúci vyzdvihnúť a odviezť. Pokiaľ nedôjde k dohode, budú tieto palety následne vyradené z evidencie predávajúceho a zlikvidované.

Cenník paliet

Standard 80 × 60 cm 12,50 EUR bez DPH
Standard 120 × 80 cm 18,75 EUR bez DPH
EUR 120 × 80 cm 25,00 EUR bez DPH

Cenník výkupu paliet po odpočítaní opotrebenia

Standard 80 × 60 cm 8,75 EUR bez DPH
Standard 120 × 80 cm 15,00 EUR bez DPH
EUR 120 × 80 cm 21,25 EUR bez DPH

Alternatívne je možné po dohode riešiť palety výmenou pri dodávke výrobkov a tovaru, a to iba v prípadoch, keď bude tovar prepravovaný vozovým parkom predávajúceho alebo logistickým partnerom predávajúceho s možnosťou tejto služby; vymenené palety musia byť nepoškodené a na ďalšiu expedíciu použiteľné. (platí pre palety 80 × 60 cm a EUR 120 × 80 cm).

Služba automatickej vratky EUR paliet

Jedná sa o spoplatnenú službu u logistického partnera Geis a Raben. Služba sa objednáva spoločne s ostatným tovarom v spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., a to pod názvom „automatické vrátenie EUR palety SK“. Pri dodávke výrobkov a tovarov vykoná spoločnosť Geis a Raben automatickú výmenu EUR palety. Cena tejto služby je 1,5 € bez DPH. K tejto čiastke bude pripočítané jednorazové opotrebovanie za EUR paletu.

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


0
 
© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?