» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » montážne lepidlá » SUPERCLEAR

SUPERCLEAR

elastické hybridné lepidlo

SUPERCLEAR

SUPER CLEAR je určený na elastické lepenie rozličných materiálov v interiéri aj exteriéri. Bez použitia primeru (penetrácie) používajte na napr. sklo, eloxovaný hliník, pozinkovaný oceľový plech, tvrdené PVC a polystyrén. SUPER CLEAR nepriľne na polyolefin (napr. PE, PP), polyhalogenolefiny (napr. Teflon™) a podobné plasty. Nepoužívajte na lepenie prírodného a umelého kameňa.

SUPER CLEAR je jednozložkový elastický hybridný tesniaci tmel na báze MS polymérov. Tvrdne reakciou so vzdušnou vlhkosťou do elastického spojenia s vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a vynikajúcou priesvitnosťou. Znáša sa s nátermi v zmysle DIN 52452, časť 4. Z dôvodu množstva náterov doporučujeme vykonať vždy vlastné skúšky vopred.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný, či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Toto sa týka napríklad aj akrylát obsahujúcich materiálov, kde časom môže dochádzať k strate priľnavosti z dôvodu migrácie zmäkčovadiel.

Povrch podkladu smie byť ľahko vlhký. Všetky podklady musia byť v zhode s DIN 52452, časť 1 znášanlivé a nesmú obsahovať bitúmen ani decht. Priľnavosť a znášanlivosť pri aplikácii na nátery či plasty je potrebné skontrolovať vopred.

SUPER CLEAR aplikujte rovnomerne na povrch jedného z lepených materiálov. Lepené materiály okamžite priložte a rovnomerným tlakom pritlačte. Aby lepidlo mohlo elasticky prenášať prípadné vzájomné pohyby materiálov, musí byť dodržaná hrúbka lepidlového lôžka min. 2 mm. Načaté balenie, pokiaľ možno, ihneď spotrebujte.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre škáry s priemerom 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nutné, aby užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +40 °C
farba
krišťáľovo priesvitná
báza
silan-modifikované polyméry
čas do vytvorenia šupky
15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
doba vytvrdzovania
2 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota
1,05 g/cm³
odolnosť voči teplu
-40 °C až +80 °C
pevnosť v ťahu
2,20 N/mm²
preťaženie pri pretrhnutí
250 %
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
špeciálne informácie
pri pohľadovom použití sa nedá, pri nevýhodných podmienkach, vylúčiť slabú zmenu zafarbenia
tvrdosť Shore A
45 (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
zmena objemu
< -3 %

SÚVISIACE PRODUKTY

VYTLÁČACIA PIŠTOĽ A ZVIERKA – slúži na jednoduché vytláčanie celého obsahu kartuše

BALENIE

baleniecena EUR
300 g na dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTACE

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?