» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » montážne lepidlá » SUPERMETALL

SUPERMETALL

SUPERMETALL

SUPER METALL je určený na elastické lepenie širokého spektra materiálov v exteriéri aj interiéri. Na lepenie a utesňovanie škár s malým pohybom, špeciálne v kovospracujúcom priemysle a pri montážach vzduchotechnických zariadení. Na lepenie a utesňovanie priechodových a klampiarskych líšt (hliník, nerez), utesňovanie nerezových potrubí a pod. Aj na lepenie dreva, tehál, betónu, polystyrénu a množstva plastov. Zaručuje priľnavosť aj na slabo vlhkom, nerovnom alebo drsnom podklade. Nepoužívajte na lepenie a škárovanie prírodného a umelého kameňa.

SUPER METALL je jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel na báze MS polymérov.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný, či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).
SUPER METALL je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijako upravovať.
SUPER METALL aplikujeme rovnomerne na povrch jedného z lepených/tme­lených materiálov. Najlepšiu priľnavosť dosiahneme vtedy, ak je tmel do škáry nanesený bez akéhokoľvek uzavretia vzduchu (vzduchové kapsy) a ak je pri úprave tvaru škáry tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spojovaných materiálov. Lepené materiály musia byť okamžite priložené bez odvetrania tmelu. Načaté balenie, pokiaľ možno, okamžite spotrebujte. Požadovaný tvar je nutné vytvoriť v rámci udanej doby spracovateľnosti. Na dosiahnutie požadovaného tvaru škáry doporučujeme používať napríklad vodou zvlhčený hladký kúsok dreva. Zamedzte prenikaniu vody medzi tmelený materiál a tmeliacu hmotu!

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre s prierezom 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +40 °C
farba
hliníková
báza
silan-modifikované polyméry
čas do vytvorenia šupky
12 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
doba vytvrdzovania
3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota
1,06 g/cm³
odolnosť voči teplu
-40 °C až do +80 °C
pevnosť v ťahu
2,50 N/mm²
preťaženie pri pretrhnutí
400 %
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
tvrdosť Shore A
40 (4 týždne, +23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
zmena objemu
< -3 %

SÚVISIACE PRODUKTY

VYTLÁČACIA PIŠTOĽ A ZVIERKA – slúži na jednoduché vytláčanie celého obsahu kartuše

BALENIE

baleniecena EUR
305 g na dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?