Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » hasoft point   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» kotvení »» DRŽTOFEST TH

DRŽTOFEST TH

nestékavá rozpínavá upevňovací hmota

DRŽTOFEST TH

Zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodný i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelný je i pro různé podbetonávky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně.

Jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu s obsahem expanzní přísady, PP vláken a přísadou na potlačení stékavosti. Vyrábí a dodává se v zrnitosti f a r (dle tabulky):

malta zrnitost (mm) mísicí poměr (l / 25 kg) tloušťka min. (mm) tloušťka max. (mm) pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech (MPa) pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 7 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa)
DRŽTOFEST f 0–1 3,25–3,75 5 35 >7,5 >10,0 >50,0 >65,0
DRŽTOFEST r 0–4 3,20–3,70 20 neomezeno >8,5 >10,5 >55,0 >70,0

výhody, použití

  • aplikuje se ručně nebo strojně
  • je tixotropní (nestékavý)
  • má výbornou přídržnost k podkladu a výborné mechanické vlastnosti
  • trvale odolává vodě a je mrazuvzdorný
  • dokonale vyplňuje otvory a dutiny v důsledku řízeného rozpínání
  • má zvýšenou chemickou odolnost
  • obsahuje PP vlákna, proto vydrží dynamické namáhání

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před aplikací malty odstraněny veškeré prachové a nesoudržné částice, povrch betonu nesmí být znečištěn ropnými či jinými produkty, které nežádoucím způsobem mohou snižovat přídržnost malty k povrchu betonu. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací připravené malty. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ. Otvor musí být alespoň o 5 mm větší než průměr kotveného prvku.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST TH se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém rozmíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

POUŽITÍ

DRŽTOFEST TH byl vyvinut především pro maloobjemové sanace prostupů a defektů v betonových konstrukcích. Položené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Dobře se osvědčuje zakrytí položených ploch či zalitých otvorů PE fólií, provlhčenou geotextilií apod.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou maltou DRŽTOFEST TH nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

nestandardní šedá

doba zpracovatelnosti

50–60 minut (+20 °C)

doba zrání

28 dní

dynamický modul pružnosti

min. 40 GPa

hmotnost sypná

1530 ± 40 kg/m³

měrná spotřeba

1,9 kg/dm³

měrná spotřeba záměsové vody

3,20–3,75 l / 25 kg

obsah chloridových iontů

≤ 0,1 % hmotnosti

obsah přírodních radionuklidů – hmotnostní aktivit 226Ra

max. 120 Bq/kg

obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity

max. 1

pevnost v tahu za ohybu – 28 dní

> 10,5 Mpa

pevnost v tahu za ohybu – 7 dní

> 8 MPa

pevnost v tlaku – 28 dní

> 60 MPa

pevnost v tlaku – 7 dní

> 50 MPa

přídržnost

≥ 1,5 MPa po 28 dnech (beton MC 0,40)

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech

součinitel mrazuvzdornosti po 150 cyklech

min. 0,75

speciální informace

zvětšení objemu po 28 dnech + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

třída reakce na oheň

A1

uvolňování škodlivin do prostředí

c3 – neohrozí životní prostředí emisí nebezpečného záření

zvětšení objemu – rozpínání

min. 0,6 ‰

balení

balení
cena Kč
5 kg
161
25 kg pouze po 40 kusech
726
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

na co se ptáte

krok za krokem TĚSNIČ TMEL a přetření barvou
Je možné TĚSNIČ TMEL přetírat barvou?…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 mobilní verze | nahoru