» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » na co se ptáte

587. Oprava venkovní betonové plochy

Vyhledávání v dotazech a odpovědích
Potřebuji opravit venkovní betonovou plochu cca 2×3 m, která se stářím začíní drolit. Beton je v tloušťce cca 10 cm, není popraskaný a není pod ním žádná hydroizolace. Uvažoval jsem použít Vaše výrobky HLUBOŇ k penetraci stávajícího betonu a následně SPRAVBETON pro opravu v síle vrstvy cca 5 mm. Prosím o radu, zda lze takto postupovat, případně doporučit jiný postup.
Občas se oprava kvůli chybějící hydroizolaci povyšuje zajištěním přídržnosti k podkladu pomocí mechanického kotvení. Mechanické kotvení spočívá v aplikaci kotev, obvykle roxorů, do podkladu. Roxory je možné uchytit nesmrštivou maltu HASOFT DRŽTOFEST, nebo na chemickou kotvu. K těmto kotvám je přivázána síť - nejvhodnější je s tenkým drátem (průměr 2 mm) v osnově ok sítě 40/40 mm. A až následně se provádí reprofilace mrazuvzdornou maltou SPRAVBETON. Pokud vsadíte na naší penetraci, pak beton před aplikací SPRAVBETONU penetrujte výrobkem HLUBOŇ ředěným v poměru 1:1 s vodou, nanesený alespoň 2x s technologickou přestávkou minimálně 120 minut. Nejdůležitější ale bude dokonalé očištění stávajícího betonu až na únosný podklad. Únosný podklad lze zjistit tak, že po přejetí ocelovým kartáčem se neodstraňuje značné množství potěru – nesmí se obnažovat a oddělovat zrna betonu. Spíše by se měl odírat kov ocelového kartáče a z povrchu potěru by se nemělo uvolňovat téměř nic. PS: SPRAVBETON se k použití připravuje pouze smísením s vodou. Za účelem dosažení optimální zpracovatelnosti lze doporučenou dávku vody upravit, přičemž snížení dávky vody o 10 % pod minimální hranici vede pouze k mírnému omezení rozlivu směsi, což v mnoha aplikacích není problém a zajistí se tím zvýšení pevnosti a výrazně se sníží potenciál pro vznik trhlin. Naopak přídavek vody překračující 10 % doporučeného množství výrazně zvyšuje riziko vzniku trhlin a současně může vést k poklesu mechanických vlastností. SPRAVBETON se důkladně rozmíchá, dokud se nedosáhne stejnoměrné konzistence bez hrudek. Doporučuje ponechat minimálně 2 minuty odstát a znovu krátce promíchat. Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Finalizace povrchu se provádí ručním hlazením, rozliv pak zajistí své. Je nepřípustné při finalizaci do povrchových vrstev SPRAVBETONU vnášet dodatečně vodu. Opravené povrchy je nezbytné okamžitě po dokončení začít ošetřovat. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Jakmile to tuhnutí směsi dovolí, je nejvhodnější zakrytí ploch trvale vlhkou geotextilií.
DRŽTOFESTHLUBOŇSPRAVBETON
««   všechny dotazy   »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.

S pozdravem Stavbě zdar! na Vaše otázky odpovídá technické oddělení HASOFTU.

© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?