» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » kotvení » DRŽTOFEST

DRŽTOFEST

rozpínavá upevňovací hmota pro zalévání

DRŽTOFEST

DRŽTOFEST zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Je určený zejména pro zalévání kotevních šroubů a podlévání (usazování) rámů točivých strojů, dynamicky zatížených strojů. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodný i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelný je i pro různé podbetonávky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně.

DRŽTOFEST je jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu s obsahem expanzní přísady a PPR vláken.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před aplikací malty odstraněny veškeré prachové a nesoudržné částice, povrch betonu nesmí být znečištěn ropnými či jinými produkty, které nežádoucím způsobem mohou snižovat přídržnost malty k povrchu betonu. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací připravené malty. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ. Otvor musí být alespoň o 5 mm větší než průměr kotveného prvku.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém rozmíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

POUŽITÍ

DRŽTOFEST byl vyvinut především pro maloobjemové zálivky a podlévání rámů a osazování strojů prováděné ruční pokládkou. Maltu je možné bez potíží pokládat i strojně za mokra. Při podlévání rámů je vhodné postupovat bez přerušení, a to vždy z jedné strany či rohu. Při větších rozměrech rámu je vhodné zálivku aplikovat ze středu rámové desky pomocí nálevky odpovídající velikosti či hadic o potřebné světlosti. V každém případě je nezbytné zajistit náležité odvzdušnění podlévané desky. Kotevní otvory je vhodné zaplnit zálivkovou maltou před osazením rámu až po horní okraj otvorů. Položené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Dobře se osvědčuje zakrytí položených ploch či zalitých otvorů PE fólií, provlhčenou geotextilií apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
50–60 minut (+20 °C)
doba zrání
28 dní
dynamický modul pružnosti
min. 40 GPa
hmotnost sypná
1530 ± 40 kg/m³
měrná spotřeba
1,9 kg/dm³
měrná spotřeba záměsové vody
3,10–3,65 l / 25 kg
obsah chloridových iontů
≤ 0,1 % hmotnosti
obsah přírodních radionuklidů – hmotnostní aktivit 226Ra
max. 120 Bq/kg
obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity
max. 1
pevnost v tahu za ohybu – 28 dní
> 10,5 Mpa
pevnost v tahu za ohybu – 7 dní
> 8 MPa
pevnost v tlaku – 28 dní
> 60 MPa
pevnost v tlaku – 7 dní
> 50 MPa
přídržnost
≥ 1,5 MPa po 28 dnech (beton MC 0,40)
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
součinitel mrazuvzdornosti po 150 cyklech
min. 0,75
speciální informace
zvětšení objemu po 28 dnech + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
třída reakce na oheň
A1
uvolňování škodlivin do prostředí
c3 – neohrozí životní prostředí emisí nebezpečného záření
zvětšení objemu – rozpínání
min. 0,6 ‰

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

STAVLEP – drží a nepustí

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 197
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?