» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » kotvení » DRŽTOFEST TH

DRŽTOFEST TH

nestékavá rozpínavá upevňovací hmota

DRŽTOFEST TH

Zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodný i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelný je i pro různé podbetonávky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně.

Jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu s obsahem expanzní přísady, PP vláken a přísadou na potlačení stékavosti.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před aplikací malty odstraněny veškeré prachové a nesoudržné částice, povrch betonu nesmí být znečištěn ropnými či jinými produkty, které nežádoucím způsobem mohou snižovat přídržnost malty k povrchu betonu. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací připravené malty. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ. Otvor musí být alespoň o 5 mm větší než průměr kotveného prvku.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST TH se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém rozmíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

POUŽITÍ

DRŽTOFEST TH byl vyvinut především pro maloobjemové sanace prostupů a defektů v betonových konstrukcích. Položené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Dobře se osvědčuje zakrytí položených ploch či zalitých otvorů PE fólií, provlhčenou geotextilií apod.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou maltou DRŽTOFEST TH nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
50–60 minut (+20 °C)
doba zrání
28 dní
dynamický modul pružnosti
min. 40 GPa
hmotnost sypná
1530 ± 40 kg/m³
měrná spotřeba
1,9 kg/dm³
měrná spotřeba záměsové vody
3,20–3,75 l / 25 kg
obsah chloridových iontů
≤ 0,1 % hmotnosti
obsah přírodních radionuklidů – hmotnostní aktivit 226Ra
max. 120 Bq/kg
obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity
max. 1
pevnost v tahu za ohybu – 28 dní
> 10,5 Mpa
pevnost v tahu za ohybu – 7 dní
> 8 MPa
pevnost v tlaku – 28 dní
> 60 MPa
pevnost v tlaku – 7 dní
> 50 MPa
přídržnost
≥ 1,5 MPa po 28 dnech (beton MC 0,40)
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
součinitel mrazuvzdornosti po 150 cyklech
min. 0,75
speciální informace
zvětšení objemu po 28 dnech + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
třída reakce na oheň
A1
uvolňování škodlivin do prostředí
c3 – neohrozí životní prostředí emisí nebezpečného záření
zvětšení objemu – rozpínání
min. 0,6 ‰

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 179
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Oprava betonové jímky na dešťovou vodu
Ve staré betonové jímce na dešťovou vodu mně místy na stěnách oprýskal betonový potěr z…
krok za krokem Oprava vyviklaných betonových schodů
Lze pouzit DRŽTOFEST TH pro opravu vyviklanych betonových schodů? Jedná se o staré plné…
krok za krokem TĚSNIČ TMEL a přetření barvou
Je možné TĚSNIČ TMEL přetírat barvou?…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru