» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » kotvení » DRŽTOFEST TH

DRŽTOFEST TH

nestékavá rozpínavá upevňovací hmota

DRŽTOFEST TH

Zajišťuje řádné a trvalé zakotvení kotevních elementů v betonových konstrukcích a prvcích. Kotevním prvkům poskytuje alkalickou ochranu. Mimo to je vhodný i pro zmonolitnění styků prefabrikovaných či monolitických železobetonových prvků. Použitelný je i pro různé podbetonávky či dobetonávky vyžadující mírnou expanzi tuhnoucí výplně.

Jednosložková rozpínavá suchá maltová směs na bázi portlandského cementu s obsahem expanzní přísady, PP vláken a přísadou na potlačení stékavosti.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí být před aplikací malty odstraněny veškeré prachové a nesoudržné částice, povrch betonu nesmí být znečištěn ropnými či jinými produkty, které nežádoucím způsobem mohou snižovat přídržnost malty k povrchu betonu. Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to opakovaně alespoň 120 minut před aplikací připravené malty. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP nebo HLUBOŇ. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ. Otvor musí být alespoň o 5 mm větší než průměr kotveného prvku.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST TH se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. Poměr mísení je udán v tabulce. Po dokonalém rozmíchání necháme maltu 10 minut odstát a potom ještě jednou krátce promícháme.

POUŽITÍ

DRŽTOFEST TH byl vyvinut především pro maloobjemové sanace prostupů a defektů v betonových konstrukcích. Položené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Dobře se osvědčuje zakrytí položených ploch či zalitých otvorů PE fólií, provlhčenou geotextilií apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
50–60 minut (+20 °C)
doba zrání
28 dní
dynamický modul pružnosti
min. 40 GPa
hmotnost sypná
1530 ± 40 kg/m³
měrná spotřeba
1,9 kg/dm³
měrná spotřeba záměsové vody
3,20–3,75 l / 25 kg
obsah chloridových iontů
≤ 0,1 % hmotnosti
obsah přírodních radionuklidů – hmotnostní aktivit 226Ra
max. 120 Bq/kg
obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity
max. 1
pevnost v tahu za ohybu – 28 dní
> 10,5 Mpa
pevnost v tahu za ohybu – 7 dní
> 8 MPa
pevnost v tlaku – 28 dní
> 60 MPa
pevnost v tlaku – 7 dní
> 50 MPa
přídržnost
≥ 1,5 MPa po 28 dnech (beton MC 0,40)
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
součinitel mrazuvzdornosti po 150 cyklech
min. 0,75
speciální informace
zvětšení objemu po 28 dnech + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
třída reakce na oheň
A1
uvolňování škodlivin do prostředí
c3 – neohrozí životní prostředí emisí nebezpečného záření
zvětšení objemu – rozpínání
min. 0,6 ‰

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

STAVLEP – drží a nepustí

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg 197
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?