» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » plnivo a omítky » RAPID 8 – BLITZZEMENT

RAPID 8 – BLITZZEMENT

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a je tvrdý...

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8

RAPID 8-BLITZZEMENT je určený pro rychlé opravy jako např. vyplňování drobných dutin, uzavírání trhlin, vyplňování děr a prohlubní, osazování a montáž ocelových a plastových dílů do betonu a zdiva.

APLIKACE

RAPID 8-BLITZZEMENT se rychle smísí s vodou (mísící poměr pro balení 5 kg = cca 850 ml vody) do dosažení plastické konzistence a poté se okamžitě zpracuje.

Při použití výrobku jako přísady do omítky nebo betonu se RAPID 8-BLITZZEMENT nejprve v suchém stavu smísí s cementem a pískem. Poté se přidá voda a směs se míchá až do dosažení plastické konzistence.

Vždy připravujte jen takové množství materiálu, které stihnete v době zpracovatelnosti spotřebovat.

Minerální podklad musí být savý, pevný a nosný. Podklad musí být bez sádry, bitumenu, tuku, olejů, prachu, barev a dalších separačních látek. Vrstvy z cementové kaše, vápenné nebo pojivové nátěry se musí odstranit pískováním nebo frézováním. Správně navlhčený podklad zůstává až do konce aplikace matově vlhký. Případně stojící voda musí být z podkladu odstraněna.

RAPID 8-BLITZZEMENT se do děr nanáší zednickou lžící, zhutní se a ihned vyhladí. Po cca 15 minutách dosáhne malta konečnou pevnost.

Do doby úplného vyzrání výrobku s instalovaným prvkem nepohybujte.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyzrání pouze mechanicky.

VYDATNOST

Mísící poměr pro balení 5 kg = cca 850 ml vody.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Pro zacházení s výrobkem, stejně jako pro zpracovávání směsi platí, z důvodu alkalické reakce, označení „Dráždivý“. Výrobek obsahuje cement. Dráždí oči a pokožku. Nebezpečí vážnějšího poškození očí. Možná senzibilace při kontaktu s pokožkou. Chraňte před dosahem dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a důkladně vypláchněte vodou. Poté konzultujte s lékařem. Používejte vhodné ochranné rukavice a těsně přilnavé ochranné brýle.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
šedá
doba tuhnutí
cca 8 minut
doba tvrdnutí
cca 15 minut
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců

BALENÍ

balenícena Kč
1 kg na dotaz
15 kg na dotaz
5 kg na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?