» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » plnivo a omítky » SPERRMÖRTEL

SPERRMÖRTEL

specialista na vodotěsný klín

SPERRMÖRTEL

SPERRMÖRTEL je univerzálně použitelná opravná malta pro sanace betonu, zhotovování požlábků, spárování zdiva, vyplňování trhlin, u kterých se nepředpokládá pohyb, apod. Výrobek má velmi dobrou přilnavost, malé smrštění a je odolný vůči mořské vodě a posypové soli.

APLIKACE

Pro ruční nanášení se malta připravuje pouze smísením s vodou pomocí pomaloběžného míchadla. Nikdy nezpracovávejte za mrazu!

Podklad musí být bez sádry, bitumenu, olejů, prachu, barev a ostatních separačních látek. Vrstvy s cementovým mlékem a vápenné nátěry se musí odstranit frézováním nebo pískováním. Podklad před aplikací musí být sytě navlhčen – matově vlhký, eventuálně je možné použít přísadu Plastifikátor koncentrát, čímž dojde ke zvýšení pružnosti malty, přilnavosti k podkladu a vodonepropustnosti.

Nanášení je možné provádět ručně či strojně suchým nástřikem. Ruční nanášení malty se provádí buď nahazováním, nebo natahováním. Malta se nanáší po vrstvách, které by neměly v jednom pracovním záběru přesáhnout maximální tloušťku 5 cm. Finalizace povrchu se provádí po „zavadnutí“ poslední vrstvy nejlépe suchým polyuretanovým hladítkem. Je nepřípustné povrch finalizovat za mokra.

Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokončení náležitě ošetřit. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyzrání pouze mechanicky.

VYDATNOST

Na 1 litr prostoru: cca 1,8 kg, v oblasti těsnicího klínu o délce požlábku 5 cm: cca 2,0 kg/m. Mísící poměr pro balení 25 kg = cca 3 l vody.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal se zbytky materiálu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží výrobek okamžitě odstraňte a zasažené místo omyjte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
šedá
doba tuhnutí
cca 5 hodin
doba tvrdnutí
cca 24 hodin
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců

Prodej ukončen

Tento produkt již není v prodeji, nahrazuje jej BLOCK C583 TERRA LOCK.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?