» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » lepicí pásky » lepí oboustranně » LEPIDLO VE SPREJI

LVS

LEPIDLO VE SPREJI

lepidlo, co letí

LEPIDLO VE SPREJI
speciální tryskou nastavujete natočení a šíři paprskukvalitní lepidlo v optimální profi receptuřeideální na čalounění, lepení sendvičů z molitanukontaktní lepidlo ve spreji nejen na molitan a dřevona papír, karton, laminát a mnohé dalšístřední paprsek s natočením svisleuniverzální lepidlo ve spreji vhodné na lepení fólií na kovové profilyoproti oboustranné pásce nanesete lepidlo rychle a v plné ploše CD profiluotevřená doba lepidla umožňuje korekce nalepení fólie

LEPIDLO VE SPREJl je určené pro lepení fólií na sádrokartonové kovové profily. Používá se také pro lepení široké škály materiálů včetně dřeva, kovů, gumy, tkaniny, molitanu, většiny plastů, lepenky, polyethylenu a betonu, jakož i dekorativních laminátů. Je ideální pro trvalé spoje, které vyžadují dobrou počáteční pevnost spoje. Vždy vyzkoušejte slepit nejdříve malý vzorek materiálu, abyste zajistili vhodnost výrobku pro danou aplikaci. Používá se na univerzální lepení v interiéru a exteriéru.

Nepoužívejte na flexibilní PVC a teflon. Nepoužívat tam, kde bude spoj dlouhodobě vystaven vyšší než povolené teplotě 80 °C.

LEPIDLO VE SPREJI je kontaktní rozpouštědlové lepidlo v tlakové nádobě.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy lepených materiálů musí být zbavené nečistot, prachu, látek negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Před použitím postačí dobře protřepat a nastavit trysku podle potřeby.

POUŽITÍ

Při aplikaci udržujte nádobu ve svislé poloze a na podklad stříkejte ze vzdálenosti 15–20 cm. V případě neporézních podkladů stačí nanést lepidlo na jednu stranu podkladu, v případě lepení porézních materiálů je nutná aplikace lepidla oboustranně. Natočením trysky je možné ovlivnit šířku nanášení lepidla. Po odvětrání (2–30 minut) se musí lepené díly pevně přitlačit k sobě. Vyšší vlhkost a nižší teplota zpomalují zavadnutí, schnutí a zrání lepidla.

DALŠÍ PRÁCE

Po aplikaci očistěte trysku – plechovku otočte dnem vzhůru a krátce stlačte ventilek, až bude vycházet pouze čistý hnací plyn.

Znečištěné povrchy snadno očistíte výrobkem ČISTIČ.

Nepokládejte LEPIDLO VE SPREJl na studenou podlahu. Nízké teploty mohou způsobit neodstranitelnou separaci složek lepidla.

BEZPEČNOST

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Zamezte vdechování par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.

Výrobek obsahuje: Prekurzory výbušnin podléhající oznamování. Zpřístupnění, dovoz, držení a použití podle nařízení (EU)

2019/1148, článek 9. Všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu.

Kompletní bezpečnostní informace v bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+15 °C až +35 °C
barva
semitransparentní
báze
polychloropren
obsah sušiny
< 50 %
skladování
v suchu při +15 °C až +35 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost
24 měsíců

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

ČISTIČ – lepidlo rozpustí a odstraní, přírodně a šetrně k podkladu
PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK 4,5 CM – zvýší přítlak při lepení a zlepší přilnutí

BALENÍ

cena Kč

kusů v kartonu

199

12

Uvedené ceny jsou bez DPH.

PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?