» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » malty a lepidla » HASSAN JÁDRO

HASSAN JÁDRO

jádrová sanační malta

HASSAN JÁDRO

HASSAN JÁDRO je mimořádně porézní a zcela hydrofobní. Je určeno k sanaci vlhkého zdiva v interiéru i exteriéru. Zajišťuje přirozené difúzní odvlhčení zdiva, zadržení solí uvnitř svého pórového systému a ochranu před vnější vlhkostí. V důsledku toho nedochází k rozrušení omítek ani nátěrů.

HASSAN JÁDRO je formulováno na bázi vápna a bílého portlandského cementu, má vysoký objem pórového systému, což mimořádně zvyšuje jeho dlouhodobou schopnost odolávat účinkům transportovaných solí. Je vhodné zejména pro sanace historicky cenných staveb.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podkladem pro nanášení sanační jádrové omítky HASSAN JÁDRO je dostatečně soudržný cihelný, kamenný nebo smíšený podklad zbavený prachu a nečistot, opatřený podle potřeby sanačním kotvicím podhozem HASSAN ŠPRIC. Starou omítku je nutné odstranit do výšky cca 0,5–0,8 m nad hranicí vzlínající vlhkosti. Ložné i svislé spáry ve zdivu je třeba proškrábnout do hloubky cca 20 mm a nahradit poškozené zdicí prvky nebo tyto oblasti zreprofilovat hmotou VODOTĚS. Zdivo je třeba v předstihu očistit stlačeným vzduchem nebo ocelovým kartáčem. Pokud jsou viditelné výkvěty solí, tak je nutné použít k jejich odstranění přípravek ANTISULFÁT. V rámci přípravy podkladu je účelné provést kvantitativní zjištění vlhkosti zdiva i obsahu solí (sírany, dusičnany, chloridy) ve zdicí maltě i zdicích prvcích. Na základě znalosti těchto údajů lze pak navrhnout optimální tloušťku sanačního omítkového systému.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

HASSAN JÁDRO se v menším množství rozmíchá vrtulovým nástavcem na elektrické vrtačce, větší množství pak strojní omítačkou nebo míchačkou s nuceným oběhem, případně míchačkou samospádovou. Doba míchání je 15 až 20 minut. Malta se nanáší ručně nebo strojní omítačkou. Omítková směs by neměla být míchána delší dobu než 30 min., aby nedošlo k tzv. přemíchání! Při nižších teplotách je třeba přiměřeně prodloužit míchání s ohledem na účinnost provzdušňující přísady.

POUŽITÍ

HASSAN JÁDRO se provádí ručně nebo strojně ve vrstvách 15 až 20 mm. Nahození malty se provádí podle potřeby v jedné nebo více vrstvách. U vícevrstvé omítky je vždy třeba spodní vrstvu nejprve zdrsnit hrubým kartáčem, aby se dosáhlo dobrého mechanického přikotvení následující vrstvy. Před nanesením vrchní vrstvy je třeba nechat spodní vrstvu důkladně vyschnout. Technologická přestávka by měla být při tloušťce vrstvy 15 mm cca 8–10 dnů v závislosti na relativní vlhkosti okolního prostředí a intenzitě proudění vzduchu.

Finalizace povrchu se provádí po vyschnutí poslední vrstvy nanesením sanačního štuku HASSAN ŠTUK.

Nanesené maltové vrstvy je třeba chránit, pokud možno, před přímým slunečním osvitem, působením větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí rychlé odpařování záměsové vody. Za extrémních teplotních podmínek je nutné omítku z počátku zvlhčovat.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle EN 998–1:2003. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 1069 při AB Praha, a.s. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204. Výrobek je schválen rozhodnutím hlavního hygienika ČR.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s omítkou HASSAN JÁDRO nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

absorbce vody po 24 hodinách
≥ 0,3 kg/m²
aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
bílá
doba zpracovatelnosti
60 minut (+20 °C)
faktor difúzního odporu
8 (požadavek WTA < 12)
hmotnost objemová
< 1100 kg/m³ (požadavek WTA < 1400 kg/m³)
měrná spotřeba
0,8–1,0 kg/m²/mm
měrná spotřeba záměsové vody
9–10 l / 25 kg
penetrace po zkoušce absorbce
< 5 mm
pevnost v tlaku
CSII
poměr tlak / tah za ohybu
< 3 (požadavek WTA < 3)
pórovitost
> 60 % (požadavek WTA > 40 %)
propustnost vodních par
< 8
přídržnost
≥ 0,6 N/mm²
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
třída reakce na oheň
A1
zrnitost
0–4 mm

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HASSAN ŠPRIC – zajistí kvalitní spojení s podkladem

BALENÍ

balenícena Kč
25 kg 484
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Kdy začne fungovat VYSUŠ ZEĎ
Včera jsem použil na vlhkou cihlovou zeď přípravek vysuš zeď a chtěl bych se zeptat, po…
krok za krokem Doba odpařování
Mám dotaz, zda se dá v místnosti, do které jsem aplikoval vysuš zeď zevnitř, dá bydlet a…
krok za krokem Vlhký sklep
Mám vlhký sklep. Oklepal jsem ho na cihlu a nechal dýchat. Chci cihly vyspárovat a nechat v…
krok za krokem VYSUŠ ZEĎ a rodinný dům v blízkosti potoka
Máme nepodsklepený rodinný dům v blízkosti potoka. Chalupa není odizolována ani podříznuta…
krok za krokem Za jak dlouho po aplikaci VYSUŠ ZEĎ je možné nanášet další povrchovou úpravu?
Za jak dlouho po Vysušzdi můžu použít Lepenku v kýblu, pak za jak dlouhou můžu použít…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT nahoru