» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » speciální maltoviny » malty a lepidla » HASSAN ŠPRIC

HASSAN ŠPRIC

kotvicí podhoz pro sanační systém HASSAN

HASSAN ŠPRIC

HASSAN ŠPRIC se používá v rámci sanačního systému HASSAN jako účinný adhezní můstek zajišťující přikotvení jádrové sanační omítky HASSAN JÁDRO k podkladům se zvýšenou hutností (např. kamenné zdivo, smíšené zdivo, beton apod.).

HASSAN ŠPRIC je jednosložková suchá maltová směs s vysokou přilnavostí k podkladu, zvýšenou pórovitostí a dobrou propustností pro vodní páry. Sanační kotvicí podhoz je složen z portlandského cementu, z kameniva s max. zrnem do 4 mm s optimalizovanou křivkou zrnitosti a ze speciálních přísad, které zajišťují zvýšenou lepivost a intenzivní provzdušnění směsi.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Sanovaný cihelný, kamenný, smíšený či betonový podklad musí být dokonale zbaven staré omítky, veškerých nečistot a prachu. Starou omítku je nezbytné odstranit do výšky cca 0,5–0,8 m nad hranicí vzlínající vlhkosti. Vodorovné i svislé spáry zdiva je třeba mechanicky proškrábnout do hloubky cca 20 mm. Poškozené zdicí prvky je třeba nahradit nebo zdivo reprofilovat sanační opravnou hmotou VODOTĚS. Před aplikací podhozu je třeba povrch zdiva očistit stlačeným vzduchem nebo ocelovým kartáčem. Pokud jsou viditelné výkvěty solí, tak je nutné použít k jejich odstranění přípravek HASSAN PENETRACE.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

K přípravě malty se použije běžná pitná voda. V menším množství může být podhoz míchán vrtulovým míchadlem poháněným elektrickou vrtačkou, ve větším množství pak míchačkou s nuceným oběhem, případně míchačkou samospádovou. Při přípravě směsi z 1 pytle (25 kg) se nalijí nejprve 3 litry vody do mísicího bubnu, poté se přidá suchá maltová směs a míchá se minimálně 10, maximálně 15 minut. Nakonec se doplní cca 1 až 2 litry vody tak, aby konzistence směsi byla vhodná pro prostřik. Přidávání pojiva ani jiných složek k hotové maltové směsi není přípustné.

POUŽITÍ

Z 1 pytle HASSAN ŠPRICU se připraví cca 15 l maltové směsi. Nanášení se provádí ručně nebo strojní omítačkou. HASSAN ŠPRIC musí být nanesen v tenké vrstvě v tloušťce max. 5 mm, a to buď tzv. křížově, nebo terčovitě. Optimálně by měl být HASSAN ŠPRIC nanesen na cca 50 % sanovaného povrchu. V žádném případě nesmí být HASSAN ŠPRIC nanesen celoplošně! HASSAN ŠPRIC se nijak dále neupravuje. HASSAN ŠPRIC je třeba pokud možno chránit před přímým slunečním osvitem, působením větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle EN 998–1:2003. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 1069 při AB Praha, a.s. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204. Výrobek je schválen rozhodnutím hlavního hygienika ČR.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchým sanačním kotvícím podhozem HASSAN ŠPRIC nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek neobsahuje žádné škodlivé přísady. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutné dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
nestandardní šedá
doba zpracovatelnosti
60 minut (+20 °C)
hmotnost sypná
1350 ± 50 kg/m³
měrná spotřeba
0,8–1,0 kg/m²/mm (při pokrytí 50 %)
měrná spotřeba záměsové vody
4–5 l / 25 kg
penetrace po zkoušce absorbce
< 5 mm
pevnost v tlaku
CSII
pórovitost
min. 30 %
přídržnost
≥ 1,5 N/mm²
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
speciální informace
odpovídá WTA 2-2-91
třída reakce na oheň
A1
zrnitost
0–4 mm

SOUVISEJICÍ PRODUKTY

HASSAN JÁDRO
jádrová sanační malta
HASSAN PENETRACE
nátěr blokující soli ochrání následně nanesenou sanační omítku
HASSAN ŠTUK
sanační „pucovka“
PUSTOHNED
očistí a odstraní výkvěty solí z vlhkého zdiva
SANAČNÍ KONCENTRÁT 3V1
běžnou maltu vážení v sanační Vám promění

BALENÍ

balenícena Kč
25 kg 557
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

NA CO SE PTÁTE

krok za krokem Doba odpařování
Mám dotaz, zda se dá v místnosti, do které jsem aplikoval vysuš zeď zevnitř, dá bydlet a…
krok za krokem Za jak dlouho po aplikaci VYSUŠ ZEĎ je možné nanášet další povrchovou úpravu?
Za jak dlouho po Vysušzdi můžu použít Lepenku v kýblu, pak za jak dlouhou můžu použít…
krok za krokem Vlhkost ve zdi z vepřovic
Lze nějakým způsobem zamezit vstupu vlhkosti do zdi z vepřovic, bez toho že by se musela zeď…
krok za krokem VYSUŠ ZEĎ v interieru
Je možné použít VYSUŠ ZEĎ i v interieru, a jak vysoko nad fólii zasazenou do první spáry…
všechny dotazy »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?