» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » na čo sa pýtate

520. Rekonstrukce venkovní nezastřešené terasy

Vyhľadávanie v otázkach a odpovediach
Rád bych se na Vás obrátil s prosbou o doporučení vhodného řešení pro rekonstrukci venkovní nezastřešené terasy. Původní byla totiž nevyhovující a proto došlo k odbourání vrchního již poškozeného betonu až na základovou desku. Nová terasa bude zároveň i rozšířena v délce 10 m z původních 3 m na 4 m. Pro pokládku jsme si zvolili betonovou dlažbu o tloušťce 4 cm do štěrkového lože. Výškový prostor na tuto realizaci je dostatečný. Vím, že tento pracovní postup není ideální a to především kvůli prosakování dešťové vody do nevhodného podloží, protože i přesto, že bude finální dlažba v dostatečné spádu a většina vody odteče pryč, mezi spárami dojde přece jenom k jejímu průniku a vsakování do betonové desky, která není ve spádu. 1. Vzhledem k tomu, že povrch zákl. desky nejeví známky poškození a není tudíž nutno použít spravbeton, aplikoval bych rovnou penetraci stavlep a následně vyspádoval spádobetonem z cca 6 cm na 1 cm. Vznikl by tak tedy spád 5cm na 3 metrech směrem od domu. Po kolika metrech by bylo vhodné provádět dilatační spáru, když délka terasy je 13 m? 2. Po vyzrání betonu provést nátěr lepenky v kýblu ve třech vrstvách vč. vyřešení detailů za pomocí těsnícího pásu profi. 3. V tomto bodě by již mohlo dojít k vrstvení drtě a jejímu následnému hutnění, ale zajímalo by mě, zda by nebylo vhodné položit ještě před vrstvou štěrku na tekutou lepenku např. geotextílii, aby nedošlo při hutnění k poškození hydroizolace.
Váš uvedený postup se jeví jako promyšlený a v pořádku, a tak jen doplníme... LEPENKU V KÝBLU lze mechanicky poškodit, byť ze své polymercementové báze je odolná více než dost, tudíž geotextilie na škodu rozhodně nebude. Doporučili bychom LEPENKU V KÝBLU alt. ZÁKLADOVOU IZOLACI, klidně také s geotextilií, i pod SPÁDOBETON. To aby do SPÁDOBETONU nepronikala vlhkost zespod, z podloží. Co se týče dilatací, je dobré zvolit jejich rozmístění tak, aby poměr dilatačních polí byl ideálně 1:1. Tedy aby šířka byla rovna délce. Maximální rozměr dilatačního pole by ale v exteriéru neměl být větší než 3×3 m.
STAVLEPSPÁDOBETÓNLEPENKA VO VEDRETESNIACI PÁS PROFIZÁKLADOVÁ IZOLÁCIA
««   všetky otázky   »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.

S pozdravom Stavbe zdar! na Vaše otázky odpovedá technické oddelenie HASOFTU.

© 2003–2022 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?