» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » plnivo a omietky » HAFTEMULSION-KONZENTRAT

HAFTEMULSION-KONZENTRAT

HAFTEMULSION-KONZENTRAT

HAFTEMULSION-KONZENTRAT

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍSADA sa používa:

Vďaka prísade zhotovíte vápenné nátery odolné vplyvom počasia a zmáčaniu, súdržné maltové škáry bez trhlín, rovnako ako podmurovky a vonkajšie omietky. Emulzia okrem toho slúži ako impregnácia drobivých a/alebo poréznych omietok, mált a poterov, rovnako ako pri fixácii štrkového priťaženia plochých striech.

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍSADA je tekutá, vode odolná kaučuková disperzia na styrolbutadiénovej báze, neobsahuje žiadne polyvinylacetáty ani rozpúšťadlá. Je odolná voči zásadám. Obsah účinnej látky výrobku je min 47 %.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, suchý, bez trhlín a pod. Veľké póry, hniezda štrku, drobivé škáry, otvorené trhliny a pod. sa upravia vyplnením MALTOU Z TRASOVÉHO CEMENTU (Trasszementmörtel). Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, tukov a olejov, prachu, farieb a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu.

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍSADA je čistá latexová disperzia, ktorá ako prísada do kalov, mált, omietok a poterov napomáha dobrej spracovateľnosti, priľnavosti ku konštrukcii, pružnosti a flexibilite. Podľa použitia sa nanáša kefou, štetcom alebo murárskou lyžicou.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje pri použitá ako adhézny mostík cca 150 l/m² ako priľnavá malta cca 0,08 až 0,15 l/m² ako modifikátor do IZOLAČNEJ STIERKY 1K 10–30 % objemu miešacej vody ako modifikátor malty v závislosti na hrúbke 5 až 10 % objemu miešacej vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +35 °C
hodnota pH
10,5 - 11,5
hustota
cca 1,01 g/ml
obsah sušiny
0 %
pevnosť v ťahu
> 1,5 N/mm²
preťaženie pri pretrhnutí
> 1000
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
špeciálne informácie
čistenie pracovných pomôcok ihneď po použití vodou
viskozita
cca 80 mPa.s

BALENIE

baleniecena EUR
10 l na dotaz
30 l na dotaz
5 l na dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?