» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » plnivo a omietky » RAPID 8 – BLITZZEMENT

RAPID 8 – BLITZZEMENT

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a je tvrdý...

RAPID 8 – BLITZZEMENT

RAPID 8 – BLITZZEMENT je určený na rýchle opravy ako napr. vyplňovanie drobných dutín, uzatváranie trhlín, vyplňovanie dier a priehlbín, osadzovanie a montáž oceľových a plastových dielov do betónu a muriva.

RAPID 8 – BLITZZEMENT je počas minút zrejúci cement na rýchle opravy a montáže, rovnako ako na urýchlenie zrenia zmesi piesku a cementu. Po vyzretí neprepúšťa vodu a odoláva vplyvom počasia.

APLIKÁCIA

RAPID 8 – BLITZZEMENT sa rýchlo zmieša s vodou (miešací pomer pre balenie 5 kg = cca 850 ml vody) do dosiahnutia plastickej konzistencie a potom sa okamžite spracuje.

Pri použití výrobku ako prísady do omietky alebo betónu sa RAPID 8 – BLITZZEMENT najprv v suchom stave zmieša s cementom a pieskom. Potom sa pridá voda a zmes sa mieša až do dosiahnutia plastickej konzistencie.

Vždy pripravujte len také množstvo materiálu, ktoré stihnete v dobe spracovateľnosti spotrebovať.

Minerálny podklad musí by savý, pevný a nosný. Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, tuku, olejov, prachu, farieb a ďalších separačných látok. Vrstvy z cementovej kaše, vápenné alebo spojivové nátery sa musia odstrániť pieskovaním alebo frézovaním. Správne navlhčený podklad zostáva až do konca aplikácie matne vlhký. Prípadná stojaca voda musí byť z podkladu odstránená.

RAPID 8 – BLITZZEMENT sa do dier nanáša murárskou lyžicou, zhutní sa a ihneď vyhladí. Po cca 15 minútach dosiahne malta konečnú pevnosť.

Do doby úplného vyzretia výrobku inštalovaným prvkom nepohybujte.

ČISTENIE PRACOVNÝCH POMÔCOK

Ihneď po použití vodou, po vyzretí iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ

Miešací pomer pre balenie 5 kg = ca 850 ml vody.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pre zaobchádzanie s výrobkom rovnako ako pre spracovávanie zmesi platí z dôvodu alkalickej reakcie označenie „Dráždivý“. Výrobok obsahuje cement. Dráždi oči a pokožku. Nebezpečenstvo vážnejšieho poškodenia očí. Možná senzibilizácia pri kontakte s pokožkou. Chráňte pred dosahom detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri zasiahnutí očí vyberte prípadné kontaktné šošovky a oči dôkladne vypláchnite vodou. Potom konzultujte s lekárom. Používajte vhodné ochranné rukavice a tesné priliehavé ochranné okuliare.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
šedá
čas tuhnutia
cca 8 minút
čas tvrdnutia
cca 15 minút
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov

BALENIE

baleniecena EUR
1 kg na dotaz
15 kg na dotaz
5 kg na dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTACE

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?