» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » plnivo a omietky » SPERRMÖRTEL

SPERRMÖRTEL

špecialista na vodotesný klin

SPERRMÖRTEL

SPERRMÖRTEL je univerzálne použiteľná opravná malta na sanáciu betónu, zhotovovanie fabiónov, škárovanie muriva, vyplňovanie trhlín, pri ktorých sa nepredpokladá pohyb, apod. Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť, malé zmrštenie a je odolný voči morskej vode a posypovej soli.

SPERRMÖRTEL je syntetickou živicou modifikovaná, vodu odpudzujúca opravná malta na báze cementu.

APLIKÁCIA

Na ručné nanášanie sa malta pripravuje iba zmiešaním s vodou pomocou pomalobežného miešadla. Nikdy nespracovávajte v mraze!

Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, olejov, prachu, farieb a ostatných separačných látok. Vrstvy s cementovým mliekom a vápenné nátery sa musia odstrániť frézovaním alebo pieskovaním. Podklad pred aplikáciou musí byť sýto navlhčený – matne vlhký, eventuálne je možné použiť prísadu Plastifikátor koncentrát, čím dôjde k zvýšeniu pružnosti malty, priľnavosti k podkladu a vodonepriepus­tnosti.

SPERRMÖRTEL je možné aplikovať ručne alebo strojne nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním alebo naťahovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť maximálnu hrúbku 5 cm. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra.

Opravené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležito ošetriť. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

Ihneď po použití vodou, po vyzretí iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ

Na 1 liter priestoru: cca 1,8 kg, v oblasti tesniaceho klinu dĺžky fabiónu 5 cm: cca 2,0 kg/m. Miešací pomer pre balenie 25 kg = cca 3 l vody.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný chemický prípravok. Nevdychujte paru. Zamedzte styku s kožou a očami. Používajte vhodné ochranné rukavice. Uchovávajte mimo dosah detí. Obal so zvyškami materiálu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Pri nadýchaní zaistite prívod čerstvého vzduchu. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s kožou okamžite odstráňte a zasiahnuté miesto umyte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
šedá
čas tuhnutia
cca 5 hodín
čas tvrdnutia
cca 24 hodín
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg na dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTACE

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?