» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » kotvení » DRŽTOFEST TH

DRŽTOFEST TH

nestekavá rozpínavá upevňovacia hmota

DRŽTOFEST TH

Zaisťuje riadne a trvalé zakotvenie kotevných elementov v betónových konštrukciách a prvkoch. Kotevným prvkom poskytuje alkalickú ochranu. Okrem toho je vhodný aj pre zmonolitnenie stykov prefabrikovaných či monolitických železobetónových prvkov. Použiteľný je aj pre rôzne podbetonávky či dobetonávky vyžadujúce miernu expanziu tuhnúcej výplne.

Jednozložková rozpínavá suchá maltová zmes na báze portlandského cementu s obsahom expanznej prísady, PP vláken a prísadou na potlačenie stekavosti.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musia byť pred aplikáciou malty odstránené všetky prachové a nesúdržné častice, povrch betónu nesmie byť znečistený ropnými či inými produktmi, ktoré nežiaducim spôsobom môžu znižovať prídržnosť malty k povrchu betónu. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou prípravnej malty. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ. Otvor musí byť aspoň o 5 mm väčší než priemer kotveného prvku.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST TH sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom rozmiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešame.

POUŽITIE

DRŽTOFEST TH bol vyvinutý predovšetkým pre maloobjemové sanácie prestupov a defektov v betónových konštrukciách. Položené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Dobre sa osvedčuje zakrytie položených plôch či zaliatych otvorov PE fóliou, prevlhčenou geotextíliou a pod.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému riadenia výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou maltou DRŽTOFEST TH nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
50–60 minút (+20 °C)
doba zrenia
28 dní
dynamický model pružnosti
min. 40 GPa
hmotnosť sypná
1530 ± 40 kg/m³
merná spotreba
1,9 kg/dm³
merná spotreba zámesovej vody
3,20–3,75 l / 25 kg
obsah chloridových iónov
≤ 0,1 % hmotnosti
obsah prírodných rádionuklidov - hmotnostný aktivit 226
max. 120 Bq/kg
obsah prírodných rádionuklidov - index hmotnostné aktivíty
max. 1
pevnosť v ťahu za ohybu - 28 dní
> 10,5 Mpa
pevnosť v ťahu za ohybu - 7 dní
> 8 MPa
pevnosť v tlaku - 28 dní
> 60 MPa
pevnosť v tlaku - 7 dní
> 50 MPa
prídržnosť
≥ 1,5 MPa po 28 dňoch (betón MC 0,40)
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
súčiniteľ mrazuvzdornosti po 150 cykloch
min. 0,75
špeciálne informácie
zväčšenieobjemu po 28 dňoch + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
trieda reakcie na oheň
A1
uvoľňovanie škodlivín do prostredia
c3 – neohrozí životné prostredie emisiou nebezpečného žiareniaí
zväčšenie objemu - rozpínanie
min. 0,6 ‰

SÚVISIACE PRODUKTY

STAVLEP – drží a nepustí

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 8,05
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Úpravu kamenné zídky
Jaký druh betonu či malty mám použít na úpravu kamenné zídky, ze které se drolí beton ze…
na čo sa pýtate Spáry u skruží ve studní
Můžete mi poradit, čím vyplnit spáry u skruží ve studní? …
na čo sa pýtate Oprava spár podezdívky
Mám starší domeček, který má podezdívku z kamenů, které jsou vyspárované. Bohužel ta…
na čo sa pýtate Popraskaný spádovaný beton kolem kamenného soklu domu
Potřebuji opravit popraskaný spádovaný beton kolem kamenného soklu domu - praskliny max 2 cm…
na čo sa pýtate Oprava balkónu
Obracím se na Vás se žádostí o radu při opravě balkónu. Sundali jsme dlažbu přes 10 let…
všetky otázky »»

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2022 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?