» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » kotvení » DRŽTOFEST

DRŽTOFEST

rozpínavá upevňovacia hmota na zalievanie

DRŽTOFEST

DRŽTOFEST zaisťuje riadne a trvalé zakotvenie kotevných elementov v betónových konštrukciách a prvkoch. Je určený najmä na zalievanie kotevných skrutiek a podlievanie (usadzovanie) rámov točivých strojov, dynamicky zaťažených strojov. Kotevným prvkom poskytuje alkalickú ochranu. Okrem toho je vhodný aj na zmonolitnenie stykov prefabrikovaných či monolitických železobetónových prvkov. Použiteľný je aj na rôzne podbetonávky či dobetonávky vyžadujúce miernu expanziu tuhnúcej výplne.

DRŽTOFEST je jednozložková rozpínavá suchá maltová zmes na báze portlandského cementu s obsahom expanznej prísady a PPR vláken.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musia byť pred aplikáciou malty odstránené všetky prachové a nesúdržné častice, povrch betónu nesmie byť znečistený ropnými či inými produktmi, ktoré nežiaducim spôsobom môžu znižovať prídržnosť malty k povrchu betónu. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou pripravenej malty. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ. Otvor musí byť aspoň o 5 mm väčší než priemer kotveného prvku.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

DRŽTOFEST sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom rozmiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešame.

POUŽITIE

DRŽTOFEST bol vyvinutý predovšetkým pre maloobjemové zálievky a podlievanie rámov a osadzovanie strojov vykonávané ručnou pokládkou. Maltu je možné bez problémov pokladať aj strojne za mokra. Pri podlievaní rámov je vhodné postupovať bez prerušenia, a to vždy z jednej strany či rohu. Pri väčších rozmeroch rámov je vhodné zálievku aplikovať zo stredu rámovej dosky pomocou lievika zodpovedajúcej veľkosti či hadíc s potrebnou svetlosťou. V každom prípade je nevyhnutné zaistiť náležité odvzdušnenie podlievanej dosky. Kotevné otvory je vhodné zaplniť zálievkovou maltou pred osadením rámu až po horný okraj otvorov. Položené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Dobre sa osvedčuje zakrytie položených plôch či zaliatych otvorov PE fóliou, prevlhčenou geotextíliou a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
50–60 minút (+20 °C)
doba zrenia
28 dní
dynamický model pružnosti
min. 40 GPa
hmotnosť sypná
1530 ± 40 kg/m³
merná spotreba
1,9 kg/dm³
merná spotreba zámesovej vody
3,10–3,65 l / 25 kg
obsah chloridových iónov
≤ 0,1 % hmotnosti
obsah prírodných rádionuklidov - hmotnostný aktivit 226
max. 120 Bq/kg
obsah prírodných rádionuklidov - index hmotnostné aktivíty
max. 1
pevnosť v ťahu za ohybu - 28 dní
> 10,5 Mpa
pevnosť v ťahu za ohybu - 7 dní
> 8 MPa
pevnosť v tlaku - 28 dní
> 60 MPa
pevnosť v tlaku - 7 dní
> 50 MPa
prídržnosť
≥ 1,5 MPa po 28 dňoch (betón MC 0,40)
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
súčiniteľ mrazuvzdornosti po 150 cykloch
min. 0,75
špeciálne informácie
zväčšenieobjemu po 28 dňoch + 0,6 ‰ (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
trieda reakcie na oheň
A1
uvoľňovanie škodlivín do prostredia
c3 – neohrozí životné prostredie emisiou nebezpečného žiareniaí
zväčšenie objemu - rozpínanie
min. 0,6 ‰

SÚVISIACE PRODUKTY

STAVLEP – drží a nepustí

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 8,22
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?