» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » suchá výstavba » SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY

vyrovnanie, vyspádovanie a zateplenie konštrukcií balkónov a lodžií

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sú vďaka svojim výnimočným vlastnostiam priamo predurčené predovšetkým na vyrovnanie a zároveň vyspádovanie konštrukcií balkónov a lodžií. Na rozdiel od betonáže spádovej vrstvy tu odpadajú tzv. mokré procesy, a je teda možné už druhý deň po ich montáži pokračovať s hydroizoláciou a pod. Nespornou výhodou je tiež súčasné vyhotovenie tepelnej izolácie, pri ktorej už nedochádza k žiadnemu navýšeniu výšky celkovej skladby. Na rekonštrukcie starších objektov je dôležitá aj veľmi nízka hmotnosť SPÁDOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK, pretože nedochádza k nadmernému zaťažovaniu balkónových konštrukcií.

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sú zhotovené z extrudovaného polystyrénu, ktorý je z oboch strán potiahnutý sklenou tkaninou a cementovou stierkou.

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sa vyrábajú v šírke 600 mm s dĺžkou max. 2600 mm. Hrúbka dosky je na okraji vždy 20 mm a predpísaný spád je 2 % (2 cm/m) až do max. dĺžky 2600 mm, napr. doska rozmerov 600×1000 mm má na okraji hrúbku 20 mm a na konci 40 mm, doska rozmerov 600×2000 mm má na okraji hrúbku 20 mm a na konci 60 mm atď. Dosky sú dodávané vždy v počte a rozmere, ktorý je špecifikovaný zákazníkom na základe jeho konkrétnej objednávky.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť očistený od nečistôt a nesúdržných častí. Na penetráciu je vhodné použiť STAVLEP alebo HLBOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY sa ľahko delia a formátujú pílkou, eventuálne priamočiarou pílkou alebo sa dajú rezať odlamovacími nožmi.

POUŽITIE

Na lepenie dosiek k podkladu sa použije flexibilné lepidlo DLAŽBULEP nanesené celoplošne zubovou stierkou 8 mm, alt. PU lepidlo PUDRŽ alebo BOSTIK SIMSONTOP, ktorým je vhodné, nie ale nevyhnutné, zlepiť aj styčnú hranu v spojoch.

Pred finalizáciou povrchu doporučujeme celoplošné armovanie povrchu (alt. armovanie spojov) sklovláknitou tkaninou (alt. ARMOVACIOU PÁSKOU šírky 100 mm).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedeným materiálom neprináša žiadne zdravotné riziká. Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona č. 157/1998 Sb. v znení neskorších predpisov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba
neštandardná ružová
difúzny odpor
100–200 m (podľa hrúbky dosky)
hmotnosť objemová
30 kg/m³
napätie v tlaku pri 10% deformácii
300 kPa
odolnosť voči teplu
-45 °C až do +75 °C
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
neobmedzená
súčiniteľ tepelnej vodivosti
0,0351 W.m⁻¹K⁻¹
špeciálne informácie
spád desek 2,0 % (2,0 cm/m)
trieda reakcie na oheň
B1 (ťažko horľavá)

SÚVISIACE PRODUKTY

DLAŽBULEP – zaistí dokonalé prilepenie k podkladu
LEPENKA VO VEDRE – používa sa na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy vo vnútri aj vonku
PUDRŽ – pevne a rýchlo zlepí dosky k sebe

BALENIE

baleniecena EUR
1000×600 mm spád 2 % 40/2025,92
1300×600 mm spád 2 % 46/2032,87
1500×600 mm spád 2 % 50/2041,16
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Balenie SPÁDOVÉ KONŠTRUKČNÉ DOSKY
Kolko ks spadovych dosiek (1500×600) obsahuje 1 balenie?…
na čo sa pýtate Spádové desky na balkon o rozměru 4×4 m
Chci použít spádové desky na balkon o rozměru 4×4 m. Je to možné? Jelikož se vyrábí jen v…
na čo sa pýtate Spádová vrstva balkónu
Čím vytvořit spádovou vrstvu balkónu v minimální vrstvě (např. od 5-10 mm) a sklonu 2 %…
všetky otázky »»

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT návrat hore