» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » STRECHY » Systém utesňovania šikmých striech s medzikrokvovou a nadkrokvovou tepelnou izoláciou

Systém utesňovania šikmých striech s medzikrokvovou a nadkrokvovou tepelnou izoláciou

Systém utesňovania šikmých striech s medzikrokvovou a nadkrokvovou tepelnou izoláciou

predpis výrobcu Gerlinger GmbH

Systém vysoko kvalitných lepiacich pások na báze polyakrylátových a butylkaučukových lepidiel, v kombinácii s vysoko kvalitnými doplnkovými hydroizolačnými vrstvami (DHV) alebo parotesnými fóliami dosahujúcimi maximálne energeticky úspornú skladbu šikmej strechy odolnej proti starnutiu (podľa DIN 4108, časť 7).

Vzduchotesné a vetrotesné spoje fólií vznikajú predovšetkým vtedy, keď je dodržané minimálne predpísané preplátovanie pre príslušnej fólie, ktoré sú v oblasti preplátovania položené neprehýbané a bez pnutia. Obzvlášť je nutné dbať na dodatočné pritlačenie a uhladenie lepiacich pások na aplikáciu pri teplote vyššej než +5 °C.

VZDUCHOTESNÉ LEPENIE PAROTESNÝCH FÓLIÍ JEDNOSTRANNÝMI PÁSKAMI

Na vzduchotesné spoje parotesných fólií, napr. v podhľadoch s vyššou funkčnou bezpečnosťou, sa systémovo doporučuje 186 PAROTESNÁ PÁSKA PAP PROFI.

Oblasti konštrukčných priechodov, ako je vnútorná stena – strecha, sa riešia pomocou vopred nainštalovaného pásu parotesnej fólie. Na ne nadväzujúce preplátované spoje sa systémovo lepia 586 PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI.

VZDUCHOTESNÉ LEPENIE PAROTESNÝCH FÓLIÍ OBOJSTRANNÝMI PÁSKAMI

Parotesné fólie na pevnom podklade, napr. na prvkoch podhľadových konštrukcií, sa medzi sebou lepia 970 LEPIDLOM V PÁSKE PROFI.

Tam, kde váha parotesnej fólie spočíva na debnení, je možné spoje systémovo utesniť 650 BUTYLOVOU OBOJSTRANKOU.

VZDUCHOTESNÉ NAPOJOVANIE PAROTESNÝCH FÓLIÍ JEDNOSTRANNÝMI PÁSKAMI

Parotesná vrstva musí bez škár obklopiť vykurovaný objem budovy. Jedine tak je zaistená účinná a efektívna funkcia tepelnej izolácie.

Napojenie parotesnej fólie na hrubé podklady, napr. na stredovú väznicu krovu, sa systémovo rieši v kombinácii prítlačnej laty s tesnením 315 PENA PUR V PÁSKE, 651 BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA alebo 622 BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA S NOSIČOM.

Napojenie parotesnej fólie v detaile strešného okna sa opäť tesní 651 BUTYLOVOU OBOJSTRANKOU BEZ NOSIČA v oblasti rámu okna, ostatné preplátované spoje konštrukčných priechodov sa lepia 586 PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI.

VZDUCHOTESNÉ NAPOJOVANIE PAROTESNÝCH FÓLIÍ OBOJSTRANNÝMI PÁSKAMI

Parotesné fólie na pevnom podklade, napr. v napojení na obvodovú drevotrieskovú stenu, je možné systémovo utesniť 650 BUTYLOVOU OBOJSTRANKOU.

Napojenie parotesnej fólie na hrubé podklady, napr. na obvodovú murovanú stenu, sa systémovo rieši kombináciou prítlačnej laty s tesnením 315 PENA PUR V PÁSKE, alebo 651 BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA. Možné je tiež použitie lepidla z kartuše LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP (t. j. 6400 FORTAX).

Na výrazné zlepšenie prídržných vlastností sa doporučuje použitie výrobcom doporučených primerov. Podklady opatrené primerom je nutné nechať pred polepením dostatočne zaschnúť. Ak to vyžaduje podklad, je možné po zaschnutí prvej vrstvy náter opakovať a ďalej potom platia postupy uvedené pre konkrétne použitie pásky.

VZDUCHOTESNÉ NAPOJOVANIE PAROTESNÝCH FÓLIÍ V PRIECHODOCH

Na správne funkčné vykonanie napojovania parotesných vrstiev na priechody musí byť zohľadnená dostatočná vzdialenosť od zvislých konštrukcií.

Správne, avšak veľmi pracne lepené spoje parotesných vrstiev na priechody je možné docieliť systémovou 586 PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI.

Ak je umožnené navlieknutie manžety, potom sa používajú tzv. PRUŽNÉ SAMOLEPIACE PRIECHODY.

Všade tam, kde sa vyskytujú malé vzdialenosti medzi prestupom a zvislými konštrukciami, je možné z 605 BUTYLOVEJ PÁSKY SUPERFLEXIBILNEJ vyrobiť tesnenie univerzálne kopírujúce tvar priechodu.

VETROTESNÉ LEPENIE PODSTREŠNÝCH FÓLIÍ JEDNOSTRANNÝMI A OBOJSTRANNÝMI PÁSKAMI

Doplnkové hydroizolačné vrstvy (DHV) sa pokladajú tak, aby odolávali vetru aj daždu. V oblasti spojov, stykov, preplátovaných a opravených miest musia byť zlepené a utesnené vhodnými lepiacimi páskami, inak by vznikali tepelné straty pôsobením studeného vetra, prenikajúceho do tepelnej izolácie. Systémovo sa na tieto spoje doporučuje 970 LEPIDLO V PÁSKE PROFI, alternatívne 386 PODSTREŠNÁ PÁSKA PROFI s vlisom protiklzovým vo vlhkom prostredí.

Napojenie DHV na hrubé podklady, napr. komínové teleso, sa dotesňuje 650 BUTYLOVOU OBOJSTRANKOU.

DHV sa u debnenej strechy pripevňuje nekorodujúcimi klincami s plochou hlavou alebo sponami mechanickej zošívačky vždy iba v presahu, nikdy nie v ploche. Dĺžkové napojenia sa vykonávajú nad krokvami, pod kontralatami a na utesnenie dier okolo klincov sa systémovo doporučuje páska 603 BUTYL PE OBOJSTRANKA POD KONTRALATY. Páska sa lepí na podklad butylom, na kontralatu polyakrylátom.

UTESŇOVANIE A OPRAVY FÓLIÍ

V prípade malého otvoru do veľkosti 1 cm (napr. diera po klinci) je možné materiály opraviť prelepením páskou. Toto je možné vykonať ako zo spodnej, tak aj z vrchnej strany fólie či membrány.

V prípade otvoru do veľkosti 15 cm je nutné opravu riešiť záplatou. Na opravu sa použije rovnaký materiál, ako je opravovaná fólia a musí byť rovnako stranovo otočený. Pripraví sa záplata väčšia než príslušný otvor s presahom na každú stranu o 5 – 10 cm a prilepí sa cez opravovaný otvor. Podstrešná záplata sa lepí cez otvor šikmo tak, aby jeden z rohov štvorca záplaty smeroval k hrebeňu, aby prípadná stekajúca voda mohla bez prekážky voľne stiecť dole.

Poškodenie s veľkosťou nad 15 cm je možné opraviť iba výmenou celého pásu medzi kontralatami, ktoré susedia s miestom poškodenia.

PRODUKTY V SYSTÉMU

LEPIACE PÁSKY

SÚBORY NA STIAHNUTIE

lepenie spojov na nepevnom podkladelepenie priechodov na nepevnom podkladelepenie spojov na pevnom podkladetesnenie spojov na pevnom podkladetesnenie v napojení na väznicutesnenie v napojení na oknotesnenie v napojení na obvodovú stenu drevostavbytesnenie v napojení na obvodovú stenu murovanej stavbytesnenie v napojení na podmurovku murovanej stavbylepenie v priechodochtesnenie a lepenie v priechodochtesnenie v priechodochlepenie spojov v podstrešítesnenie v napojení na komínklincom odolné tesnenieopravy v podstrešíbezpečný sklon vlnitej strešnej krytinyaplikačná schéma

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?