» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » STRECHY » Sanácia plochej strechy hydroizolačným systémom

Sanácia plochej strechy hydroizolačným systémom

Sanácia plochej strechy hydroizolačným systémom

Obnova hydroizolačného súvrstvia plochých striech

Sanácia plochej strechy vystuženým hydroizolačným systémom sa odporúča na staré asfaltové krytiny, ktoré sú na povrchu popraskané, väčšinou viacvrstvové, držia a nelúpu sa. Natierať staré nátery vykonané farbou plnenou hliníkovým prachom sa neodporúča. Na strechy s krytinou z PUR peny je možné aplikovať iba ochranný náter.

Sanácia hydroizolačným systémom

Pred sanáciou pomocou hydroizolačného systému (t.j. s výstužnou tkaninou STRECHOTEX) musí byť zaistený dostatočný odvod vody zo strechy. Podklad musí byť súdržný, suchý (max. 5 % hm.), pevný a bez usadenín.

Oprava nerovností do hĺbky max. 10 mm je možné vykonávať STRECHUSPRAVOM zmiešaným s dvoma až troma dielmi stabilného plniva, ako je mikromletý vápenec alebo kremičitý piesok (max. zrnitosť 0,5 mm).

Defekty asfaltovej krytiny sa musia opraviť natavením nového asfaltového pásu, prípadne použitím STRECHOTEXU vloženým do STRECHUSPRAVU. Hrče je nutné vyrezať a opraviť rovnakým spôsobom.

Menšie statické trhliny a poškodenie je možné opraviť pomocou SAMOLEPIACEHO TESNIACEHO PÁSU s následným prekrytím hydroizolačným systémom.

Uzavretie aktívnych trhlín riešime prekrytím TESNIACIM PÁSOM PROFI, ktorý kladieme do čerstvého náteru STRECHUSPRAV.

Pred sanáciou plochej strechy musí byť podklad očistený tlakovou vodou (WAP) a s prídavkom špeciálneho (systémového) prostriedku ODMASŤOVAČ dokonale odmastený. Konečné opláchnutie odmasťovaného povrchu čistou vodou je nutnosťou.

Nasiakavé podklady, platí pre staršie asfaltové lepenky, je nutné penetrovať prostriedkom HLUBOŇ v množstve 0,15 kg/m². Po 4–6 hodinách sa môže opravený podklad, vrátane kovových prvkov, nanášať na STRECHUSPRAV v prvej vrstve v množstve 0,5–1,0 kg/m², a to valčekom alebo štetcom. Pokiaľ je natieraná asfaltová strešná krytina s posypom, je nutné počítať s podstatne vyššou spotrebou náterovej hmoty.

STRECHOTEX sa osadzuje ešte do mokrého náteru, nikdy nie naopak, teda zatrením položeného STRECHOTEXU prvou vrstvou hmoty! Valček sa preto udržuje výdatne mokrý, len tak sa STRECHUSPRAV natrie v dostatočnom množstve, aby sa tkanina mohla zakotviť.

Po položení STRECHOTEXU do mokrého STRECHUSPRAVU je vidieť, ako sa STRECHOTEX vpíja do STRECHUSPRAV, alebo ako sa STRECHUSPRAV vsiakuje do STRECHOTEXU.

Položený STRECHOTEX sa bezodkladne so všetkou snahou uhladí, ani nie v smere pozdĺžnom, ani nie v priečnom – skôr pod uhlom ku kratšej strane, aby sa v STRECHOTEXE netvorili bubliny a vlny. Valček alebo štetec sa pri tomto kroku udržuje v porovnaní s predchádzajúcim kotviacim náterom skôr polosuchý. Čierny STRECHUSPRAV musí byť prekrytý aspoň filmom šedého STRECHUSPRAVU.

Je dôležité, aby STRECHOTEX kopíroval podklad v celej ploche. Na miestach, kde STRECHOTEX nekopíruje podklad, nedochádza k jeho zapracovaniu do hydroizolačnej hmoty a vznikajú funkčné a estetické vady.

V mieste styku sa pásy STRECHOTEXU osadzujú s presahom najmenej 50 mm. STRECHOTEX je nutné vytiahnuť tiež na konštrukcie atík, výťahových šácht, výlezov, vetracích komínov a rohov do výšky najmenej 150 mm. Tu dochádza k najväčšiemu pnutiu podkladných vrstiev a STRECHOTEX zaistí vystuženie týchto konštrukčných detailov.

V miestach aktívnych trhlín uzavretých TESNIACIM PÁSOM PROFI je nutné STRECHOTEX prerušiť. STRECHOTEX kladieme tak, aby presahoval cca 30 mm cez TESNIACI PÁS PROFI; v strednej časti tak nebude STRECHUSPRAV vystužený SRECHUTEXOM.

Po 12 hodinách sa pokračuje druhým náterom, a to opäť valčekom alebo štetcom. Celková spotreba by mala predstavovať 1,7 kg/m². Pokiaľ sa STRECHUSPRAV zvýši, po ďalších 12 hodinách doplňte o ďalší náter.

STRECHUSPRAV nie je možné aplikovať počas dažďa alebo zvýšenej vlhkosti ovzdušia, aby nedošlo k rozplaveniu náteru. Vlhkosť podkladu môže byť max. 5 hm. %, teplota okolia a podkladu pri aplikácii aj v priebehu zasychania musí byť v rozmedzí 8–30 °C. Pri vyšších teplotách môže dôjsť až k úplnému znehodnoteniu vrstvy. Čerstvý náter musí byť ochránený pred dažďom. Sanovanú strešnú krytinu je možné naďalej udržiavať v dobrom stave obnovovacím náterom. Na obnovovací náter je nutné opäť použiť výhradne STRECHUSPRAV!

Nátery klampiarskych prvkov a príslušenstva strechy

Súčasne s náterom strešnej krytiny je možné STRECHUSPRAV použiť aj na náter klampiarskeho príslušenstva strechy. Prípravu podkladu z nového pozinkovaného plechu (povrchovo neupraveného poplastovaním), zinku, titánzinku, hliníka a medi vykonávame bez základného náteru priamo farbou na nátery plechu (aj bez predchádzajúcej oxidácie). V prípade povrchovo neupravenej ocele prípravu vykonávame univerzálnou farbou, spojujúcou vlastnosti základných antikoróznych a vrchných farieb. Špeciálnu pozornosť je nutné venovať novým, tukom konzervovaným plechom. Na odmastenie sa používa čistiaci prostriedok ODMASŤOVAČ, ručne či vysokotlakovým zariadením (WAP), následuje oplach čistou vodou.

Príprava starších podkladov zahŕňa ešte navyše odstránenie separačných nečistôt, starých náterov a hrdze. Na odstránenie nečistôt poslúži škrabka alebo kefa. Pokiaľ sa na strešnej konštrukcii vyskytujú staré nátery, je potrebné ich priľnavosť overiť, tzv. mriežkovou skúškou. Nátery so zníženou priľnavosťou je nutné z podkladu odstrániť, najjednoduchšie je použiť vysokotlakový čistiaci stroj (WAP) pri dostatočne vysokom platku (cca 200 atm. s rotačnou tryskou). Odhrdzavenie pripadá do úvahy iba pri pozinkovanom plechu, ktorého povrch môže byť napadnutý povrchovou koróziou. Hrdza a nepriľnavé korózne splodiny na zinkovaných podkladoch (biela hrdza) sa musia očistiť mechanicky oceľovou kefou, drôtenou kefou na uhlíkovej brúske alebo opatrne jemným brúsnym papierom tak, aby sa zachovali zvyšky zinkovania. Podklady ostatných kovov je nutné dokonale očistiť od nečistôt, zvyškov solí vzniknutých pri letovaní, letovacích prostriedkov a pod. Taktiež v prípade starších podkladov je odmastenie zárukou dokonalej prídržnosti náterového filmu. Koróziou napadnuté miesta alebo miesta očistené na kov je nutné pred použitím STRECHUSPRAV najprv opatriť antikoróznym náterom a až potom vrchným náterom.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNE MALTOVINY

LEPIACE PÁSKY

ĎALŠÍ POMOCNÍCI

SÚBORY NA STIAHNUTIE

pôvodná strecha bola z asfaltových pásovrenovácia pomocou materiálu STRECHUSPRAVpri atike sa armovalo STRECHOTEXOMnáter STRECHUSPRAVOM bol nanesený v dvoch vrstváchkaždá plochá strecha musí mať minimálny spád, aby sa netvorili kaluže

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?