» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » systémové riešenia » STRECHY » Ochranný náter plochej strechy

Ochranný náter plochej strechy

Ochrana hydroizolačného súvrstvia plochých striech

Ochranný náter plochej strechy je možné odporučiť pri nových, skôr natretých, ale aj starších zachovaných strešných krytinách bez viditeľného poškodenia alebo len s lokálnym poškodením. Je určený spravidla pre strešnú krytinu z asfaltových pásov alebo pre strešnú izoláciu z PUR peny. Náter plochej strechy s krytinou z PUR peny musí byť vykonaný do 7 dní od jej nástreku. Postup realizácie ochranného náteru PUR peny je zhodný s postupom aplikácie náteru na asfaltové pásy. Natierať staré nátery vykonané farbou plnenou hliníkovým prachom sa neodporúča. Na staré asfaltové krytiny, ktoré sú na povrchu popraskané, viacvrstvové, držia a nelúpu sa, je vhodnejšia sanácia vystuženým hydroizolačným systémom.

Ochranný náter

Pred vykonaním ochranného náteru (tj. bez vystuženej tkaniny STRECHTEX), ktorý nemá vlastnosti hydroizolačných systémov, musí byť zaistený dostatočný odvod vody zo strechy. Podklad musí byť súdržný, suchý (max. 5 % hm.), pevný, bez trhlín a usadenín.

Opravu nerovností do hĺbky max. 10 mm je možné vykonávať STRECHUSPRAVOM zmiešaným s dvoma až troma dielmi stabilného plniva, ako je mikromletý vápenec alebo kremičitý piesok (max. zrnitosť 0,5 mm).

V prípade ochranného náteru strešnej PUR peny sa silne degradované miesta, trhliny a diery musia vyspraviť vyrezaním a novým vypenením.

Defekty asfaltovej krytiny sa musia opraviť natavením nového asfaltového pásu, prípadne použitím STRECHOTEXU vloženým do STRECHUSPRAVU. Hrče je nutné vyrezať a opraviť rovnakým spôsobom.

Pred nanesením ochranného náteru musí byť podklad očistený tlakovou vodou (WAP) a s prídavkom špeciálneho (systémového) prostriedku ODMASŤOVAČ dokonale odmastený. Konečné opláchnutie odmasťovacieho povrchu čistou vodou je nutnosťou.

Nasiakavé podklady, platí pri starších asfaltových lepenkách, je nutné penetrovať prostriedkom HLUBOŇ v množstve 0,15 kg/m². Po 4–6 hodinách sa môže na opravený podklad, vrátane kovových prvkov, nanášať STRECHUSPRAV v jednej vrstve v množstve 0,5–1,0 kg/m², a to valčekom alebo štetcom. Pokiaľ je natieraná asfaltová strešná krytina s posypom, je nutné počítať s podstatne vyššou spotrebou náterovej hmoty.

Prípadný druhý náter STRECHUSPRAV sa vykonáva po technologickej 12-hodinovej prestávke, a to opäť valčekom alebo štetcom. V prípade ochranného náteru strešnej PUR peny je možné STRECHUSPRAV, z dôvodu nerovnosti podkladu, nanášať v 1 vrstve vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním tlakom 250 bar tryskou č. 517 alebo väčšou.

STRECHUSPRAV nie je možné aplikovať pri daždi alebo zvýšenej vlhkosti v ovzduší, aby nedošlo k rozplaveniu náteru. Vlhkosť podkladu môže byť max. 5 hm. %, teplota okolia a podkladu pri aplikácii aj v priebehu zasychania musí byť v rozmedzí 8–30 °C. Pri vyšších teplotách môže dôjsť až k úplnému znehodnoteniu vrstvy. Čerstvý náter musí byť chránený pred dažďom.

Natretú strešnú krytinu je ďalej možno udržiavať v dobrom stave obnovovacím náterom. Pre obnovovací náter je nutné opäť použiť výhradne STRECHUSPRAV!

Nátery klampiarskych prvkov a príslušenstvo strechy

Súčasne s náterom strešnej krytiny je možné STRECHUSPRAV použiť aj na náter klampiarskeho príslušenstva strechy. Prípravu podkladu z nového pozinkovaného plechu (povrchovo neupraveného poplastovaním), zinku, titánzinku, hliníka a medi vykonávame bez základného náteru priamo farbou na nátery plechov (aj bez predchádzajúcej oxidácie). V prípade povrchovo neupravenej ocele prípravu vykonávame univerzálnou farbou spojujúcou vlastnosti základných antikoróznych a vrchných farieb. Špeciálnu pozornosť je nutné venovať novým, tukom konzervovaným plechom. Ich odmastenie organickými rozpúšťadlami, ako je benzín či riedilo, je nevhodné. Na odmastenie sa používa čistiaci prostriedok ODMASŤOVAČ, ručne či vysokotlakovým zariadením (WAP), následuje oplach čistou vodou.

Príprava starších podkladov zahŕňa ešte navyše odstránenie separačných nečistôt, starých náterov a hrdze. Na odstránenie nečistôt poslúži škrabka alebo kefa. Pokiaľ sa na strešnej konštrukcii vyskytujú staré nátery, je potrebné ich priľnavosť overiť, tzv. mriežkovou skúškou. Nátery so zníženou priľnavosťou je nutné z podkladu odstrániť, najjednoduchšie je vysokotlakový čistiaci stroj (WAP) pri dostatočne vysokom tlaku (cca 200 atm. s rotačnou tryskou). Odhrdzavenie pripadá do úvahy iba pri pozinkovanom plechu, ktorého povrch môže byť napadnutý povrchovou koróziou. Hrdza a nepriľnavé korózne splodiny na zinkových podkladoch (biela hrdza) sa musia očistiť mechanicky oceľovou kefou, drôtenou kefou na uhlíkovej brúske alebo opatrne jemným brúsnym papierom tak, aby sa zachovali zvyšky zinkovania. Podklady ostatných kovov je nutné dokonale očistiť od nečistôt, zvyškov solí vzniknutých pri letovaní, letovacích prostriedkov a pod. Taktiež v prípade starších podkladov je odmastenie zárukou dokonalej prídržnosti náterového filmu. Koróziou napadnuté miesta alebo miesta očistené na kov je nutné pred použitím STRECHUSPRAV najprv opatriť antikoróznym náterom a až potom vrchným náterom.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNE MALTOVINY

ĎALŠÍ POMOCNÍCI

SÚBORY NA STIAHNUTIE


Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?