» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » systémová řešení » STŘECHY » Systém utěsňování šikmých střech s mezikrokevní a nadkrokevní tepelnou izolací

Systém utěsňování šikmých střech s mezikrokevní a nadkrokevní tepelnou izolací

Systém utěsňování šikmých střech s mezikrokevní a nadkrokevní tepelnou izolací

předpis výrobce Gerlinger GmbH

Systém vysoce kvalitních lepicích pásek, na bázi polyakrylátových a butylkaučukových lepidel, v kombinaci s vysoce kvalitními doplňkovými hydroizolačními vrstvami (DHV) anebo parotěsnými fóliemi dosahující maximálně energeticky úsporné skladby šikmé střechy odolné proti stárnutí (dle DIN 4108, část 7).

Vzduchotěsné a větrotěsné spoje fólií vznikají především tehdy, když je dodrženo minimální předepsané přeplátování pro příslušné fólie, které jsou v oblasti přeplátování položeny nezpřehýbané a bez pnutí. Obzvláště je nutné dbát na dostatečné přitlačení a uhlazení lepicích pásek a aplikaci při teplotě vyšší než +5 °C.

VZDUCHOTĚSNÉ LEPENÍ PAROTĚSNÝCH FÓLIÍ JEDNOSTRANNÝMI PÁSKAMI

Na vzduchotěsné spoje parotěsných fólií, např. v podhledech s vyšší funkční bezpečností, se systémově doporučuje 186 PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP PROFI.

Oblasti konstrukčních přechodů, jako je vnitřní stěna – střecha, se řeší pomocí předem nainstalovaného pásu parotěsné fólie. Na ně navazující přeplátované spoje se systémově lepí 586 PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI.

VZDUCHOTĚSNÉ LEPENÍ PAROTĚSNÝCH FÓLIÍ OBOUSTRANNÝMI PÁSKAMI

Parotěsné fólie na pevném podkladě, např. na prvcích podhledových konstrukcí, se mezi sebou lepí 970 LEPIDLEM V PÁSCE PROFI.

Tam, kde váha parotěsné fólie spočívá na bednění, lze spoje systémově utěsnit 650 BUTYLOVOU OBOUSTRANKOU.

VZDUCHOTĚSNÉ NAPOJOVÁNÍ PAROTĚSNÝCH FÓLIÍ JEDNOSTRANNÝMI PÁSKAMI

Parotěsná vrstva musí beze spár obklopit vytápěný objem budovy. Jedině pak je zajištěna účinná a efektivní funkce tepelné izolace.

Napojení parotěsné fólie na hrubé podklady, např. na středovou vaznici krovu, se systémově řeší kombinací přítlačné latě s těsněním 315 PĚNA PUR V PÁSCE, 651 BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA BEZ NOSIČE nebo 622 BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA S NOSIČEM.

Napojení parotěsné fólie v detailu střešního okna se opět těsní 651 BUTYLOVOU OBOUSTRANKOU BEZ NOSIČE v oblasti rámu okna, ostatní přeplátované spoje konstrukčních přechodů se lepí 586 PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI.

VZDUCHOTĚSNÉ NAPOJOVÁNÍ PAROTĚSNÝCH FÓLIÍ OBOUSTRANNÝMI PÁSKAMI

Parotěsné fólie na pevném podkladě, např. v napojení na obvodovou dřevotřískovou stěnu, lze systémově utěsnit 650 BUTYLOVOU OBOUSTRANKOU.

Napojení parotěsné fólie na hrubé podklady, např. na obvodovou zděnou stěnu, se systémově řeší kombinací přítlačné latě s těsněním 315 PĚNA PUR V PÁSCE, nebo 651 BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA BEZ NOSIČE. Možné je použití také lepidla z kartuše LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP (tj. 6400 FORTAX).

K výraznému zlepšení přídržných vlastností se doporučuje použití výrobcem doporučených primerů. Podklady opatřené primerem je nutné nechat před polepením dostatečně zaschnout. Vyžaduje-li to podklad, je možné po zaschnutí první vrstvy nátěr opakovat, a dále potom platí postupy uvedené pro konkrétně použité pásky.

VZDUCHOTĚSNÉ NAPOJOVÁNÍ PAROTĚSNÝCH FÓLIÍ V PRŮCHODECH

Pro správné funkční provedení napojování parotěsných vrstev na průchody musí být zohledněna dostatečná vzdálenost od svislých konstrukcí.

Správných, avšak velmi pracných lepených spojů parotěsných vrstev na průchody lze docílit systémovou 586 PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI.

Je-li umožněno navléknutí manžety, pak se používají tzv. PRUŽNÉ SAMOLEPICÍ PRŮCHODY.

Všude tam, kde se vyskytují malé vzdálenosti mezi prostupem a svislými konstrukcemi, lze z 605 BUTYLOVÉ PÁSKY SUPERFLEXIBILNÍ vyrobit těsnění univerzálně kopírující tvar průchodu.

VĚTROTĚSNÉ LEPENÍ PODSTŘEŠNÍCH FÓLIÍ JEDNOSTRANNÝMI A OBOUSTRANNÝMI PÁSKAMI

Doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) se pokládají tak, aby odolávaly větru i dešti. V oblasti spojů, styků, přeplátování a opravených míst musí být slepeny a utěsněny vhodnými lepicími páskami, jinak by vznikaly tepelné ztráty působením studeného větru, pronikajícího do tepelné izolace. Systémově se na tyto spoje doporučuje 970 LEPIDLO V PÁSCE PROFI, alternativně 386 PODSTŘEŠNÍ PÁSKA PROFI s vliesem protiskluzným ve vlhkém prostředí.

Napojení DHV na hrubé podklady, např. komínové těleso, se dotěsňuje 650 BUTYLOVOU OBOUSTRANKOU.

DHV se u bedněné střechy připevňuje nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky vždy pouze v přesahu, nikoliv v ploše. Délková napojení se provádějí nad krokvemi, pod kontralatěmi, a k utěsnění děr kolem hřebíků se systémově doporučuje páska 603 BUTYL PE OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ. Páska se lepí k podkladu butylem, na kontralať polyakrylátem.

UTĚSŇOVÁNÍ A OPRAVY FÓLIÍ

V případě malého otvoru do velikosti 1 cm (např. díra po hřebíku), lze materiály opravit přelepením páskou. Toto lze provést jak ze spodní, tak i z horní strany fólie či membrány.

V případě otvoru do velikosti 15 cm, je nutné opravu řešit záplatou. Na opravu se použije stejného materiálu, jako je opravovaná fólie, a musí být stejně stranově otočen. Připraví se větší než příslušný otvor, na každou stranu o 5–10 cm, a přelepí se přes opravovaný otvor. Podstřešní záplata se nalepuje přes otvor nakoso tak, aby jeden z rohů čtverce záplaty směřoval k hřebeni, aby případná stékající voda mohla bez překážky volně stéci dolů.

Poškození o velikosti nad 15 cm lze opravit pouze výměnou celého pásu mezi kontralatěmi, které sousedí s místem poškození.

PRODUKTY V SYSTÉMU

LEPICÍ PÁSKY

KE STAŽENÍ

lepení spojů na nepevném podkladulepení přechodů na nepevném podkladulepení spojů na pevném podkladutěsnění spojů na pevném podkladutěsnění v napojení na vaznicitěsnění v napojení na oknotěsnění v napojení na obvodovou stěnu dřevostavbytěsnění v napojení na obvodovou stěnu zděné stavbytěsnění v napojení na podezdívku zděné stavbylepení v průchodechtěsnění a lepení v průchodechtěsnění v průchodechlepení spojů v podstřešítěsnění v napojení na komínhřebíkům odolné těsněníopravy v podstřešíbezpečný sklon vlnité střešní krytinyaplikační schéma

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?