» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » systémová řešení » STŘECHY » Ochranný nátěr ploché střechy

Ochranný nátěr ploché střechy

Ochrana hydroizolačního souvrství plochých střech

Ochranný nátěr ploché střechy je možné doporučit u novějších, dříve natřených, ale i starších zachovalých střešních krytin bez viditelného poškození nebo jen s lokálním poškozením. Je určen zpravidla pro střešní krytinu z asfaltových pásů nebo pro střešní izolaci z PUR pěny. Nátěr ploché střechy s krytinou z PUR pěny musí být provedený do 7 dní od jejího nástřiku. Postup provádění ochranného nátěru PUR pěny je shodný s postupem aplikace nátěru na asfaltové pásy. Natírat staré nátěry provedené barvou plněnou hliníkovým prachem se nedoporučuje. Na staré asfaltové krytiny, které jsou na povrchu popraskané, vícevrstvé, drží a neloupou se, je vhodnější sanace vyztuženým hydroizolačním systémem.

Ochranný nátěr

Před provedením ochranného nátěru (tj. bez výztužné tkaniny STŘECHOTEX), jenž nemá vlastnosti hydroizolačních systémů, musí být zajištěn dostatečný odvod vody ze střechy. Podklad musí být soudržný, suchý (max. 5 % hm.), pevný, bez trhlin a usazenin.

Vysprávky nerovností do hloubky max. 10 mm je možné provádět STŘECHUSPRAVEM smíseným se dvěma až třemi díly stabilního plniva, jako je mikromletý vápenec nebo křemičitý písek (max. zrnitost 0,5 mm).

V případě ochranného nátěru střešní PUR pěny se silně degradovaná místa, trhliny a díry musí vyspravit vyříznutím a novým vypěněním.

Defekty asfaltové krytiny se musí vyspravit natavením nového asfaltového pásu, případně použitím STŘECHOTEXU vloženým do STŘECHUSPRAVU. Boule je nutné vyříznout a opravit stejným způsobem.

Před nanesením ochranného nátěru musí být podklad očištěný tlakovou vodou (WAP) a s přídavkem účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku dokonale odmaštěný. Konečné opláchnutí odmašťovaného povrchu čistou vodou je nutností.

Savé podklady, platí u starších asfaltových lepenek, je nutné penetrovat prostředkem HLUBOŇ v množství 0,15 kg/m². Po 4–6 hodinách se může na vyspravený podklad, včetně kovových prvků, nanášet STŘECHUSPRAV v jedné vrstvě v množství 0,5–1,0 kg/m², a to válečkem nebo štětcem. Pokud je natírána asfaltová střešní krytina s posypem, je nutné počítat s podstatně vyšší spotřebou nátěrové hmoty.

Případný druhý nátěr STŘECHUSPRAVU se provádí po technologické přestávce 12 hod, a to opět válečkem nebo štětcem.

V případě ochranného nátěru střešní PUR pěny lze STŘECHUSPRAV, z důvodu nerovnosti podkladu, nanášet v 1 vrstvě vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním tlakem 250 bar tryskou č.517 nebo větší.

STŘECHUSPRAV nelze aplikovat za deště nebo zvýšené vlhkosti ovzduší, aby nedošlo k rozplavení nátěru. Vlhkost podkladu může být max. 5 hm. %, teplota okolí a podkladu při aplikaci i v průběhu zasychání musí být v rozmezí 8–30 °C. Při vyšších teplotách může dojít až k úplnému znehodnocení vrstvy. Čerstvý nátěr musí být ochráněn před deštěm.

Natřenou střešní krytinu je dále možné udržovat v dobrém stavu obnovovacím nátěrem. Pro obnovovací nátěr je nutné opět použít výhradně STŘECHUSPRAV!

Nátěry klempířských prvků a příslušenství střechy

Současně s nátěrem střešní krytiny lze STŘECHUSPRAV použít i k nátěru klempířského příslušenství střechy. Přípravu podkladu z nového pozinkovaného plechu (povrchově neupraveného poplastováním), zinku, titanzinku, hliníku a mědi provádíme bez základního nátěru přímo barvou pro nátěry plechů (i bez předchozí oxidace). V případě povrchově neupravené oceli přípravu provádíme univerzální barvou, spojující vlastnosti základních antikorozních a vrchních barev. Obzvláštní pozornost je nutné věnovat novým, tukem konzervovaným plechům. Jejich odmaštění organickými rozpouštědly, jako je benzín či ředidlo, je nevhodné. Pro odmaštění je možné použít standardní saponátové čisticí prostředky používané v domácnostech nebo vysokotlaké mytí vodou (WAP) s přídavkem účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku, s následným oplachem čistou vodou. Příprava starších podkladů zahrnuje ještě navíc odstranění separačních nečistot, starých nátěrů a rzi. Pro očištění od nečistot poslouží škrabka nebo kartáč. Pokud se na střešní konstrukci vyskytují staré nátěry, je třeba jejich přilnavost ověřit, tzv. mřížkovou zkouškou. Nátěry se sníženou přilnavostí je nutné z podkladu odstranit, nejsnazší je použít vysokotlaký čistící stroj (WAP) při dostatečně vysokém tlaku (cca 200 atm. s rotační tryskou). Odrezení připadá v úvahu jen u pozinkovaného plechu, jehož povrch může být napadený povrchovou korozí. Rez a nepřilnavé korozní zplodiny na zinkových podkladech (bílá rez) se musí očistit mechanicky ocelovým kartáčem, drátěným kartáčem na úhlové brusce nebo opatrně jemným brusným papírem tak, aby se zachovaly zbytky zinkování. Podklady ostatních kovů je nutné dokonale očistit od nečistot, zbytků solí vzniklých při letování, letovacích prostředků apod. Také v případě starších podkladů je odmaštění zárukou dokonalé přídržnosti nátěrového filmu. Korozí napadená místa nebo místa očištěná na kov je nutné před použitím STŘECHUSPRAVU nejdříve opatřit antikorozním nátěrem a až poté vrchním nátěrem.

PRODUKTY V SYSTÉMU

SPECIÁLNÍ MALTOVINY

KE STAŽENÍ


Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?