» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » obklady » ARDAGRIP CLASSIC

ARDAGRIP CLASSIC

ARDAGRIP CLASSIC

ARDAGRIP CLASSIC slouží pro přípravu sádrových omítek, sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, stavebních desek na bázi sádry, stejně jako podkladů z pórobetonu, betonu, dřevotřískových desek, vápenných a cementových omítek, anhydritových litých a cementových potěrů před kladením keramických krytin nebo nanášením hydroizolační tekuté fólie ARDAL FLEXDICHT (viz. příslušný technický list). Pro vnitřní i venkovní použití.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

Podklad musí být pevný, čistý, bez oleje a starých nátěrů a na vzduchu vyschlý. Vždy důsledně dbejte předpisů a doporučení výrobců použitých materiálů na bázi sádry, týkajících se povoleného obsahu vlhkosti a minimální tloušťky.

ARDAGRIP CLASSIC je nutné před zpracováním promíchat a pomocí válečku nebo štětce neředěnou v rovnoměrné vrstvě nanášet na podklad, kde se nechá zaschnout do transparentního filmu. Při nanášení zabraňte tvorbě kaluží. Předměty s citlivými povrchy nebo podlahové krytiny v okolních místnostech je třeba chránit před potřísněním např. zakrytím. Po vyschnutí jsou pro lepení keramických krytin určeny ARDAL malty pro tenké lože nebo je možné provést hydroizolační nátěr tekutou fólií ARDAL FLEXDICHT.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí cca 0,08–0,150 kg/m² (v závislosti na podkladu).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
světle zelená
báze
modifikovaná akrylová pryskyřice
doba vytvrzování
2 hodiny (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
GISCODE
D 1
hustota
1,0 g/cm³
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
viskozita
nízká

BALENÍ

balenícena Kč
10 kg na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?